Yhteistoiminnallinen hankemalli kannustaa parhaaseen lopputulokseen Posivan ONKALOssa

YIT OYJ Uutinen 14.3.2017 klo 11.00

Onkalo maisemassa Posiva
Onkalo maisemassa Posiva

Erityisen vaativa kohde vaatii myös erityisen hyvää yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijan välillä. YIT:n kehittämä hankemalli kannustaa sopimusosapuolia puhaltamaan samaan hiileen.

YIT louhii Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevan Posivan ONKALOn ensimmäisiä tunneleita yhteistoiminnallisella hankemallilla. Urakkaan kuuluu muun muassa loppusijoitusalueen ensimmäisten keskustunnelien ja niihin johtavien ajoneuvoyhteyksien louhinta 430–440 metrin syvyydessä.

”Yhteistoiminnallinen hankemalli on ainoa toimiva malli näin vaativaan urakkaan, jonka kaikkia vaiheita ei pystytä tarkasti ennakoimaan. Malli kannustaa mahdollisimman tehokkaaseen työhön ja ongelmien ratkaisuun, kun kaikilla on yhteinen tavoite”, sanoo yksikönjohtaja Ari Bergström YIT:ltä.

Hankemallia on hiottu yhteistyössä

Myös tilaaja on tyytyväinen hankemalliin ja urakoitsijaan, joka sai jatkourakan optiona edellisen työn onnistumisesta.

”Olemme kokeneet yhteistoiminnallisen urakkamuodon todella hyväksi. Edellinen TU6-urakka toteutettiin suunnilleen samalla mallilla hyvässä yhteistyössä ja aikataulussa. Olemme jalostaneet mallia jo edellisen urakan aikana muun muassa niin, että suunnittelu on ollut työssä mukana entistä enemmän. Työmaalla on hyvä yhteishenki, kun urakoitsija ja tilaaja ovat samaa porukkaa”, kehuu Posivan työmaayksikön päällikkö Kimmo Lehtola.

”Yhteistoiminnallinen hankemalli on monen vuoden kehityksen tulos. Olemme ideoineet mallia allianssimallin, aiempien kokemustemme ja tilaajan kanssa käytyjen yhteisten keskustelujen perusteella. Projektiryhmä koostuu sekä YIT:n että Posivan edustajista. Tämä on joustava ja kannustava toimintatapa, kun kaikki puhaltavat samaan hiileen”, Bergström kuvailee.

”Posivan TU6- ja LTU1-urakoissa laskutamme tilaajaa aikaan sidotuista työmaan henkilöstön ja kaluston kustannuksista, joihin ei sisälly katetta. Lisäksi laskutamme työhön kohdistuvat materiaalikustannukset ja aliurakat sekä hallinnollisen kustannuserän. Katteen saamme tekemistämme työsuoritteista, jotka veloitetaan yksikköhinnoilla. Mallissa on myös määritelty yhteisesti sovitut avaintulostavoitteet, joiden saavuttamisesta maksetaan bonusta. Malli kannustaa mahdollisimman tehokkaaseen työhön. Toisaalta tilaajan intresseissä on myötävaikuttaa siihen, että palvelun tuottajalla on ”mestaa”, missä työtä voidaan tehdä”, Bergström kuvaa.

ONKALOssa työ on millintarkkaa

”Tarkkuusvaatimukset ovat ONKALOssa poikkeuksellisen tiukkoja. Raportoinnin määrän johdosta olemme vahvistaneet organisaatiotamme. Näillä näkymin kuitenkin alitamme asetetut tavoitekustannukset”, Bergström kertoo.

”LTU1 on ensimmäinen loppusijoitustiloihin yltävä urakka. Tämä tarkoittaa säteilyturvaluokka 3:n tiloja ja Säteilyturvakeskuksen aktiivista läsnäoloa. Laatudokumentaation taso on laajaa ja aikaa vievää. RSC eli Rock Suitability Criteria -prosessin mukaisilla tutkimuksilla ja mallinnuksilla varmistamme kallioperän soveltuvuuden loppusijoitukseen. Mikäli rakoilevia alueita löytyy, ohjaamme tutkimuksia kallioperässä toiselle alueelle. Siksi suunnitelmia täytyy muokata työn edetessä”, Lehtola kertoo.

Geologit tutkivat kallioperää louhinnan edetessä

ONKALOssa tehdään jatkuvasti kallioperätutkimuksia, joilla varmennetaan kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen. Lisäksi tutkimuksilla vahvistetaan ne alueet, joille loppusijoitustunnelit kannattaa rakentaa. Posivan geologit keräävät louhinnan edetessä lisätietoa loppusijoituspaikan kallio- ja pohjavesiolosuhteista sekä rakentamisen niihin aiheuttamista vaikutuksista. He tutkivat kallioperän rakoilua ja ruhjevyöhykkeitä, rakoilujen suuntaa ja kaadetta. Geologit kairaavat pilottireikiä, mittaavat vedenjohtavuutta ja kallioperän geofysikaalisia ominaisuuksia. Kallioperän jännitystiloja tutkitaan muun muassa mikroseismisellä mittalaitteistolla.

Rakentamiselle on määritelty neljä merkittävää pitkäaikaisturvakriteeriä: vuotovedet, vieraat aineet, louhinnan häiriövyöhyke ja kairareiät. Kalliosta valuvan veden reitit injektoidaan tarkasti, jottei makea vesi pääse korvautumaan suolaisella. Rakentamisessa käytettävät aineet on tarkasti määritelty. Esimerkiksi orgaaniset aineet, komponenttiyhdisteet, muovit, liimat, uretaani ja kemialliset injektointimassat ovat kiellettyjä mahdollisten kemiallisten reaktioiden vuoksi. Kaikki kalliotilat tulee louhia siten, että louhinnan kallioon aiheuttama häiriövyöhyke on mahdollisimman pieni. Kairareiät maanpinnalta eivät saa ulottua 20 metriä lähemmäs tunnelia. 

Kun työ sujuu hyvin, kaikki hyötyvät

Erityisen vaativa kohde vaatii myös erityisen hyvän toteutustavan ja yhteistyön tilaajan ja urakoitsijan välillä.

”ONKALOn päätoteuttajana olemme vahvasti yhteensovittamassa toteutusta, tutkimuksia, suunnittelua ja yhteyksiä viranomaisiin. Tarjoamme asiantuntijoidemme tietämyksen haasteisiin ja teemme jatkuvaa yhteistyötä eri osapuolten kanssa. Siksi yhteistoiminnallinen hankemalli on ehdottomasti parempi kuin perinteinen. Malli ajaa yhteisen hyvän etsimiseen: kun menee hyvin, kaikki hyötyvät. Urakassa on myös erittäin pätevät vetäjät YIT:ltä”, Lehtola korostaa.

ONKALOssa käynnissä oleva LTU1-urakka on jatkoa TU6-urakalle, joka sisälsi loppusijoitusalueelle johtavien ajoyhteyksien sekä huolto- ja pysäköintihallin louhinnan noin 430–440 metrin syvyydessä. LTU1-urakan arvo on YIT:lle noin 20 miljoonaa euroa. Urakka alkoi marraskuussa 2016 ja kestää noin kaksi ja puoli vuotta. Urakan työllistämisvaikutukset ovat merkittävät, noin 100–125 henkilötyövuotta aliurakoitsijat mukaan lukien.

Lue myös:

Posivan tutkimustila ONKALOn seuraava louhintaurakka YIT:lle: http://ow.ly/mB1p309SGhW

YIT urakoi Posivan loppusijoituslaitoksen ensimmäiset louhintatyöt: http://ow.ly/DdsJ309SGlZ

Lisätietoja:

Ari Bergström, yksikönjohtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 040 830 7336, ari.bergstrom@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi