Jätkäsaaren rakentaminen etenee

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.3.201 klo 11.15 JÄTKÄSAAREN RAKENTAMINEN ETENEE HELSINGIN KAUPUNGIN JA LEMMINKÄISEN JÄRJESTÄMÄ SAUKONPAADEN TOINEN ARKKITEHTIKILPAILU ON RATKENNUT Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Saukonpaaden uuden asuinalueen toinen arkkitehtikilpailu on ratkennut. Voittaneiden ehdotusten tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy. Tuomaristo suosittelee, että molemmat voittajaehdotukset otetaan toteutukseen. Voittajaeh

LEMMINKÄINEN OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE 14.3.2011 klo 11.15


JÄTKÄSAAREN RAKENTAMINEN ETENEE

HELSINGIN KAUPUNGIN JA LEMMINKÄISEN JÄRJESTÄMÄ SAUKONPAADEN TOINEN ARKKITEHTIKILPAILU ON RATKENNUT

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Saukonpaaden uuden asuinalueen toinen arkkitehtikilpailu on ratkennut. Voittaneiden ehdotusten tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy. Tuomaristo suosittelee, että molemmat voittajaehdotukset otetaan toteutukseen. Voittajaehdotukset sisältävät tuomariston mukaan hyvät kaupunkikuvalliset ainekset. Ne tarjoavat hyvät edellytykset Saukonpaaden merellisen rantafasadin muodostumiselle ja omaleimaisen kaupunkikorttelin syntymiselle.

Saukonpaadenrannan ja Saukonpolun väliin rakennettavan vapaarahoitteisen omistusasuntokohteen ehdotukset pyydettiin neljältä arkkitehtitoimistolta. Ehdotukset olivat korkeatasoisia ja valaisivat monipuolisesti kilpailualueen mahdollisuuksia. Ehdotuksista asetettiin jaetulle ensimmäiselle sijalle "Vesihiisi" ja "Toinen Helsinki". Ehdotusten tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Kilpailun kohteena olivat Saukonpaaden tontit 20029/9 ja 10. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 9 800 k-m², jonka lisäksi ensimmäisiin kerroksiin saa rakentaa yhteensä
1 000 k-m² asukkaiden yhteistiloja.

Arkkitehtuurikutsukilpailun järjesti aluetta rakentava Lemminkäinen Talo Oy yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun tavoitteena oli löytää jatkosuunnittelun pohjaksi korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu vapaarahoitteiseksi omistusasuntokohteeksi, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti. Kilpailulla haettiin ratkaisua, joka on taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja jossa huomioidaan energiataloudelliset ja ekologisesti kestävät seikat.

Kilpailun tuomaristossa toimivat projektipäällikkö Jukka Savolainen (puheenjohtaja), asuntomyyntipäällikkö Jorma Jaakkola ja johtaja Arto Jokinen Lemminkäinen Talo Oy:stä sekä projektipäällikkö Matti Kaijansinkko Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirastosta, kehittämisinsinööri Ifa Kytösaho kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksesta, kehittämislakimies Sami Haapanen Kiinteistövirastosta sekä kilpailijoiden nimeämänä tuomariston jäsenenä professori, arkkitehti SAFA Hannu Huttunen.

Molemmat voittajat toteutukseen

Kilpailun tuomaristo suosittelee, että korttelin toteuttamista jatketaan ehdotuksen "Vesihiisi" pohjalta. Lisäksi tuomaristo esittää, että jatkossa laaditaan kilpailualueen viereisen korttelin tonteille 20029/6 ja 7 viitesuunnitelma ehdotuksen "Toinen Helsinki" pohjalta. Tuomaristo esittää myös, että ko. toimeksiannot annetaan kilpailuehdotusten tekijöille.

Tuomariston mukaan tarjoaa ehdotus "Vesihiisi" kaupunkikuvallisesti hyvät edellytykset Saukonpaaden merellisen rantafasadin muodostumiselle. Ehdotus noudattaa asemakaavaa ja sen asettamia kaupunkikuvallisia tavoitteita. Se on rakenteellisesti toteutuskelpoinen, mutta haastava, erityisesti julkisivujen tiilimuurauksen ja kattokerroksen vaativan detaljiikan osalta. Suunnitelman arkkitehtuuri on komeaa ja asunnoissa on paikkaan ja maisemaan soveltuvaa loistokkuutta.

Ehdotus "Toinen Helsinki" sisältää hyvät kaupunkikuvalliset ainekset omaleimaisen kaupunkikorttelin syntymiselle sekä monia kaupunkiasumista ja sen monipuolistamista tukevia ideoita ja yksityiskohtia. Ehdotusta tulee kehittää viitesuunnitelmana erityisesti huomioiden nämä erityispiirteet.


Lehdistökuvat voittaneista kohteista ovat ladattavissa osoitteessa www.lemminkainen.fi/saukonpaasi


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Projektipäällikkö Jukka Savolainen
Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseutu
Puh. 02071 53216
jukka.savolainen@lemminkainen.fi

Projektipäällikkö Matti Kaijansinkko
Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto
Puh. (09) 310 37195

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 8 300 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi