Tietotaito jakoon yli liiketoiminta- ja toimenkuvarajojen

YIT OYJ Uutinen 26.9.2017 klo 10.00

medium YIT illustrations office people flapboard1 rgb
medium YIT illustrations office people flapboard1 rgb

Suurissa projekteissa tiedon pitää liikkua joustavasti ja ketterästi. Hyvä mentorointiohjelma auttaa henkilöstöä tiedon siirtämisessä.

Rakennusala on murroksessa: projektit ovat yhä suurempia ja laaja-alaisempia, ja digitaalisuus on tullut työmaille voimalla. Erottautuminen ja kilpailukyky edellyttävät omien toimintamallien jatkuvaa kehittämistä.

”Meillä on töissä eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä. Meidät tunnetaan vahvana insinöörialana, mutta nykyprojekteissa on mukana yhä enemmän muitakin kuin teknisen alan osaajia. Laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, asiakkaan tarpeiden tunnistaminen, ihmisten liikkuminen, palvelutarpeen hahmottaminen ja ylipäätään arjen sujuvuuden ymmärtäminen on yhä tärkeämpää”, kertoo YIT:n henkilöstöjohtaja Pii Raulo.

YIT:n mentorointiohjelma tukee näitä kaikkia tavoitteita, kun hiljaista tietoa, kokemuksia ja fiksuja toimintatapoja jaetaan yli liiketoiminta- ja toimenkuvarajojen.

Kun mentorointipari toimii kuin ”match made in heaven”, on siitä hyötyä paitsi parille myös yhtiölle.

Hyvä henkilökemia ja luottamus ovat mentoroinnin kulmakiviä.

Mukana jo lähes 100 YIT:läistä

mentorointi YIT:llä on tiivis yhteinen matka, jonka aikana oppimista tapahtuu molempiin suuntiin. Mentorointi toimii tehokkaasti paitsi osaamisen ja parhaiden käytäntöjen siirtämisessä myös esimiestyön ja henkilöstön jaksamisen tukemisessa.

Mentorointikohtaamiset antavat mahdollisuuden pysähtyä arjen kiireen keskellä. Omien toimintatapojen tai haastavien tilanteiden pohtiminen luotettavan sparraajan tuella synnyttää parhaimmillaan tärkeitä uusia oivalluksia.

Viime vuosina YIT:llä on myös rekrytoitu vilkkaasti. Uusiin tehtäviin siirtyneitä on tuettu mentoroinnilla. Viimeisten parin vuoden aikana mentoroinnissa on ollut mukana lähes 100 YIT:läistä.

”Tärkeintä on löytää mentorointiin taustoiltaan ja kemioiltaan toimivat parit, joiden välille syntyy nopeasti luottamus. HR aikatauluttaa ohjelman, ohjaa prosessia ja antaa tarvittavaa tukea, mutta käytännön toiminta on hyvin joustavaa ja pitkälti parien tarpeisiin mukautuvaa.  Toteutustavoissa ja yhteydenpidossa ollaan parikohtaisesti erittäin luovia. Lähes kaikki oppimisen ja tiedonvälityksen menetelmät ovat parien käytössä”, Raulo kertoo.

Hiljaisen tiedon välittämistä – ja oppia itsestä

Projektipäällikkö Paula Pollock ja yksikön vetäjä Sanni Tuomainen olivat mukana kesäkuussa päättyneessä YIT:n mentorointiohjelmassa. Kumpikin pitää kokemusta erittäin antoisana. Sekä mentoroitavana ollut Paula, että mentori Sanni oppivat yhteisissä tapaamisissa paljon niin työstään kuin itsestään.

”Asiakysymysten lisäksi keskustelimme myös laajemmin urapolustani, itseni kehittämisestä sekä työn ja perhearjen yhteensovittamisesta”, Paula listaa.

Sanni puolestaan piti erityisen mielenkiintoisena työmaavierailuja Paulan projektissa, Pasilaan rakenteilla olevassa Triplassa: ”Ne olivat parasta mahdollista työkiertoa pienessä mittakaavassa”, hän kuvailee.

Tapaamisissa oppi uudenlaisesta tekemisestä, jota suurhankkeen suunnittelussa on innovoitu. Innostavaa oli myös kuulla nuoremman kollegan näkemyksiä ja ajatuksia yhteisen matkan aikana.

Paula ja Sanni tapasivat toisiaan tunnin kerrallaan kuukausittain. Tapaamisiin he valmistautuivat miettimällä ajankohtaisia aiheita ennakkoon.

”Mieletöntä tiedon- ja kokemustenvaihtoa”, tiivistää Paula ajatuksensa mentorointiohjelman annista.

Lisätietoja:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT, puh. 040 572 3568, pii.raulo@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä.