Sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet

Sijoittajasuhdetoimintamme tavoitteena on tukea YIT:n osakkeen oikeaa arvonmuodostusta antamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen YIT:tä koskeva tieto tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Sijoittajasuhdetoiminnon tavoitteena on myös kasvattaa sekä osake- että velkasijoittajien ja analyytikoiden kiinnostusta yhtiötä kohtaan, parantaa nykyisten omistajien uskollisuutta ja saavuttaa uusia sijoittajia ja yhtiöstä kiinnostuneita analyytikkoja.

Sijoittajasuhdetoimintomme vastaa osavuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteen sekä pörssitiedotteiden kirjoittamisesta sekä sijoittajapresentaatioiden tekemisestä sekä sijoittajaviestinnän suunnittelusta, toteutuksesta ja päivittäisestä yhteydenpidosta sijoittajiin ja analyytikoihin. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa myös kaikkien tapaamisten organisoinnista.

YIT:n sijoittajasuhdetoiminta käsittää pääomamarkkinapäivän (Capital Markets Day), analyytikko- ja mediakonferenssit, puhelinkonferenssit, road show -tapahtumat, osallistumiset sijoittajakonferensseihin ja tapahtumiin sekä sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset. Lisäksi sijoittajasuhdetoimintomme kerää ja analysoi sijoittajapalautetta ja osakkeeseen liittyvää tietoa johdon ja hallituksen tarpeisiin. Kaikki sijoittajien kyselyt hoidetaan keskitetysti sijoittajasuhteissa.

Katsauskauden päättymisen ja osavuosikatsausten julkistamisen välisenä aikana YIT:n edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilaa eivätkä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

YIT noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä ja OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin ja Rahoitustarkastuksen antamia ohjeistuksia koskien tiedonantovelvollisuutta ja julkistamattoman tiedon (sisäpiirintiedon) käsittelyä.