LEMMINKÄINEN SOLMI UUDENLAISEN PALVELUSOPIMUKSEN TIEHALLINNON KANSSA

LEMMINKÄINEN OYJ 19.4.2007 klo 15.00 Lemminkäinen Oyj on allekirjoittanut Tiehallinnon kanssa palvelusopimuksen, jonka mukaan yhtiö vastaa 12 vuoden ajan pääteiden kunnosta Hämeen, Uudenmaan ja Turun tiepiirien alueella. Heti voimaan tulevan sopimuksen piiriin kuuluvat Vt 3 -moottoritie Helsingistä Tampereelle, Vt 9 Liedosta Tuulokseen ja Vt 10 Aurasta Toijalaan. Lemminkäisen vastuulla on yhteensä vajaat 1.200 kaistakilometriä pääteitä.

LEMMINKÄINEN OYJ
19.4.2007 klo 15.00 


Lemminkäinen Oyj on allekirjoittanut Tiehallinnon kanssa palvelusopimuksen,   
jonka mukaan yhtiö vastaa 12 vuoden ajan pääteiden kunnosta Hämeen, Uudenmaan ja
Turun tiepiirien alueella. Heti voimaan tulevan sopimuksen piiriin kuuluvat Vt 3
-moottoritie Helsingistä Tampereelle, Vt 9 Liedosta Tuulokseen ja Vt 10 Aurasta 
Toijalaan. Lemminkäisen vastuulla on yhteensä vajaat 1.200 kaistakilometriä   
pääteitä.                                    

Palveluntuottajana Lemminkäinen seuraa teiden päällysteiden ja rakenteiden   
kuntoa ja tekee itsenäisesti päätökset niiden korjaustoimista. Teiden      
asfaltoinnin lisäksi sopimukseen kuuluvat tiemerkinnät ja sorapientareiden   
kunnossapito sekä halkeamien ja routavaurioiden korjaukset. Teiden       
talvikunnossapito, kuten auraus, jää sopimuksen ulkopuolelle.          

Nyt tehty palvelusopimus on ensimmäinen laatuaan. Uusi sopimusmalli antaa    
palveluntuottajalle mahdollisuudet yhdistää suunnittelu, rakentaminen ja    
kunnossapito innovatiivisesti.                         

- Tämän sopimusmallin myötä meidän on mahdollista hyödyntää tehokkaammin omaa  
osaamistamme ja ottaa suunnitelmallisesti huomioon päällysteiden koko elinkaari,
sanoo johtaja Henrik Eklund Lemminkäiseltä.                   

Vuonna 2018 päättyvän sopimuksen arvo on noin 40 miljoonaa euroa.        

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                

LISÄTIETOJA:                                  
Johtaja Henrik Eklund                              
Lemminkäinen Oyj                                
Puh. 040 563 7811                                
henrik.eklund@lemminkainen.fi                          


Lemminkäisen Päällystys- ja kiviainesryhmä urakoi asfaltointi- ja        
maarakennustöitä sekä tuottaa kiviaineksia ja valmisbetonia. Lisäksi ryhmällä on
ympärivuotisia teiden kunnossapitourakoita sekä ympäristöteknologian tuotteita 
ja palveluita. Päämarkkina-alue on Itämeren alue ja kansainvälisen       
liiketoiminnan osuus ryhmän toiminnasta on noin puolet.             

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli   
1.795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin     
kolmannes. Konsernin palveluksessa on noin 8.500 henkilöä. Lemminkäisen osake on
noteerattu Helsingin Pörssissä.