Lemminkäisen Rakentava idea -innovaatiokilpailu on ratkennut

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.3.2011 klo 12 Lemminkäisen Rakentava idea -innovaatiokilpailu on ratkennut ASUMISRATKAISUJEN JOUSTETTAVA ELÄMÄNTILANTEEN MUKAAN, TOIVOVAT VOITTAJAT Lemminkäisen 100-vuotisjuhlakilpailun palkinto, 50 000 euroa, jaetaan kolmen ehdotuksen kesken. Kaikki voittajaehdotukset peräänkuuluttavat uusia ratkaisuja asumiseen: asumisen on joustettava ja muunnuttava elämäntilanteen mukaan. Yhteensä kilpailun pro-sarjaan saatiin y

LEMMINKÄINEN OYJ         LEHDISTÖTIEDOTE                         15.3.2011 klo 12

 

Lemminkäisen Rakentava idea -innovaatiokilpailu on ratkennut

ASUMISRATKAISUJEN JOUSTETTAVA ELÄMÄNTILANTEEN MUKAAN, TOIVOVAT VOITTAJAT

Lemminkäisen 100-vuotisjuhlakilpailun palkinto, 50 000 euroa, jaetaan kolmen ehdotuksen kesken. Kaikki voittajaehdotukset peräänkuuluttavat uusia ratkaisuja asumiseen: asumisen on joustettava ja muunnuttava elämäntilanteen mukaan. Yhteensä kilpailun pro-sarjaan saatiin yli 40 ihmisten asumista, työntekoa ja liikkumista parantavaa ehdotusta.

Lemminkäinen julkisti 100-vuotisjuhlansa kunniaksi elokuussa 2010 innovaatiokilpailun, jossa haettiin ympäristön tai yhteiskunnan kannalta vastuullisia ideoita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Tuomaristo arvioi kilpailuehdotuksia niiden innovatiivisuuden, ajankohtaisuuden ja toteutettavuuden kannalta. "Parhaissa ehdotuksissa yhdistyivät ratkaisun kunnianhimoisuus, toteutettavuus ja kestävän kehityksen näkökulma", toteaa tuomariston puheenjohtaja, Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

Kohtamäen lisäksi kilpailun tuomaristoon kuuluivat professori Alf Rehn (Åbo Akademi),  johtaja, TkT Jukka Pekkanen (Rakennusteollisuus RT ry.), tekn.yo Emmi Hietala (Suomen Rakennusinsinöörien Liiton hallituksen opiskelijaedustaja), johtaja, HT Juha Kostiainen (SITRA/Julkishallinnon johtamisohjelma), ja professori Hilkka Lehtonen (Aalto-yliopisto, kaupunkitutkimus).

"Palkitut ehdotukset antavat mielenkiintoisia näkökulmia asumistarpeen muuttumiseen nyky-Suomessa. Esimerkiksi väestön ikääntyminen ja erilaiset perhemallit vaativat yhä enenevässä määrin asumisratkaisulta joustavuutta: ratkaisuja omaishoitajien asumiseen, perheen nuorten itsenäistymiseen tai monen sukupolven yhteisasumiseen", Kohtamäki listaa. "Toisaalta yksikään kilpailuehdotus ei ollut niin kunnianhimoinen tai innovatiivinen, että se olisi ansainnut yksin koko palkintosumman."

Voittaneet ehdotukset:

Hajautettu asumismalli

Laura Vara, Helsinki, arkkitehti SAFA
Jesperi Vara, Helsinki, arkkitehti SAFA

"Suomalainen asuntosuunnittelu on perinteisesti yleispätevää – samojen ratkaisujen oletetaan sopivan kaikille. Samaan aikaan Suomi on kuitenkin kansainvälistymässä ja kirjavoitumassa, ja erilaisia elämänmalleja tulee lisää. Ehdotuksemme, hajautettu asumismalli, on teoreettinen malli sellaisen kaupunkiasumisen muodosta, jossa asukkaalla on mahdollisuus laajentaa elintilaansa erillisiin satelliittihuoneisiin. Nämä ovat joko uuteen tai vanhaan taloyhtiöön sijoitettavia erillisiä huonetiloja, jotka sijaitsevat varsinaisen asunnon ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä. Varustelultaan ne ovat riisutumpia ja kooltaan pienempiä. Malli vähentää erilaisten elämänmuutosten tuomaa muuttotarvetta, jolloin ihmiset voivat pysyä tutussa ympäristössä pidempään ja ylläpitää olemassa olevaa palvelurakennetta ja tärkeitä sosiaalisia verkostoja."

Monikäyttöinen kerrostaloasunto

Veli-Matti Tolppi, Helsinki, sisustusarkkitehti SIO, taiteen maisteri TaM. Työ pohjautuu Tolpin Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilasuunnittelun koulutusohjelmaan tekemään lopputyöhön.

"Kerrostaloasuntoja ei yleensä voida suunnitella tietyn asujan tarpeisiin, joten ratkaisut ovat varsin tavanomaisia. Asuinhuoneet voitaisiin kuitenkin suunnitella niin, että asukas voi valita, mihin asumisen toimintoihin huoneita käyttää. Huoneiden käyttötarkoitusta voi myös muuttaa, kun oma tai perheen tilanne muuttuu, eikä monikäyttöisyys vaadi rakennustöitä toimintojen muuttuessa. Monikäyttöisyyttä voi tukea asunnoissa tilasuunnittelulla, kuten esimerkiksi välttämällä läpikulkuhuoneita, jolloin mahdollisimman monet asunnon huoneista voivat toimia makuuhuoneina, ja kiinnittämällä huomiota huoneiden monipuoliseen kalustettavuuteen. Asunnon huoneita ei esimerkiksi määrätä makuuhuoneiksi asentamalla niihin 60 cm syviä kiinteitä kaappeja."

Taika-asumiskonsepti

Työryhmä:

Anne Ikonen, Helsinki, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, neljännen vuoden muotoilijaopiskelija
Hanna Salminen, Porvoo, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, neljännen vuoden muotoilijaopiskelija
Andrei Patrushin, Kouvola, muotoilija

"Kilpailutyössämme halusimme kiinnittää huomiota siihen, kuinka asunnot palvelisivat paremmin tämän päivän kuluttajien tarpeita. Modulaarisuus mahdollistaa asuntojen muunneltavuden ihmisten elämäntilanteiden mukaan.  Koimme, että ratkaisumme tarjoaa uuden elinkaarimallin asumiselle, joka puolestaan lisää merkittävästi eri-ikäisten ihmisryhmien hyvinvointia. Konseptin idea perustuu käsitteeseen parempi arki. Mielestämme parempi arki on palveluiden helppoa saatavuutta, lyhyitä välimatkoja, hyviä liikenneyhteyksiä ja yhteisöllisyyttä, joka puolestaan luo turvallisuuden tunnetta yksilölle."  

Lisätietoja:

Kati Renvall
viestintä- ja markkinointijohtaja, Lemminkäinen
Rakentava idea 2010 -kilpailun tuomariston sihteeri
puh. 02071 54855
LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 8 300 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi