Lemminkäisen pääkonttori on liittynyt Green Office -verkostoon

Lehdistötiedote 5.2.2010

Lemminkäisen pääkonttori on liittynyt Green Office -verkostoon

Lemminkäinen Oyj:n pääkonttori on liittynyt WWF:n Green Office -verkostoon. WWF myönsi Helsingin Salmisaaressa sijaitsevalle konttorille luvan käyttää Green Office -merkkiä toimistotarkastuksen jälkeen.

Green Office on toimistojen ympäristöohjelma, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet tarkkailemaan ja vähentämään kulutustaan sekä tehostamaan kierrättämistä ja lajittelua.

Lemminkäinen on laatinut Salmisaaren toimistolle käytännönläheisen ympäristöohjelman, seuraa siinä määriteltyjen tavoitteiden toteutumista, kouluttaa ja opastaa henkilöstöä sekä tähtää jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa.

Lemminkäisen pääkonttorille on valittu viisi ympäristöteemaa, joiden kehittymistä seurataan vuosittain: sähkönkulutus, paperinkulutus, kulutustavat, jätemäärät ja lentoliikenne. Tavoitteena on vähentää kulutusta asteittain.

Lemminkäinen on ensimmäinen Green Office -verkostoon liittynyt Suomessa toimiva suuri rakennusalan yritys. Suomen Green Office -verkostossa on mukana noin 170 organisaatiota ja yli 40 000 henkilöä.

Lemminkäinen Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Mauri Tilli
Lemminkäinen Talo Oy
p. 02071 53205

http://www.wwf.fi/yritykset/green_office/

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 9 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi