Asfalttikartelliasiaan liittyvien vahingonkorvauskanteiden tilanne

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2010 KLO 12.15 ASFALTTIKARTELLIASIAAN LIITTYVIEN VAHINGONKORVAUSKANTEIDEN TILANNE Lemminkäisen tiedoksi saamat korvauskanteet ns. asfalttikartelliasiassa ovat täsmentyneet osittain. Lemminkäinen on aiemmin tiedottanut asiasta mm. tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2010, erillisessä tiedotteessa 29.9.2009 ja osavuosikatsauksissa. Kuten tilinpäätöstiedotteessa on todettu, vahingonkorvauskanteen yhtiötä vastaan ovat tähän mennessä esittäneet 21 kuntaa ja Tiehallint

LEMMINKÄINEN OYJ		PÖRSSITIEDOTE 5.3.2010 KLO 12.15

ASFALTTIKARTELLIASIAAN LIITTYVIEN VAHINGONKORVAUSKANTEIDEN TILANNE

Lemminkäisen tiedoksi saamat korvauskanteet ns. asfalttikartelliasiassa ovat
täsmentyneet osittain. Lemminkäinen on aiemmin tiedottanut asiasta mm.
tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2010, erillisessä tiedotteessa 29.9.2009 ja
osavuosikatsauksissa. 

Kuten tilinpäätöstiedotteessa on todettu, vahingonkorvauskanteen yhtiötä
vastaan ovat tähän mennessä esittäneet 21 kuntaa ja Tiehallinto. Kantajat ovat
ilmoittaneet täsmentävänsä kannevaatimuksiaan, ja osa täsmennetyistä
vaatimuksista on saatettu Lemminkäisen tietoon. Täsmennetyt kannevaatimuksetkin
ovat osittain alustavia, mutta kaikkien Lemminkäisen tietoon saatettujen
kannevaatimusten pääomamäärä on noin 65 milj. euroa, joka myös vastaa
suuruusluokaltaan tiedotusvälineiden asiasta esittämiä arvioita. 

Kannevaatimusten määrä voi kasvaa tai pienentyä. Suurin osa kantajista ei ole
vielä jättänyt käräjäoikeuteen täsmennettyjä kanteita. Osa kantajista on
ilmoittanut, että ne vasta selvittävät mahdollisen vahingon määrää. Osa
Lemminkäistä vastaan esitetyistä kanteista perustuu sellaisiin
asfalttiurakkasopimuksiin, joissa Lemminkäinen ei ole ollut lainkaan
sopimuskumppanina, vaan urakkasopimukset ovat olleet muiden asfalttiyhtiöiden
ja kantajina esiintyvien tilaajien välisiä. 

Lemminkäisellä ei ole kannevaatimuksista riittävän täsmällistä ja varmaa tietoa
eikä yhtiö näin ollen voi toistaiseksi kommentoida niiden määriä tarkemmin.
Vahingonkorvauskanteista ei ole tehty kuluvarauksia. 

Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina. 

Korkein hallinto-oikeus määräsi 29.9.2009 antamassaan päätöksessä
Lemminkäiselle ja eräille muille asfalttialan yhtiöille seuraamusmaksun
kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta kotimaan päällystysmarkkinoilla
vuosina 1994-2002. Lemminkäiselle määrättiin 68 milj. euron seuraamusmaksu. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen
tai jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden
tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin
kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa korvausvaatimustensa tueksi. Päätös ei
koske myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua eikä korkein hallinto-oikeus
ole tutkinut väitettä, jonka mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta
poikkeavaa ns. ylihintaa. 

Jokainen kannevaatimus käsitellään erikseen, ja niiden osalta esitetty näyttö
arvioidaan erikseen. Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä
järjestyksessä ja aikataulussa. On todennäköistä, että asian käsittely
käräjäoikeudessa jatkuu vuoden 2011 puolelle. 

Asiasta tiedotetaan tarvittaessa erikseen tai osavuosikatsausten yhteydessä. 


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIEOJA: 
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
Lemminkäinen Oyj
p. 02071 53263

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta 
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa
on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi