Suomalaiset kehittäisivät asumista ekologisempaan ja yksilöllisempään suuntaan

Tiedote 30.11.2010

Lemminkäinen on kerännyt suomalaisten toiveita ja ideoita rakentamisen käytäntöjen kehittämiseksi Rakentava idea 2010 -innovaatiokilpailussaan. Avoimeen kilpailuun jätetyissä yleisösarjan ehdotuksissa esiin nousevat erityisesti energiatehokkuuteen, kierrätykseen ja yksilölliseen asumiseen liittyvät asiat. Kilpailun avulla etsitään uusia innovaatioita rakennusalalle.

Puhtaan ja lämpimän veden liiallinen käyttö on kirvoittanut lukuisia parannusehdotuksia veden hyötykäyttöön eri menetelmiä käyttäen. Kehitysideoissa esitetään muun muassa kahden vesiputkijärjestelmän rakentamista, käsienpesuveden uudelleen käyttöä ja veden lämmittämistä takan, uunin tai saunan lämpöenergian avulla.

Rakentamiselta odotetaan energiatehokkuutta, esimerkiksi uusiutuvia energiamuotoja hyödyntämällä. Ideoissa esitetään muun muassa aurinkokennojen hyödyntämistä sähkön tuottamisessa, kylmätilan rakentamista lähelle ulkoseinää ja lämpöpatterien siirtämistä pois tuuletusikkunoiden alta.

Toiveet ekologisemmasta asumisesta ja rakentamisesta välittyvät myös ehdotuksissa, joissa halutaan parantaa jätteiden kierrätystä. Sekä taloyhtiöiden että kauppakeskusten jätteiden kierrätyspisteisiin toivotaan panostusta ja helppoutta. Jätteiden määrän pienentämiseksi ehdotetaan helppokäyttöistä jätteenpuristinta jokaiseen kotiin.

”Kasvotonta nykyrakentamista”

Uudisrakentamiselta toivotaan rohkeutta ja luovuutta - kuitenkin perinteistä ja yhtenäistä kaupunkimaisemaa kunnioittaen. Modernien nykyrakennusten tilalle toivotaan perinteisyyttä, kuten vanhanajan kivitaloja. Asuntojen sisätilojen sen sijaan halutaan olevan yksilöllisiä ja modulaarisia.

Viherrakentamista pidetään tärkeänä asumisviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä edistävänä tekijänä: esimerkiksi kerrostalojen pihalla olevilla puutarhapalstoilla tai kattopuutarhoilla voitaisiin viljellä hyötykasveja.

Rakentamiselta ja rakennuttajilta vaaditaan vastuullisuutta ja pätevyyttä. Työmaiden valvontaa tulisi tehostaa valvomalla erityisesti rakennusmateriaalien kosteutta homeongelmien välttämiseksi.

– Innovaatiokilpailun tavoitteena on kehittää rakennusalalle uudenlaisia toimintatapoja ja keksintöjä, jotka parantavat ihmisten asumista, työntekoa ja liikkumista. Parhaat ideat syntyvät usein arjen oivalluksista, joten halusimme kuulla suomalaisten toiveita ja ideoita tulevaisuuden rakentamista varten, kertoo 100-vuotiaan Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

Rakentava idea 2010 -innovaatiokilpailu on käynnissä keskiviikkoon 15.12. saakka. Kilpailun ammattisarjan voittaja palkitaan 50 000 euron rahasummalla. Yleisösarjassa kolme eniten ääniä kerännyttä ehdotusta saa 500 euroa. Voittajat julkistetaan maaliskuussa 2011.

Kaikki yleisösarjaan jätetyt ehdotukset on luettavissa kilpailun nettisivuilla www.rakentavaidea.fi, missä niitä voi myös äänestää.

 

Lisätiedot:
Innovaatiokilpailun tuomariston sihteeri Kati Renvall
Viestintä- ja markkinointijohtaja, Lemminkäinen-konserni
puh. 02071 54855

www.rakentavaidea.fi