Lemminkäinen myi terminaalivarastorakennuksen Aberdeen Property Fund Finlandille

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.12.2010 KLO 15.00 LEMMINKÄINEN MYI TERMINAALIVARASTORAKENNUKSEN ABERDEEN PROPERTY FUND FINLANDILLE Lemminkäinen on myynyt Hämeenlinnassa sijaitsevan terminaalivarastorakennuksen Aberdeen Asset Management Finland Oy:n hallinnoimalle kiinteistörahasto Aberdeen Property Fund Finland I Ky:lle. Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkisteta. Kaupan kohde, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Megahub 2, sijaitsee Hämeenlinnassa Moreenin

LEMMINKÄINEN OYJ        LEHDISTÖTIEDOTE                  30.12.2010 KLO 15.00
 

LEMMINKÄINEN MYI TERMINAALIVARASTORAKENNUKSEN ABERDEEN PROPERTY FUND FINLANDILLE
 
Lemminkäinen on myynyt Hämeenlinnassa sijaitsevan terminaalivarastorakennuksen Aberdeen Asset Management Finland Oy:n hallinnoimalle kiinteistörahasto Aberdeen Property Fund Finland I Ky:lle. Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkisteta.
 
Kaupan kohde, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Megahub 2, sijaitsee Hämeenlinnassa Moreenin alueella, ja sen vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 16 300 m². Terminaalivarastorakennuksen ensimmäisen vaihe on valmis, ja toisen vaiheen rakennustöiden arvioidaan valmistuvan heinäkuussa 2011. Kiinteistön vuokralaisia ovat Oy Schenker East Ab ja Berner Pultti Oy.

"Kiinteistön sijainti on logistisesi erinomainen ja Hämeenlinnan Moreenin yritysalue on kehittynyt merkittäväksi logistiikka-alan keskittymäksi, minkä vuoksi rahasto on erittäin tyytyväinen Lemminkäisen kanssa solmittuun kauppaan", toteaa Deputy Fund Manager Jari Pouttu ostajan Aberdeen Property Fund Finland I Ky:n puolesta.
 
Myyjän neuvonantajana kaupassa toimi Aventum Real Estate.
 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä
 

LISÄTIETOJA:
Aluejohtaja Tapani Pöyry
Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi
Puh. 02071 54383
tapani.poyry@lemminkainen.fi
 
Deputy Fund ManagerJari Pouttu
Aberdeen Asset Management Finland Oy
Puh. 010 3040 354
jari.pouttu@aberdeen-asset.com
 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi
 
 
Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. 1.1.2011 alkaen rakennustuotteet-toimialan liiketoiminnot siirretään osaksi infrarakentaminen-toimialaa. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Aberdeen Asset Management on vuodesta 1991 Lontoon pörssissä listattu itsenäinen varainhoitokonserni, joka perustettiin Aberdeenissa, Skotlannissa vuonna 1983. Konsernilla on 31 toimistoa 26 maassa ja yhteensä yli 1800 alan ammattilaista ympäri maailmaa.

Aberdeen hallinnoi asiakkaidensa sijoituksia kaikissa varallisuuslajeissa – korko-, osake- ja kiinteistörahastoissa, kuten myös vaihtoehtoisissa sijoitusstrategioissa. Yhtiön hallinnoinnissa olevan varallisuuden arvo 30.9.2010 oli yli 206 miljardia euroa.

Aberdeen hallinnoi noin 25,8 miljardin euron* kiinteistösijoituksia kiinteistörahastojen ja erillisten manageeraustoimeksiantojen kautta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Asiakkaat ovat etupäässä institutionaalisia sijoittajia, kuten eläke- ja henkivakuutusyhtiöitä. Palveluksessa on noin 390 kiinteistöalan ammattilaista 13 Euroopan maan lisäksi Singaporessa.

* 30.9.2010

Aberdeen Property Fund Finland I Ky (APFF) Aberdeen Asset Management Finland Oy:n syyskuussa 2005 julkaisema kiinteistösijoitusrahasto. Rahastolla ei ole määrättyä elinikää ja sijoittajat voivat halutessaan kutsua sijoituksensa takaisin tietyin rajoituksin. Rahasto hankkii omistukseensa kiinteistöjä sijoituspääoman kertymisen myötä. Sijoitukset tehdään kotimaisiin kiinteistöihin hajautetusti lähinnä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle hyödyntäen Aberdeenin organisaation paikallistuntemusta. Rahaston omistaman portfolion kokonaisarvo per 30.9.2010 oli 247,11 miljoonaa euroa. Kiinteistökohteita oli syyskuun lopussa 89 kappaletta, ja niiden vuokrattavissa oleva pinta-ala yhteensä noin 260 000 m². Sijoittajia rahastossa on yhteensä 23.

www.aberdeen-asset.fi
www.aberdeen-asset.com/property