Hallitus

Hallitus ja valiokunnat

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa.


Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua  huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3–8 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet

Harri-Pekka Kaukonen, puheenjohtaja, hallitus, YIT Oyj

Harri-Pekka Kaukonen
puheenjohtaja

Harri-Pekka Kaukonen CV
Casimir Lindholm yit board member

Casimir Lindholm
jäsen

Casimir Lindholm CV
Kerttu Tuomas yit board member

Kerttu Tuomas
jäsen

Kerttu Tuomas CV
Jyri Luomakoski yit board member management

Jyri Luomakoski
varapuheenjohtaja

Jyri Luomakoski CV
Keith Silverang yit board member management hallitus

Keith Silverang
jäsen

Keith Silverang CV
Sami Laine yit board member hallitus

Sami Laine
jäsen

Sami Laine CV
Barbara Topolska, hallituksen jäsen, YIT Oyj

Barbara Topolska
jäsen

Barbara Topolska CV
Päivitetty 23.03.2021