Lemminkäinen mukana isossa tieurakassa Liettuassa

Tiedote 6.4.2009

Lemminkäinen Infra Oy:n tytäryhtiö UAB Lemminkainen Lietuva on tehnyt Liettuan tiehallinnon kanssa sopimuksen mittavasta maantieurakasta. Urakassa perusparannetaan vuonna 1987 rakennettua Vilnan ja Klaipedan välistä moottoritietä. Noin 17 miljoonan euron arvoisen työn rahoittavat EU ja Liettuan valtio.

Lemminkainen Lietuva osallistuu hankkeeseen kolmen rakennusyhtiön muodostaman työyhteenliittymän osakkaana. Lemminkäisen osuus urakan töistä on runsas kolmannes.

Lemminkainen Lietuvan osuuteen tieurakasta kuuluu mm. asfalttipäällysteen uusiminen 14 kilometrin matkalta. Tietä myös levennetään vajaan kahden kilometrin matkalta ja asennetaan 20 kilometriä metallikaiteita sekä 30 kilometriä riista-aitaa. Yhtiön urakkaan kuuluvat myös alikulkukäytävän rakentaminen sekä neljän sillan kunnostaminen.

Lemminkäinen Infra Oy on viimeisten kymmenen vuoden aikana tehnyt useita EU:n ja Maailmanpankin rahoittamia väylähankkeita Baltian maissa ja Ukrainassa. Tänä keväänä yhtiö on käynnistänyt vastaavanlaiset maantieurakat Virossa ja Moldovassa.

Lisätietoja:
Johtaja Timo Vikström
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 0400 740 057
timo.vikstrom@lemminkainen.fi

Maajohtaja Kalle Kauppi
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 0400 423 765
kalle.kauppi@lemminkainen.fi


Lemminkäinen Infra Oy on yksi Suomen ja Itämeren alueen suurimmista infrarakentajista. Yhtiön toimintaan kuuluvat tie-, katu- ja rataverkostojen rakentaminen ja ylläpito sekä kallio- ja pohjarakentaminen. Lisäksi yhtiöllä on asfaltti-, betoni- ja kiviainestuotantoa. Lemminkäinen Infra Oy:n päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus toiminnasta on noin puolet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 900 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 3 600 henkilöä.
www.lemminkaineninfra.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.lemminkainen.fi