Tuultenristin projektipäällikölle ympäristö- ja turvallisuusasiat ovat lähellä sydäntä

Taru Yliluoma työskentelee projektipäällikkönä Tuultenristi-hankkeella, jossa keskeiselle paikalle Espoon Tapiolaan rakennetaan toimistotilaa, asuntoja ja paikoituslaitos. Tarun vastuulla on Tuultenristin toimistotalo.

Taru Yliluoman työura YIT:llä alkoi kesäharjoittelijana jo insinööriopintojen aikana vuonna 2005, kun DHL:lle rakennettiin logistiikkakeskusta Vantaalle. Seuraava luonteva askel olikin opinnäytetyön tekeminen Kymenlaakson ammattikorkeakoululle. Koulutus antoi Tarun mielestä hyvän pohjan rakennusalan perustietämykselle.

”Todellinen oppi on kuitenkin tapahtunut vasta työelämässä - sieltä varsinainen ammattitaito on tullut”, hän täydentää.

Insinöörityötä palauttaessaan Tarulta kysyttiin, kiinnostaisiko häntä työskennellä YIT:llä.

”Kävin työhaastattelussa ja sille tielle jäin”, hän toteaa.

Uran mieleenpainuvin hanke

Taru työskenteli kymmenisen vuotta työmaainsinöörinä korjausrakentamisen puolella.

”Siinä roolissa oppi oikeastaan ihan kaikkea. Se, että työmaalla pääsee näkemään arkea ja rakentamista, on hyvä kasvutarina - polku rakentajaksi sekä vahvaksi ammattilaiseksi”, hän tiivistää.

Triplan hankkeelle Taru siirtyi vuonna 2016. Se on ollut YIT-uran ehdottomasti mieleenpainuvin hanke niin työporukan kuin oppienkin osalta. Projekti-insinöörin työtehtäviin kuului paljon erilaisia töitä. Oppia sai myös talotekniikasta, josta on ollut myöhemminkin hyötyä.

”Triplassa oppi paljon asiakasyhteistyöstä. Asiakkaiden kanssa suunnitellaan yhdessä toimivat ja vaatimukset täyttävät tilat. Ilman asiakkaita meillä ei ole hanketta, joten on tärkeää saada heidät tyytyväiseksi”, Taru toteaa.

Aito halu tehdä hienoa hanketta

Taru on ollut projektipäällikkönä Tuultenristin hankkeella nyt lähes kaksi vuotta. Hän kuvailee sitä leikkisästi ”mini-Triplaksi”, eli todella mielenkiintoiseksi hybridihankkeeksi.

”Tuultenristillä pitää ottaa huomioon monia asioita: alapuolella menevä liikenne, Länsimetro ja kaupunkilaiset. Työmaa on julkisella paikalla ja rakentamista voi seurata aivan aitiopaikalta, koska työmaa on lähes kiinni Ainoan kauppakeskuksen ulkoseinässä.”

Taru on viihtynyt Tuultenristillä hyvin. Projektipäällikön roolista löytyy edelleenkin vielä uutta, mielenkiintoista opittavaa.

”Meillä on nuori ja dynaaminen työmaaorganisaatio. Täältä löytyy aitoa halua tehdä hienoa hanketta”, Taru iloitsee.

Hän haluaa antaa isot kiitokset Tuultenristin projektihenkilöstölle.

”Työpäälliköltä ja työmaainsinööriltä olen saanut tarvittavaa tuotannon näkökulmaa sekä hyvin apua ja tukea. Myös suunnittelijat ovat pystyneet nopeisiin ratkaisuihin.”

Reilu työnantaja ja hyvä henki

Tarun mukaan projektipäällikön työssä tarvitaan neuvottelutaitoa. Työpäivät ovat vaihtelevia. Niihin lukeutuu esimerkiksi suunnittelu-, työmaa- ja hankepalavereita, asioiden selvittämistä sekä päätöksentekoa.

”Aloittaessani aamulla työt en voi ihan tarkkaan tietää, mitä päivän mittaan tulen tekemään, vaikka palavereita olisikin sovittuna. Aina tulee jotain uutta eteen.”

Innostavinta työssä ovat onnistumisen kokemukset ja vapaus tekemisessä, jotka antavat voimaa mennä eteenpäin. Tarun mielestä on kuitenkin tärkeää, että tekemiselle on selkeät raamit, jotta kaikki tietävät, mitä ollaan tekemässä.

”YIT on kaikin puolin reilu työnantaja. Täällä on hyvä olla, sillä täällä on niin hyvä henki”, hän kertoo tyytyväisenä.

YIT-uralla hyötyä on ollut siitä, että on oppinut tuntemaan paljon kollegoita ympäri taloa.

”Kun tuntee ihmisiä, on paljon helpompi myös ottaa heihin yhteyttä. Samalla voi kysyä heidän mielipiteitään erilaisiin asioihin. Sparrailu on tärkeää ja silloin oivallus saattaa tulla myös itseltä.”

Työturvallisuusperintö isältä tyttärelle

Taru on hyvin innostunut ympäristöasioista, kuten kierrättämisestä.

”Olen iloinen, että YIT:llä on ne asiat hyvässä jamassa. Työmaalla korostetaan kierrätystä, ja rakentamisessa mietitään koko ajan hiilijalanjäljen vähentämistä. Tuultenristissäkin laskemme hiilijalanjälkemme. Se onkin yksi niistä asioista, joista olen erityisen innostunut tässä hankkeessa.”

Myös työturvallisuus on lähellä Tarun sydäntä. Hän on toisen polven YIT:läinen, sillä isänsä työskenteli meillä työturvallisuusasioiden parissa.

Rakennusalan muutos

Taru on uransa aikana huomannut rakennusalan muuttuneen viimeisten kymmenen vuoden aikana todella paljon.

Alalla on otettu muun muassa paljon uusia välineitä käyttöön. Rakennusala on menossa kovaa vauhtia digitaaliseen suuntaan, ja esimerkiksi älykkäiden rakennusten suosio kasvaa.

”On hienoa, että tulee uusia innovaatioita, ja Smart Building on siitä hyvä esimerkki. Tuultenristissä pystymme ohjaamaan valaistusta ja ilmanvaihtoa käytön mukaan. Lisäksi tahtituotanto on yleistymässä rakennustyömailla. Se nostaa materiaalitoimituksien vaatimukset uudelle tasolle, kun työmaalla on oltava oikea määrä materiaaleja, oikeassa paikassa ja haluttuun aikaan”, Taru toteaa.

Työstä palautumista urheilun voimalla

Myös vapaa-aikaa kuluu Tarulla paljon rakentamisen parissa, sillä perheen käyttöön on rakenteilla uusi asuintalo.

”Vähennämme omaa hiilijalanjälkeämme rakentamalla hirsitalon”, hän kertoo.

Ennen korona-aikaa Taru kävi aktiivisesti Training For Warriors -salilla. TFW on valmennusmetodi, joka yhdistää kehon ja mielen harjoittamisen sekä tarjoaa välineen muun muassa kunnon, suorituskyvyn ja henkisen vahvuuden parantamiseen.

Nyt Taru on herätellyt liikunnallista harrastusta pikkuhiljaa uudelleen henkiin.

”Se on intohimo, jossa pääsee nollaamaan hyvin kaikki ajatukset.”

Avoimet työpaikat

Liity tulevaisuuden tekijöihin