Varsova saa ensimmäiset YIT Kodit

Ensimmäisten YIT Kotien rakentamista Varsovaan suunnitellaan vuodeksi 2016. Uusissa asunnoissa kestävän kehityksen arvot ovat tärkeitä.

Varsova saa ensimmäiset YIT Kodit
Varsova saa ensimmäiset YIT Kodit

Ensimmäisten YIT Kotien rakentamista Varsovaan suunnitellaan vuodeksi 2016. Uusissa asunnoissa kestävän kehityksen arvot ovat tärkeitä.

YIT perusti Puolaan uuden asuntorakennuttamiseen keskittyvän tytäryhtiön kesällä 2015. Tavoitteena on, että toiminta on vuoden sisällä jo täydessä käynnissä. Puolan toiminta vahvistaa entisestään YIT:n asemaa Keskisen Itä-Euroopan rakentajana.

Perustetun yhtiön toimitusjohtajaksi on rekrytoitu Tomasz Konarski, jonka tehtävänä on luoda paikallinen organisaatio, etsiä ensimmäiset tontit ja käynnistää asuntojen rakennuttaminen. Tarkoitus on edetä rivakasti ja ryhtyä rakentamaan heti, kun sopiva tontti löytyy. Varsinainen rakentaminen on tarkoitus ulkoistaa paikallisille rakennusliikkeille. YIT:n paikallinen tiimi kasvanee vuoden aikana 3–5 uudella henkilöllä.

"Tavoitteena on, että ensimmäiset asunnot tulisivat myyntiin jo kesään 2016 mennessä", keskinen Itä-Eurooppa -liiketoimintaryhmän johtaja Tom Sandvik kertoo.

Sandvik tarkentaa, että jokaisessa maassa, johon YIT on etabloitunut, pitää päästä noin 200–300 asunnon vuosimyyntiin, jotta liiketoiminta on pitkäjänteistä ja kannattavaa. Puolassa YIT toimii hankekehittäjänä ilman omaa rakentamiskapasiteettia.

Kohtuuhintaisia koteja

YIT:n strategia Puolassa on selkeä: keskitytään asuntotuotantoon ja Varsovan markkinaan, jossa on lähialueet mukaan lukien noin kolme miljoonaa asukasta. Koko Puolassa aloitetaan vuodessa lähes 150 000 asunnon rakentaminen. Uusista asunnoista lähes 45 prosenttia on kerrostaloasuntoja.

"Katsomme koko Varsovan aluetta, mutta meitä kiinnostavat erityisesti hyvät keskustatontit. YIT rakennuttaa asuntoja, joissa asiakkaina ovat keskiluokka ja hyvin toimeentulevat toimihenkilöperheet eli keskitymme comfort- ja businessluokan kohteisiin, aivan kuten muissakin maissa, joissa toimimme", Sandvik sanoo.

Puolassa huoneistot myydään sisustuksen osalta betonipintaisina ilman viimeistelyä. Kaikki sisätyöt kuten laatoitukset, parketit ja kiinteät kalusteet puuttuvat, ja yleensä ostajat tekevät ne itse. YIT tarjoaa Varsovassa mahdollisuuden ostaa myös täysin viimeistelty asunto. Se on yksi keino erottautua ja tarjota hyvää palvelua.

"Kilpailemme asuntojen rationaalisuudella, laadukkuudella ja toiminnallisuudella. Haluamme esitellä Puolan markkinoille suomalaisen elämäntavan", Tomasz Konarski sanoo.

Konarski jatkaa, että kun nyt rakennetaan aivan uusia asuntoja, kestävän kehityksen arvot ovat tärkeät. Erityisesti painotetaan asumisen energiatehokkuutta ja ympäristökysymyksiä.

Vakaa talous tukee kasvua

Puola on Euroopan unionin suurin itäinen talous. Se selvisi vuoden 2009 talouskriisistä paremmin kuin naapurinsa. Syitä on useita: vahva ison maan kotimarkkina, oma valuutta zloty ja voimakas panostus infrastruktuuriin.

Maa liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004, mutta se ei ole luopunut omasta valuutastaan. Euroopan unioniin liittyminen on konkreettisesti parantanut maan infrastruktuuria, erityisesti tie- ja rautatieverkostoa.

Joulukuussa 2015 maan parlamenttivaalit voitti eurokriittinen Laki ja oikeus -puolue. Sen vaikutukset talouteen ovat vielä auki, mutta talouden elvytys oli yksi tärkeistä vaalilupauksista.

Häivähdyksiä asuntosijoittamisesta

Puolassa asutaan eniten omistusasunnoissa. Kiinteistökanta yksityistyi hyvin nopeasti vuonna 1990, kun kommunistinen hallinto mureni ja puolalaiset saivat ostaa kotinsa nimelliseen hintaan.

Valtio tukee nuoria ja nuorten perheiden asunnonhankintaa. Se tuntuu markkinoilla, se on kiihdyttänyt asuntojen kysyntää.

Sandvik näkee Puolan sekä kiinnostavana että lupaavana markkinana. Puolassa on lähes 40 miljoonaa asukasta, ja puolalaisilla on halu vaurastua. Heillä on vielä paljon kirittävää länsieurooppalaiseen elintasoon, mikä tuo yritteliäisyyttä ja hyvän dynamiikan tekemiseen.

"Puolassa on jonkin verran vuokra-asuntoja, ja asuntosijoittaminen on alkanut kiinnostaa vaurastuvia puolalaisia", Sandvik sanoo.

Puolan riskeinä voidaan pitää koulutettujen nuorten maastamuuttoa. Yksin Britanniassa asuu yli miljoona puolalaista. Maassa on myös suhteellisen paljon myymättömiä valmiita asuntoja.

"Puolassa on Varsovan lisäksi 3–4 kiinnostavaa kaupunkia, mutta tässä vaiheessa laajentuminen niihin ei vielä ole ajankohtaista. Kun asema Varsovassa on vakiintunut, tilanne voi silloin olla toinen", Sandvik ja Konarski sanovat.

Hyvin lyhyt Puolan historia

  • Puolan historia on monipolvinen ja levoton. Puolaa on sen historian aikana hallinneet, havitelleet ja jakaneet niin Saksi, Preussi, Ruotsi, Venäjä kuin Itävaltakin.
  • Puola itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja 1918 perustettiin Puolan tasavalta. Versailles’n rauhansopimuksen mukaisista Puolan-rajoista kiisteltiin ankarasti.
  • Toinen maailmansota alkoi Puolasta, kun Saksa hyökkäsi sinne 1. syyskuuta 1939 ja Neuvostoliitto 17. syyskuuta. Sota raunioitti maan: Puola menetti viidenneksen pinta-alastaan ja yli kuusi miljoonaa asukastaan.
  • 1952 Puola julistettiin virallisesti kansantasavallaksi. Kommunistien valta päättyi vasta 1989. Muutos suunnitelmataloudesta markkinatalouteen vuonna 1990 oli nopea ja tehokas. Puola liittyi Natoon vuonna 1999 ja Euroopan unioniin vuonna 2004.
  • Pääkaupunki: Varsova 1,7 miljoonaa, metropolialue: 3 miljoonaa asukasta
  • Valuutta: Puolan złoty
  • Väkiluku: 38,53 miljoonaa (2013)

Linkit