Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2008 LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 14.3.2008 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2007 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Osin

LEMMINKÄINEN OYJ                               
PÖRSSITIEDOTE 14.3.2008                             

LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET             

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 14.3.2008 yhtiön      
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2007 ja myönsi hallituksen  
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.                 

Osingonmaksu                                  

Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 1,80 euroa  
osaketta kohti eli yhteensä 30 638 250 euroa. Osinko maksetaan         
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2008 merkitty 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon     
maksupäivä on 28.3.2008.                            

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                       

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen    
jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Heikki Pentti, Kristina Pentti,  
Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin   
laamanni, asianajaja Juhani Mäkinen.                      

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja    
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 11 000 kuukaudessa.            

Tilintarkastajan valinta ja palkkio                       

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.  
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.                

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen    
mukaisesti, mm. siten, että osakkeen nimellisarvoa sekä vähimmäis- ja      
enimmäispääomaa koskevat määräykset poistetaan. Hallituksen ehdotus       
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on julkistettu pörssitiedotteella 14.2.2008.  


Helsingissä 14.3.2008                              

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                

JAKELU:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta  
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin       
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.