Kuopion elikaarihanke etenee aikataulussa

Kuopion mittavan elinkaarihankkeen toisen uudisrakennuksen, Puijonsarven koulun, harjannostajaisia juhlitaan 27.1.2011. Koulun detaljisuunnittelu aloitettiin syksyllä 2009, ja rakennus valmistuu heinäkuussa 2011.

Kuopion kaupunginhallitus valitsi Lemminkäinen Oyj:n elinkaarihankkeen palveluntuottajaksi heinäkuussa 2009. Puijonsarven koulun lisäksi ovat hankkeen uudisrakennuskohteita Martti Ahtisaaren koulu, joka valmistuu niin ikään kesällä 2011, sekä kesällä 2012 valmistuva Puijonlaakson päiväkoti. Hankkeeseen kuuluu lisäksi Rajalan ja Pohjantien koulujen peruskorjaaminen. Nämä työt valmistuvat kesällä 2012 ja kesällä 2013. Rakennusten hoito ja ylläpito ovat Lemminkäisen vastuulla 25 vuoden palvelujakson ajan. Hankkeen kokonaisarvo on 93,5 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat omistaa elinkaarihankkeessa peruskorjattavat sekä uudisrakennettavat kiinteistöt. Kiinteistöosakeyhtiön omistaa Kuopion kaupunki.

Vaativassa hankkeessa Lemminkäinen yhdistää eri toimialojensa osaamisen; mittavaan hankkeeseen osallistuu useita Lemminkäisen talonrakentamisen ja talo- tekniikan yksiköitä. Kuopion elinkaarihankkeessa toteutuu Lemminkäisen ”yksi yhtenäinen Lemminkäinen” – ajattelu esimerkillisellä tavalla; tilaaja ja muut yhteistyökumppanit asioivat vain yhden osapuolen (Lemminkäinen) kanssa ns. yhden luukun periaatteella.

Elinkaarihankkeessa tilaaja määrittää hankkeen toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset sekä tavoiteltavan lopputuloksen mutta jättää palveluntuottajalle vapauden määrittää tekniset ratkaisut ja palveluntuotannon tavat. Mallin hankintatavalla on ominaista, että palvelutuottaja kantaa kohteesta perinteistä takuuaikaa pidemmän ja laajemman vastuun. Elinkaarihanke toteutetaan kumppanuus-periaatteella, jossa julkinen ja yksityinen sektorissa yhdessä kantavat vastuun hankkeen onnistumisesta ja elinkaariedullisuudesta.

Lemminkäinen-konserni on mukana monissa elinkaarihankkeissa. Tällaisia ovat mm. E18 Muurla-Lohja – moottoritie sekä useat oikeus- ja poliisitalot eri puolilla Suomea.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Kehitysjohtaja Esa Kemppainen
Lemminkäinen Talo Oy
Puh. 0400 605 507
esa.kemppainen@lemminkainen.fi