LEMCON KÄYNNISTÄÄ TEOLLISUUSPUISTOHANKKEEN VENÄJÄLLÄ

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.6.2007 Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oy on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen teollisuuspuistohankkeesta Venäjälle Kalugan lääniin. Pinta-alaltaan n. 130 hehtaarin teollisuuspuisto sijoittuu Vorotynskin kaupunkiin aivan n. 350 000 asukkaan Kalugan kaupungin viereen. Teollisuuspuistoon tulee sijoittumaan 15-20 tuotantolaitosta ja logistiikkakesk

LEMMINKÄINEN OYJ  
LEHDISTÖTIEDOTE 20.6.2007

            
Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oy on allekirjoittanut          
yhteistyösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen teollisuuspuistohankkeesta
Venäjälle Kalugan lääniin. Pinta-alaltaan n. 130 hehtaarin teollisuuspuisto   
sijoittuu Vorotynskin kaupunkiin aivan n. 350 000 asukkaan Kalugan kaupungin  
viereen. Teollisuuspuistoon tulee sijoittumaan 15-20 tuotantolaitosta ja    
logistiikkakeskusta.                              

Investoijat ovat kiinnostuneita Kalugasta, muun muassa Volkswagen ja Volvo ovat 
tiedottaneet investoinneistaan lääniin. Autoteollisuuden alihankkijoiden lisäksi
Venäjän markkinoita palveleva rakennusmateriaaliteollisuus on kiinnostunut   
alueesta erinomaisten logististen yhteyksien ja ammattitaitoisen työvoiman   
vuoksi.                                     

- Lemconin teollisuuspuistokonseptilla parannetaan riskienhallintaa, koska sen 
avulla Venäjälle investoiville yrityksille esimerkiksi tontin omistusoikeuden  
siirtyminen ja tarvittava infrastruktuuri voidaan hoitaa luotettavasti, Lemconin
vientijohtaja Juha Höyhtyä sanoo.                        

LISÄTIETOJA:                                  

Vientijohtaja Juha Höyhtyä                           
Lemcon Oy                                    
Puh. 040 537 50 32                               
juha.hoyhtya@lemcon.fi                             

Projektikehityspäällikkö Dmitry Abakumov Lemcon Oy Puh. 0400 341 419      
dmitry.abakumov@lemcon.fi                            

Projektikehityspäällikkö Juha Virtanen                     
Lemcon Oy                                    
Puh. 040 5565175                                
juha.virtanen@lemcon.fi                             


Lemcon Oy on Lemminkäinen-konserniin kuuluva kansainvälinen projektirakentaja, 
jonka liiketoiminnasta noin puolet on Suomen ulkopuolella. Kotimaassa yhtiö on 
keskittynyt vaativiin infrakohteisiin ja projektinjohtourakointiin. Yhtiö toimii
Euroopan lisäksi Amerikassa ja Aasiassa projekti- ja televerkkorakentajana.   

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus sekä talo- ja kiinteistötekniikka. Liikevaihto   
vuonna 2006 oli 1 795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus 
oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa on noin 8 500 henkilöä. Lemminkäisen
osake on noteerattu Helsingin Pörssissä.