Lemminkäinen rakentaa Yaralle toimitiloja Siilinjärvelle

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.4.2011 klo 9.00 LEMMINKÄINEN RAKENTAA YARALLE TOIMITILOJA SIILINJÄRVELLE Lemminkäinen on tehnyt lannoitetuottaja Yara Suomi Oy:n kanssa sopimuksen kaivoslouhintaa palvelevien toimitilojen rakentamisesta Yaran Siilinjärven tehtaiden fosfaattikaivokselle. Kaivosvarikkoalueelle rakennettavaan kokonaisuuteen kuuluu toimistotiloja, huoltokorjaamo, pesuhalli sekä varastotiloja. Rakennettavien tilojen yhteenlaskettu laajuus on 6 350 m² ja tilavuus 63 000 m³. R

LEMMINKÄINEN OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE  5.4.2011 klo 9.00

LEMMINKÄINEN RAKENTAA YARALLE TOIMITILOJA SIILINJÄRVELLE

Lemminkäinen on tehnyt lannoitetuottaja Yara Suomi Oy:n kanssa sopimuksen kaivoslouhintaa palvelevien toimitilojen rakentamisesta Yaran Siilinjärven tehtaiden fosfaattikaivokselle. Kaivosvarikkoalueelle rakennettavaan kokonaisuuteen kuuluu toimistotiloja, huoltokorjaamo, pesuhalli sekä varastotiloja. Rakennettavien tilojen yhteenlaskettu laajuus on 6 350 m² ja tilavuus 63 000 m³. Rakentaminen toiminnassa olevan kaivoksen alueella lisää urakan haasteellisuutta.

Lemminkäisen kaikki toimialat osallistuvat Yaran hankkeeseen yhtenä yhtenäisenä Lemminkäisenä. Lemminkäinen huolehtii rakennusten suunnittelusta, rakennustöistä ja talotekniikasta (LVISAJ) laitteistoineen sekä rakennettavan kokonaisuuden aluetöistä. Tontin maarakennustöissä tarvittava kiviaines murskataan kaivostoiminnassa syntyneestä varastoidusta louheesta. Lisäksi alueelle rakennetaan kaukolämpökanavat ja osa alueesta myös asfaltoidaan. Lemminkäisen urakan yhteisarvo on 13,5 miljoonaa euroa. Rakennustyöt käynnistyvät välittömästi ja rakennukset valmistuvat maaliskuussa 2012. Aluetyöt saadaan päätökseen kesäkuussa 2012.

Yara lyhyesti:
Yara Suomi Oy on Yara International ASAn tytäryhtiö, joka tarjoaa viljelijöille ja metsänomistajille kattavan lannoitevalikoiman. Lisäksi yhtiö valmistaa ja markkinoi typpikemikaaleja ja teknisiä nitraatteja eri teollisuuden aloille sekä ympäristön suojeluun käytettäviä tuotteita. Yhtiöllä on Suomessa neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Yara työllistää Suomessa lähes 900 henkilöä valmistuksen, tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin parissa.

Siilinjärven tehtaat lyhyesti:
Vuonna 1969 käynnistetyillä Siilinjärven tehtailla tuotetaan apatiittia, lannoitteita, fosforihappoa ja prosessikemikaaleja. Lannoitteiden valmistukseen käytettävän fosforihapon pääraaka-aineet apatiitti ja rikkihappo saadaan omasta kaivoksesta ja tehtailta. Siilinjärven apatiitti tunnetaan maailman puhtaimpana. Tehtailla työskentelee omaa henkilöstöä noin 350 ja kumppanuustoiminnan myötä alueella työskentelevien määrä nousee noin 500 henkilöön.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Aluejohtaja Matti Pätynen
Lemminkäinen Talo Oy
Puh. 02071 57409
matti.patynen@lemminkainen.fi

Aluepäällikkö Rauno Ulmanen
Lemminkäinen Talotekniikka Oy
Puh. 02071 53184
rauno.ulmanen@lemminkainen.fi

Piiripäällikkö Seppo Meriläinen
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 02071 58426
seppo.merilainen@lemminkainen.fi

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 8 300 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi