Lemminkäinen ostaa Pauligin vanhan paahtimotontin Vuosaaressa

Lemminkäinen Oyj Lehdistötiedote 22.6.2009 klo 14.00 LEMMINKÄINEN OSTAA PAULIGIN VANHAN PAAHTIMOTONTIN VUOSAARESSA Lemminkäinen-konserniin kuuluva Oy Alfred A. Palmberg Ab ja Paulig Oy ovat sopineet Pauligin vanhan paahtimoalueen myymisestä Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle. Tontti vapautuu, kun Pauligin paahtimo siirtyy syksyn 2009 aikana uusiin tiloihin Vuosaaren sataman yritysalueelle. Alueen suunnittelutyö käynnistetään välittömästi ja rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2010 aikana. Paulig

Lemminkäinen Oyj	Lehdistötiedote 22.6.2009 klo 14.00

LEMMINKÄINEN OSTAA PAULIGIN VANHAN PAAHTIMOTONTIN VUOSAARESSA

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Oy Alfred A. Palmberg Ab ja Paulig Oy ovat
sopineet Pauligin vanhan paahtimoalueen myymisestä Oy Alfred A. Palmberg
Ab:lle. Tontti vapautuu, kun Pauligin paahtimo siirtyy syksyn 2009 aikana
uusiin tiloihin Vuosaaren sataman yritysalueelle. Alueen suunnittelutyö
käynnistetään välittömästi ja rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2010
aikana. Paulig aloittaa tehtaan purkutyöt tammikuussa 2010. 

- Alueelle on kaavoitettu korkealuokkainen asuinalue noin 2 000 asukkaalle ja
se on jatkoa Aurinkolahden rakentamiselle. Vuosaaren keskustan ilme muuttuu
merkittävästi. Vehreä puistokatu ulottuu Kauppakeskus Columbukselta meren
rantaan, kuvailee asuntorakentamisesta vastaava johtaja Arto Jokinen Oy Alfred
A. Palmberg Ab:stä. 

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että ostaja on tunnettu korkeatasoisesta
rakentamisestaan, ja että koko alue voitiin myydä kokonaisuutena yhdelle
yhtiölle, toteavat myynnistä vastanneet kiinteistöjohtaja Ari Partanen ja
rahoitusjohtaja Riitta Helaniemi Paulig Oy:stä. 

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oy on Pauligin uuden paahtimorakennuksen
projektinjohtourakoitsija. 


Viihtyisä alue metron ja meren äärellä

Pauligin paahtimon tontti sijaitsee Vuosaaren Aurinkolahdessa keskeisellä
paikalla meren läheisyydessä, lähellä metroasemaa ja palveluja. Tontilla on
vahvistetun asemakaavan mukaan asuntojen rakennusoikeutta 71 000
kerrosneliömetriä. Kahvikortteliksi nimetty alue jakaantuu neljään kortteliin,
joihin tulee puistomaisia piha- ja aukioalueita. Näihin neljään kortteliin on
kaavailtu yhteensä 16 asuintaloa lähes 2 000 asukkaalle. 

Kortteleiden sisäpihoista tulee väljiä ja viihtyisiä. Autopaikoitus sijoittuu
maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. Kortteleiden väliset alueet ovat kaikille
avoimia tiloja, joihin sijoittuu jonkin verran myös liiketiloja. 


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätiedot: 
asuntorakentamisesta vastaava johtaja Arto Jokinen
Oy Alfred A. Palmberg Ab
p. 02071 56167 tai arto.jokinen@palmberg.fi

rahoitusjohtaja Riitta Helaniemi
Paulig Oy
p. 09-3198 366 tai riitta.helaniemi@paulig.fi

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi         
                      

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi 

Oy Alfred A. Palmberg Ab on Lemminkäinen-konserniin kuuluvan Lemminkäinen Talo
Oy:n tytäryhtiö. Yhtiö tekee uudis- ja korjausrakentamisen kilpailu-urakointia
sekä asuntojen ja liike- ja teollisuusrakennusten perustajaurakointia. Yhtiö on
Suomen vanhin rakennusliike. Sen toimialue on pääkaupunkiseutu. Liikevaihto
vuonna 2008 oli noin 184 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa oli noin 270
henkilöä. www.palmberg.fi