Lemminkäiselle rakennusurakat Kevitsan kaivokselta

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.7.2010 KLO 14.00 LEMMINKÄISELLE RAKENNUSURAKAT KEVITSAN KAIVOKSELTA Lemminkäinen on voittanut kaksi rakennusurakkaa Kevitsa Mining AB:ltä Kevitsan nikkeli/kuparirikaste kaivokseen Sodankylään. Asiakas on kanadalaisen kaivosyhtiö First Quantum Minerals Ltd:n tytäryhtiö. Rakennustöiden yhteisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu Lemminkäisen toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Lemminkäinen Talo Oy:n urakat sisältävät maarak

LEMMINKÄINEN OYJ	      LEHDISTÖTIEDOTE         6.7.2010 KLO 14.00


LEMMINKÄISELLE RAKENNUSURAKAT KEVITSAN KAIVOKSELTA

Lemminkäinen on voittanut kaksi rakennusurakkaa Kevitsa Mining AB:ltä Kevitsan
nikkeli/kuparirikaste kaivokseen Sodankylään. Asiakas on kanadalaisen
kaivosyhtiö First Quantum Minerals Ltd:n tytäryhtiö. Rakennustöiden yhteisarvo
on noin 10 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu Lemminkäisen toisen neljänneksen 
saatuihin tilauksiin. 

Lemminkäinen Talo Oy:n urakat sisältävät maarakennus- ja betonirakennustöitä.
Kaivokselle rakennetaan mm. tuotantotilojen ja laitteiden perustuksia.
Vastikään käynnistyneiden töiden arvioidaan valmistuvan Lemminkäisen osalta
keväällä 2011, ja ne työllistävät noin 100 henkilöä. Rakennustöihin sisältyvän
louhinta- ja murskausurakan tekee Lemminkäinen Infra Oy. 

FQML teki päätöksen 43 kilometriä Sodankylästä pohjoiseen sijaitsevan Kevitsan
kaivoksen avaamisesta marraskuussa 2009. Rakennustyöt aloitettiin 2010, ja 
kaivoksen tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2012. Kaivos tuottaa
nikkeli-platinaryhmän rikastetta sekä kupari-kultarikastetta. 

First Quantum Minerals Ltd. on kasvava kaivos- ja metalliyritys, jonka
päätoiminnot ovat malmien etsintä, kaivoshankkeiden kehittäminen ja
kaivostoiminta. Yhtiö tuottaa pääasiassa kultaa ja kuparia. First Quantumin
osakkeet on listattu Toronton pörssissä Kanadassa ja Lontoon pörssissä. Yhtiö
kuuluu S&P/TSX 60 -indeksiin. 

Nyt saadun kaivosurakan lisäksi Lemminkäinen on tehnyt louhintoja mm.
Elijärven, Hituran, Kittilän Suurkuusikon ja Pampalon kaivoksilla. Pahtavaaran
kultakaivoksella yhtiöllä on kolmivuotinen louhintaurakka parhaillaan
käynnissä. 


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Tekninen johtaja Panu Hulkko
Lemminkäinen Talo Oy 
Puh. 040 500 4229
panu.hulkko@lemminkainen.fi


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi 


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa
on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi