LEMMINKÄISELLE MITTAVAT TIEURAKAT LATVIASSA

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.12.2007 LEMMINKÄISELLE MITTAVAT TIEURAKAT LATVIASSA Lemminkäinen on saanut Latvian tiehallinnolta kaksi merkittävää tienrakennusurakkaa. Tietöiden arvo yhteensä on 18,2 milj. euroa. Työt alkavat keväällä 2008 ja valmistuvat elokuuhun 2009 mennessä. A2

LEMMINKÄINEN OYJ                                
LEHDISTÖTIEDOTE 12.12.2007                           

LEMMINKÄISELLE MITTAVAT TIEURAKAT LATVIASSA                   

Lemminkäinen on saanut Latvian tiehallinnolta kaksi merkittävää         
tienrakennusurakkaa. Tietöiden arvo yhteensä on 18,2 milj. euroa. Työt alkavat 
keväällä 2008 ja valmistuvat elokuuhun 2009 mennessä.              

A2- ja A6-pääteillä tehtäviin töihin sisältyy tieosuuksien perusparannus    
pohjatöistä asfalttipäällysteisiin. Riian ja Viron rajan välistä A2-tietä    
parannetaan 2,1 kilometrin matkalta Siguldan kaupungin tuntumassa. Toinen   
urakka on Riian ja Valkovenäjän rajan välisellä A6-tiellä, josta korjataan 5,7 
kilometrin mittainen osuus Ogren kaupungissa.                  

Hankkeet toteutetaan osittain EU:n rahoituksella.                
- Urakat ovat jatkoa Maailmanpankin ja EU:n rahoittamille väylähankkeille, joita
olemme tehneet viimeisen kymmenen vuoden aikana Latviassa, sanoo Lemminkäisen  
Päällystys- ja kiviainesryhmän johtaja Henrik Eklund. - EU:n rahoittamia    
hankkeita on maahan tulossa myös jatkossa.                   

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


LISÄTIETOJA:                                  
Johtaja Henrik Eklund                              
Lemminkäinen Oyj                                
Puh. 040 563 7811                                
henrik.eklund@lemminkainen.fi                          

Aluejohtaja Kalle Kauppi                            
Lemminkäinen Oyj                                
Puh. 0400 423 765                                
kalle.kauppi@lemminkainen.fi                          


Lemminkäisen Päällystys- ja kiviainesryhmä urakoi asfaltointi- ja        
maarakennustöitä sekä tuottaa kiviaineksia ja valmisbetonia. Lisäksi ryhmällä on
ympärivuotisia teiden kunnossapitourakoita sekä ympäristöteknologian tuotteita 
ja palveluita. Päämarkkina-alue on Itämeren alue ja kansainvälisen       
liiketoiminnan osuus ryhmän toiminnasta on noin puolet.             

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin   
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1,8 miljardia euroa, josta    
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa 
on noin 9 000 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö, ja rakentamisen 
erikoisosaamisella palvellaan asiakkaita eri puolilla maailmaa. Lemminkäinen  
Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä.