Lemminkäinen rakentaa Inex Partners Oy:n logistiikkakeskusta Sipoossa

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.3.2009 klo 12.45 LEMMINKÄINEN RAKENTAA INEX PARTNERS OY:N LOGISTIIKKAKESKUSTA SIPOOSSA Lemminkäinen on valittu Inex Partners Oy:n käyttöön tulevan Sipoon logistiikkakeskuksen projektinjohtourakoitsijaksi. Pohjois-Sipoon Bastukärrin alueelle, Lahden moottoritien läheisyyteen tulevan rakennuksen laajuus on 75 000 m² ja tilavuus runsaat miljoona kuutiometriä. Ulkomitoiltaan 23 metriä korkea rakennus on 330x170 metriä. Projektinjohtourakoitsijana toimiva

LEMMINKÄINEN OYJ		LEHDISTÖTIEDOTE     12.3.2009 klo 12.45


LEMMINKÄINEN RAKENTAA INEX PARTNERS OY:N LOGISTIIKKAKESKUSTA SIPOOSSA

Lemminkäinen on valittu Inex Partners Oy:n käyttöön tulevan Sipoon
logistiikkakeskuksen projektinjohtourakoitsijaksi. Pohjois-Sipoon Bastukärrin
alueelle, Lahden moottoritien läheisyyteen tulevan rakennuksen laajuus on 75
000 m² ja tilavuus runsaat miljoona kuutiometriä. Ulkomitoiltaan 23 metriä
korkea rakennus on 330x170 metriä. 

Projektinjohtourakoitsijana toimivan Lemminkäinen Talo Oy:n lisäksi kohteen
rakentamiseen osallistuvat pohjatöihin kuuluvan louhinta- ja murskausurakan
toteuttajana Lemminkäinen Infra Oy sekä sähkötyöt urakoiva Lemminkäinen
Talotekniikka Oy. Louhinta ja murskaus tehdään Maarakennus Lehtonen Oy:n
aliurakkana. Lemminkäinen-konsernin töiden yhteinen arvo on noin 26 miljoonaa
euroa. 

Logistiikkakeskuksen maarakennus- ja perustustyöt ovat jo käynnissä, ja
rakennus valmistuu maaliskuun lopussa 2012. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa
SOK Kiinteistötoiminnot, rakennuttajakonsulttina toimii Pöyry CM Oy ja
pääsuunnittelija on Parviainen Arkkitehdit Oy. Logistiikkakeskuksen
rakennustyöt toteutetaan ympäristöystävällisesti, Promise-luokan
ympäristövastuita noudattaen. 

Inex Partners Oy on SOK:n tytäryhtiö, jonka kautta hankitaan ja jaetaan suuri
osa S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarasta. Nyt toteutettavan
täysautomaattisen varaston myötä Inex Partners Oy siirtää
käyttötavaratoimintonsa Vantaan Hakkilasta Sipooseen. 


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Johtaja Juha Halonen
Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseutu
p. 0400 451 107
juha.halonen@lemminkainen.fi 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa
on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi