Viisi kysymystä allianssista

Allianssi-sopimukset yleistyvät myös Suomessa. Alun perin Pohjanmeren öljynporauslauttojen rakentamisessa käytetystä mallista hyötyvät kaikki. Parhaisiin tuloksiin suurten hankkeiden rakentamisessa päästään, kun riskit jaetaan yhdessä ja kaikilla on samat tulostavoitteet.

Viisi kysymystä allianssista
Viisi kysymystä allianssista

Viisi kysymystä allianssista

Allianssi-sopimukset yleistyvät myös Suomessa. Alun perin Pohjanmeren öljynporauslauttojen rakentamisessa käytetystä mallista hyötyvät kaikki. Parhaisiin tuloksiin suurten hankkeiden rakentamisessa päästään, kun riskit jaetaan yhdessä ja kaikilla on samat tulostavoitteet.

1. Mitä allianssi-malli tarkoittaa?

Allianssi on tilaajan ja yhden tai useamman toteuttajan – kuten suunnittelijan ja rakennusyhtiön – yhteenliittymä. Keskeinen ero perinteiseen urakointiin on se, että osapuolilla on yhteiset tavoitteet hankkeen parhaaksi. Osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä, määrittävät hankkeen tavoitekustannuksen ja myös jakavat projektin riskit ja hyödyt yhdessä.

2. Miksi allianssi-mallia käytetään?

Allianssi-malli mahdollistaa ja varmistaa hankkeelle parhaan lopputuloksen parhaassa kokonaisaikataulussa. Kun keskeiset osapuolet istuvat ”pöydän samalla puolella”, voivat kaikki tuoda mukaan heti alussa parhaan osaamisensa ja vaikuttaa suunnitelmiin ja päätöksiin eli aikatauluun, tavoitekustannuksiin ja keskeisiin askeleisiin. Tämä parantaa lopputulosta, ennakointia ja vähentää ongelmien ratkomista toteutusvaiheessa.

Samalla projektista tulee myös joustavampi. Uudet innovaatiot on entistä helpompi ottaa käyttöön myös projektin aikana, koska toimijat voivat luottaa siihen, että toisetkin tähtäävät yhteiseen hyvään.

3. Mitkä ovat allianssi-mallin haasteet?

Jokaisen täytyy sisäistää aidosti mallin periaatteet, koska allianssi vaatii uudenlaista ajattelua kaikilta. Lisäksi on tärkeää, että sisäistäminen tapahtuu organisaatiossa kaikilla tasoilla. Allianssi-malli edellyttää avoimuutta. Tämä tarkoittaa käytäntöjä osaamisten jakamiseksi hankkeen parhaaksi ja toisaalta myös projektin kustannusten avointa raportointia ja seurantaa. Rakennusyhtiöiltä allianssi edellyttää uudenlaista paneutumista asiakkaan prosessiin sekä koko projektin kehittämiseen heti alkuvaiheessa.

4. Miten allianssi-malli saadaan toimimaan?

Allianssin kaupallisen mallin sisäistäminen on ensiarvoisen tärkeää. Sopimuksessa on määritettävä miten riskit ja bonukset määritellään. Kaikkien pitää myös ymmärtää, mistä numerot syntyvät.

Kansainväliset esimerkit kertovat, että taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen on onnistunut. Yhdysvalloissa tehty selvitys sairaalahankkeista kertoi neliöhintojen pudonneen mallin myötä. Samaan aikaan yritysten katteet olivat parempia. Tämä onnistuu, koska ratkaisut paranevat, joustavuus lisääntyy, riskit pienevät ja virheiden korjaaminen vähenee. Allianssi-tiimille pitää antaa riittävät valtuudet hankkeen viemiseksi alusta loppuun asti.

5. Millaisia allianssi-hankkeita YIT:llä on menossa?

YIT on liittynyt vuoden 2014 aikana jo useaan merkittävään allianssiin. Keväällä 2014 yhtiö valittiin Lahden matkakeskuksen toteuttamiseen yhdessä Siton ja Lahden kaupungin kanssa.

Toinen YIT:lle merkittävä allianssihanke on Turun Seudun Energiatuotannon CHP-voimalaitos Naantalissa. Kokonaisinvestoinniltaan 260 miljoonan euron hankkeeseen sisältyy 50 miljoonan euron rakennusurakka, joka toteutetaan allianssimallilla.

Pakilan kunnossapidon alueurakka on YIT:n pilottihanke allianssimallilla. Urakka toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin rakennusviraston Katu- ja puisto-osaston, YIT Rakennus Oy:n ja Viherpalvelut Hyvönen Oy:n kanssa. Urakka.sisältää katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoitoa, viheralueiden hoitoa sekä rakenteellista kunnossapitoa.

Allianssimalli tuo tilaajille ja hankkeille YIT:n koko laaja-alaisen, teknisen osaamisen mukaan kehitysvaiheen päivästä yksi toteutuksen loppuun asti.