Lemminkäisen johtoryhmän jäsenten vastuualueet tarkistettu

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.1.2009 KLO 11.40 LEMMINKÄISEN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN VASTUUALUEET TARKISTETTU Konsernin johtoryhmä Lemminkäisen johtoryhmässä on tehty vastuualuejaon muutoksia. Muutokset tulevat voimaan välittömästi. Muutoksilla halutaan tiivistää keskeisten toimintojen johtamista ja tehostaa uuden strategian käytäntöön vientiä. Lemminkäinen Oyj:n johtoryhmän jäsenet ovat - toimitusjohtaja Timo Kohtamäki - talonrakentamisen toimialajohtaja Jukka Terhonen - infrarakentami

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE	14.1.2009 KLO 11.40


LEMMINKÄISEN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN VASTUUALUEET TARKISTETTU

Konsernin johtoryhmä

Lemminkäisen johtoryhmässä on tehty vastuualuejaon muutoksia. Muutokset tulevat
voimaan välittömästi. Muutoksilla halutaan tiivistää keskeisten toimintojen
johtamista ja tehostaa uuden strategian käytäntöön vientiä. 

Lemminkäinen Oyj:n johtoryhmän jäsenet ovat  
- toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
- talonrakentamisen toimialajohtaja Jukka Terhonen 
- infrarakentamisen toimialajohtaja Henrik Eklund
- talotekniikan toimialajohtaja Marcus Karsten
- rakennustuotteiden toimialajohtaja Erkki Lönnrot
- henkilöstöjohtaja Tiina Kihlakaski
- kehitysjohtaja Tiina Mikander ja
- talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman. 

Lemminkäinen-konsernin strategia julkistettiin 5.11.2009. Strategian
painopistealueet ovat Pohjoismaiden infrarakentaminen, Venäjän
asuntorakentaminen sekä korjausrakentaminen ja talotekniikka. Lisäksi pidetään
kiinni nykyisistä avainliiketoiminnoista. Yleisenä strategisena
painopistealueena on ”yksi yhtenäinen Lemminkäinen”. Lemminkäinen-konsernin
yhtiöitä vähennetään ja konsernissa siirrytään yhteiseen Lemminkäinen-brändiin. 

Marcus Karsten vastaa oman toimensa ohella konsernin yhteisten asiakkuuksien
kehittämisestä ja hallinnasta. Jukka Terhosen vastuulla ovat Venäjän
asuntorakentaminen sekä konserninlaajuisen korjausrakentamisen konseptin
kehittäminen. Erkki Lönnrotin vastuulla on konsernin alueellisen yhteistyön
tehostaminen. Skandinavian infrarakentamisen kehittämisestä vastaa Henrik
Eklund. 

Tiina Kihlakaski vastaa konsernin henkilöstötoimesta ja tietohallinnosta sekä
niiden kehittämisestä. 

Aiemmin lakiasiainjohtajana toiminut Tiina Mikander on nimitetty
kehitysjohtajaksi. Tehtävä on Lemminkäinen-konsernin johdossa uusi. Tiina
Mikander vastaa liiketoiminnan strategisen suunnittelun, johtamisjärjestelmän
ja yritysvastuuasioiden kehittämisestä. Lisäksi hän jatkaa Lemminkäinen Oyj:n
hallituksen sihteerinä. Konserniviestintä sekä ympäristö- ja
turvallisuustoiminnot raportoivat kehitysjohtajalle. 

Robert Öhmanin vastuualueet ovat konsernin talous, rahoitus, yritysjärjestelyt,
sijoittajasuhteet ja lakiasiat. Lisäksi hän vastaa konsernin hankintatoimen
kehittämisestä. 


Laajennettu johtoryhmä

Lemminkäinen-konserniin on lisäksi perustettu laajennettu johtoryhmä, johon
kuuluu konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi 20 johtohenkilöä toimialoilta ja
tukifunktioista. 


LEMMINKÄINEN OYJ 
Konserniviestintä 


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
Lemminkäinen Oyj
Puh. 02071 53263 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi