Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Olemme suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Täten tunnistamme vastuumme toimia kestävän kehityksen mukaisesti.

Meillä YIT:llä kestävä kehitys merkitsee luonnonvarojen tehokasta käyttöä, olemassa olevien kaupunkialueiden elvyttämistä sekä kierto- ja jakamistalouden hyödyntämistä. Tähän periaatteeseen nojaten olemme luoneet vastuullisuusidentiteettiämme. Me YIT:llä haluamme olla tulevaisuudenkestävien kaupunkiympäristöjen rakentajia. Tulevaisuudenkestävyys merkitsee meille vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa, jonka johdosta rakentamamme tuotteet sekä ympäröivä maailma säilyttävät arvonsa myös tulevaisuudessa. Jotta meillä olisi vakaa toimintaympäristö, riittävästi luonnonvaroja, tyytyväiset työntekijät ja onnelliset asiakkaat myös jatkossa, meidän on huomioitava kestävä kehitys niin omassa toiminnassamme kuin tuotteissa ja palveluissamme. Sitoudumme edistämään kestävien elinympäristöjen ja hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan luomista ihmisten ja ympäristön tarpeet huomioiden.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Sustainability icon demand side management

Puolittaa CO2 päästöt 2030 mennessä

Sustainability icons geothermal heating

Mahdollistaa omaperusteisten hankkeiden hiilineutraali lämmitys, jäähdytys ja lämmin vesi

Sustainability icon carbon footprint

Laskea hankkeiden kohdekohtainen hiilijalanjälki

Kestävän kehityksen johtaminen

Ohjaamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimintaamme monilla tavoin. Lue lisää kestävän kehityksen käytännöistämme.

Kestävän kehityksen johtaminen

 

Construction worker at Oodi site

Kestävän kehityksen raportointi

Haluamme tuoda vastuullista, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaamme läpinäkyvästi esille. 

Tutustu raportteihin

Vastuullisuusohjelma 100 hyvää tekoa

100 hyvää tekoa -vastuullisuusohjelman puitteissa toteutamme hyviä tekoja. Tekojen vastaanottajia voivat olla erilaiset yhteisöt, yhdistykset, järjestöt, koulut, päiväkodit tai palvelutalot.

Tutustu ja lähetä hakemus

Ota yhteyttä

Mia Ranta-aho
Vice President, Sustainability
Saara Haapasaari
Specialist, Sustainability