Ympäristöystävällisempiä energialähteitä päällystyksessä

YIT Oyj Uutinen 27.6.2019, klo 9.55

Sammonmäki asphalt plant
Sammonmäki asphalt plant

Asfaltin tuotantoprosessi vaatii paljon energiaa ja YIT:llä onkin jo pitkään panostettu energiankäytön ja päästöjen vähentämiseen. Keinoina ovat muun muassa asfalttitehtaiden ja -kaluston vaihtoehtoiset energianlähteet.

Asfalttitehtaiden perinteinen energialähde on ollut raskas polttoöljy, jonka käyttöä pyritään vähentämään siirtymällä ympäristöystävällisempiin energialähteisiin. Maakaasun ja nestekaasun (propaani) käyttö polttoaineena aiheuttaa raskasta polttoöljyä vähäisemmät ilmastopäästöt, mikä tukee YIT:n tavoitetta oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Vuonna 2018 ensimmäinen YIT:n asfalttitehtaista sai toimintaenergiansa nestekaasusta, kun Joensuun asfalttitehdas siirtyi sen käyttöön. Kuluvan vuoden aikana myös Kotkan asfalttitehtaalla otetaan käyttöön nestekaasu. Nestekaasun käyttö energialähteenä vaatii kuitenkin erillisen luvan viranomaisilta. Luvan saaminen kestää noin vuoden ja lupaehdot ja vaatimukset vaihtelevat alueittain.

Lisäksi YIT:llä on jo vuosia käytetty maakaasua asfalttitehtaiden energialähteenä aina kun se on järkevää ja mahdollista. Maakaasun käyttöönottoon vaikuttaa ennen kaikkea maakaasulinjojen sijainti. Tällä hetkellä viisi YIT:n asfalttitehtaista saa käyttöenergiansa maakaasusta.

Asfalttikalusto on perinteisesti toiminut dieselöljyn voimin, mutta YIT:llä on otettu kehitysaskeleita myös liikkuvan kaluston suhteen. Ruotsissa osa asfalttikalustosta käyttää bioöljyä. Bioöljy on orgaanisesta bioperäisestä raaka-aineesta valmistettua polttoainetta, jonka käyttö mahdollistaa normaalia pienemmät päästöt. Tämän lisäksi tänä vuonna Tanskassa siirrytään käyttämään GTL-polttoainetta. GTL (gas-to-liquid) on nesteytetystä maakaasusta tehty polttoaine, joka palaa puhtaammin kuin öljypohjaiset polttoaineet.

YIT:llä kehitystyö ympäristöystävällisten energialähteiden käyttöönottamiseksi jatkuu edelleen. Par aikaa tutkitaan esimerkiksi mahdollisuutta käyttää vetyä asfalttitehtaiden energialähteenä.

Lisätietoja:

Vesa Pirinen, strategiajohtaja, Päällystys-segmentti, YIT, puh. 040 5322 211, vesa.pirinen@yit.fi

Pauliina Pykälä, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 354 3360, pauliina.pykala@yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi