Lemcon mukana Valtatie 6:n parannusurakassa

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.10.2007 Lemminkäinen-konserniin kuuluvan Lemcon Oy:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n muodostama rakennustyöyhteenliittymä tekee Tiehallinnolle Valtatie 6:n parannustyöt. Tie levennetään nelikaistaiseksi Lappeenrannan ohittavilla osuuksilla Kärki-Mattila ja Mattila-Muukko. Hankkeen kokonaisarvo on 101 milj. euroa.

LEMMINKÄINEN OYJ                                
LEHDISTÖTIEDOTE 9.10.2007                            

Lemminkäinen-konserniin kuuluvan Lemcon Oy:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n   
muodostama rakennustyöyhteenliittymä tekee Tiehallinnolle Valtatie 6:n     
parannustyöt. Tie levennetään nelikaistaiseksi Lappeenrannan ohittavilla    
osuuksilla Kärki-Mattila ja Mattila-Muukko. Hankkeen kokonaisarvo on 101 milj. 
euroa.                                     

Tieosuudet parannetaan nykyiselle paikalleen nelikaistaisena sekaliikennetienä 
noin 23 kilometrin matkalta ja osuuksille rakennetaan viisi uutta        
eritasoliittymää. Samalla rakennetaan väylään liittyvälle Valtatie 13:lle kolme 
kilometriä uutta tielinjaa. Hankkeeseen sisältyy lisäksi muita yleisen tieverkon
ja Lappeenrannan kaupungin katuverkon vaatimia järjestelyjä sekä kaksi     
tasoristeyksen poistotyötä.                           

Tiehanke toteutetaan ns. ST-mallilla, jossa työyhteenliittymälle kuuluu     
rakennussuunnittelu ja toteutus. Rakentaminen alkaa loppusyksyn 2007 aikana ja 
kokonaisuudessaan hanke valmistuu liikenteelle vuoden 2010 lopulla.       

Valtatie 6 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä ja Suomen vetovoimaisimpia      
matkailureittejä. Tien merkitys itäliikenteen kansainvälisenä yhteytenä on myös 
kasvamassa.                                   


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                
                                                            
LISÄTIETOJA:                                  
Projektipäällikkö Jaakko Kivi                          
Lemcon Oy Infra                                 
Puh. +358 40 555 0221                              
S-posti: jaakko.kivi@lemcon.fi                         


Lemcon Oy on Lemminkäinen-konserniin kuuluva kansainvälinen projektirakentaja, 
jonka liiketoiminnasta noin puolet on Suomen ulkopuolella. Kotimaassa yhtiö on 
keskittynyt vaativiin infrakohteisiin ja projektinjohtourakointiin. Yhtiö toimii
Euroopan lisäksi Amerikassa ja Aasiassa projekti- ja televerkkorakentajana.   

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1,8 
miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. 
Konsernin palveluksessa on noin 8 700 henkilöä. Lemminkäisen osake on noteerattu
Helsingin Pörssissä.