Lemminkäiselle iso tieurakka Moldovasta

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2009 klo 10.00 LEMMINKÄISELLE ISO TIEURAKKA MOLDOVASTA Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy on 19.1.2009 allekirjoittanut Moldovan tiehallinnon kanssa sopimuksen mittavasta maantieurakasta. Maan pääkaupungin Chişinăun ja lounaisen Hînceştin kaupungin välistä maantietä perusparannetaan 14 kilometrin matkalta. Euroopan investointipankin EIB:n rahoittaman urakan arvo on 13,5 milj. euroa. Parannettava osuus on nelikaistaista, osi

LEMMINKÄINEN OYJ		LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2009 klo 10.00	

LEMMINKÄISELLE ISO TIEURAKKA MOLDOVASTA

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy on 19.1.2009
allekirjoittanut Moldovan tiehallinnon kanssa sopimuksen mittavasta
maantieurakasta. Maan pääkaupungin Chişinăun ja lounaisen Hînceştin kaupungin
välistä maantietä perusparannetaan 14 kilometrin matkalta. Euroopan
investointipankin EIB:n rahoittaman urakan arvo on 13,5 milj. euroa. 

Parannettava osuus on nelikaistaista, osittain asfaltilla ja osittain betonilla
päällystettyä tietä. Urakkaan kuuluu tien rakenne- ja kulutuskerrosten
uusiminen, betonitien päällystäminen asfaltilla, neljän sillan päällysrakenteen
korjaus sekä maalaus-, merkintä- ja kaidetöitä. Asfalttimassoja kohteeseen
menee runsaat 50 000 tonnia. Työt alkavat tänä keväänä ja valmistuvat vuoden
2010 lopulla. 

- Saatu työ on jatkoa Maailmanpankin ja EU:n rahoittamille väylähankkeille,
joita olemme tehneet viimeisen kymmenen vuoden aikana Baltian maissa ja
Ukrainassa, sanoo Lemminkäinen Infra Oy:n toimitusjohtaja Henrik Eklund. 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Johtaja Timo Vikström
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 0400 740057 
timo.vikstrom@lemminkainen.fi

Aluejohtaja Kalle Kauppi
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 0400 423765 
kalle.kauppi@lemminkainen.fi


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi 


Lemminkäinen Infra Oy on Suomen suurin infrarakentaja. Yhtiön toimintaan
kuuluvat tie-, katu- ja rataverkoston rakentaminen ja ylläpito sekä kallio- ja
pohjarakentaminen. Lisäksi yhtiöllä on asfaltti-, betoni- ja
kiviainestuotantoa. Lemminkäinen Infra Oy:n päämarkkina-alue on Itämeren
ympäristö. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus toiminnasta on noin puolet.
Liikevaihto vuonna 2007 oli 820 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin
3 300 henkilöä. 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.lemminkainen.fi