LEMMINKÄINEN MYY RUOTSIN ASFALTTIYHTIÖNSÄ

LEMMINKÄINEN OYJ 17.4.2007 klo 12.00 Lemminkäinen Oyj ja Asfaltkvalité Mellansverige AB myyvät omistamansa ruotsalaisen asfalttiliiketoimintaa harjoittavan Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB:n koko osakekannan ruotsalaiselle Peab Asfalt AB:lle. Lemminkäinen omistaa 87 % myytävän yhtiön osakekannasta. Yrityskauppaa koskeva esisopimus allekirjoitettiin 17.4.2007, ja kauppaan liittyvä Due Diligence -menettely on käynnissä. Kaupan voimaantulo edel

LEMMINKÄINEN OYJ
17.4.2007 klo 12.00 

Lemminkäinen Oyj ja Asfaltkvalité Mellansverige AB myyvät omistamansa      
ruotsalaisen asfalttiliiketoimintaa harjoittavan Kvalitetsasfalt i Mellansverige
AB:n koko osakekannan ruotsalaiselle Peab Asfalt AB:lle. Lemminkäinen omistaa 87
% myytävän yhtiön osakekannasta. Yrityskauppaa koskeva esisopimus        
allekirjoitettiin 17.4.2007, ja kauppaan liittyvä Due Diligence         
-menettely on käynnissä. Kaupan voimaantulo edellyttää Ruotsin         
kilpailuviranomaisten hyväksyntää.                       

- Yhtiön liiketoiminta ei ole saavuttanut niitä tavoitteita, joita       
Lemminkäisellä on Itämeren alueen maissa, sanoo Lemminkäisen Päällystys- ja   
kiviainesryhmän johtaja Henrik Eklund yrityskaupan taustoista.         

Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB on kuulunut Lemminkäinen-konserniin vuodesta 
2000. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 20,5 milj. euroa, ja sen palveluksessa 
oli keskimäärin 66 henkilöä.                          

Yrityskaupalla ei ole vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tulokseen.       

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Matti Aalto                                   
Tiedotuspäällikkö                                


LISÄTIETOJA:                                  
Johtaja Henrik Eklund                              
Lemminkäinen Oyj                                
Puh. 040 563 7811                                
henrik.eklund@lemminkainen.fi                          Lemminkäisen Päällystys- ja kiviainesryhmä urakoi asfaltointi- ja        
maarakennustöitä sekä tuottaa kiviaineksia ja valmisbetonia. Lisäksi ryhmällä on
ympärivuotisia teiden kunnossapitourakoita sekä ympäristöteknologian tuotteita 
ja palveluita. Päämarkkina-alue on Itämeren alue ja kansainvälisen       
liiketoiminnan osuus ryhmän toiminnasta on noin puolet.             

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli   
1.795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin     
kolmannes. Konsernin palveluksessa on noin 8.500 henkilöä. Lemminkäisen osake on
noteerattu Helsingin Pörssissä.