Muurari muuraa Mika Natrin taideteoksen Kankaalle

YIT Oyj Uutinen  Asunto Oy Jyväskylän Albertinpihan rakentaminen alkaa lähiaikoina. Albertinpiha nousee Kankaan parhaalle paikalle Tourujoen rannalle. Asuntojen varaaminen on parhaillaan käynnissä ja kysyntä on ollut vilkasta.

Kankaan alue Jyväskylä
Kankaan alue Jyväskylä

Asunto Oy Jyväskylän Albertinpiha on ensimmäinen alueelle valmistuva YIT:n kohde. Albertinpihaan on tulossa talon seinään muurattava lasitetuista tiilistä koostuva Mika Natrin taideteos. Mika Natri on kokenut kuvataiteilija, joka on omien ja ryhmänäyttelyiden lisäksi tehnyt paljon teoksia myös julkiseen tilaan. Natrin teoksia löytyy lisäksi muun muassa Helsingin taidemuseon, Suomen taideyhdistyksen, Turun kaupungin sekä Valtion taidekokoelmista. Mika Natri on Jyväskylän taiteilijaseuran jäsen.

Albertinpihan taiteeseen haluttiin värejä ja Mika Natri taitaa värien käytön. Myös kokemus julkisen taiteen tekemisestä vaikutti taiteilijavalintaan.

”Lähdin suunnittelemaan teosta useasta eri näkökulmasta; maakuntaan, luontoon ja ympäristöön liittyvistä mielleyhtymistä sekä puhtaasti abstraktista lähtökohdasta. Esitin Kankaan taidetyöryhmälle viisi ehdotusta, joista taidetyöryhmä valitsi suosikikseen abstraktin luonnoksen”, Mika Natri kertoo.

”Talon seinien muuraus alkaa näillä näkymin syyskuussa. On upeaa nähdä oma teos toteutuneena 8-kerroksisen talon julkisivulla. Onnistuneen lopputuloksen takaa hyvä suunnittelu ja yhteistyö muiden suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa”, taiteilija toteaa.

Taide ja kulttuuri vahvasti läsnä Kankaalla

Albertinpiha on osa Jyväskylän kulttuurihistoriallisesti merkittävää Kankaan aluetta, jota YIT on mukana rakentamassa. Alueen rakentamisessa on käytössä prosenttikulttuuriperiaate, jonka osana alueelle toteutetaan myös taidetta. Prosenttikulttuuriperiaatteen mukaisesti noin prosentti alueen rakennuskustannuksista käytetään kulttuuritapahtumien ja taiteen tekemiseen. Kankaalla tämä prosentti on kerätty tonttikaupan yhteydessä rakennuttajilta.

”Prosenttikulttuurin avulla vahvistetaan Kankaan identiteettiä ja alueen vetovoimaa. Taiteen avulla luodaan maamerkkejä alueelle ja lisätään kohteiden tunnistettavuutta ja sen on todettu lisäävän asukkaiden ja alueella toimijoiden yhteisöllisyyttä. Kun taide integroidaan osaksi rakennuksen julkisivua, tarkoittaa se tiivistä yhteistyötä kohteen arkkitehdin ja rakennuttajan kanssa.” sanoo Kankaan taiteen yleissuunnitelmasta ja koordinoinnista vastaava visuaalisten taiteiden läänintaiteilija Kirsi Pitkänen.

”Tulevat asukkaat, opiskelijat ja alueen yritysten työntekijät pyritään saamaan mukaan vaikuttamaan alueen kehittämiseen ja toimintaan muun muassa tapahtumien avulla. Myös taide tuodaan alueen toimijoiden arkeen monipuolisesti”, toteaa rakennuttajapäällikkö Seija Takanen YIT:ltä. 

Kankaan taiteesta tulee ilahduttavaa, nokkelaa ja ihmisläheistä. Taiteen toivotaan tuovan asukkaille ylpeydenaihetta omasta asuinalueestaan. Alueen taiteilijat on valittu niin, että edustettuina on monipuolisesti eri tyylejä ja taiteenlajeja. Taiteilijavalinnat tukevat Kankaan teemoja ja alueen muuta suunnittelua. Myös paikallinen osaaminen on tärkeää tuoda esille.

Kuva: Asunto Oy Jyväskylän Albertinpiha on savupiipun takana oleva talo, jonka seinään muurataan lasitetuista tiilistä koostuva Mika Natrin taideteos.

Lisätietoja:

Seija Takanen, rakennuttajapäällikkö, YIT Rakennus Oy, p. 040 5195732, seija.takanen@yit.fi

Kirsi Pitkänen, visuaalisten taiteiden läänintaiteilija, Kankaan taiteen yleissuunnitelma ja koordinointi, p. 050 374 7715, kirsi.pitkanen@minedu.fi

Erkki Jaala, Kankaan projektipäällikkö, p. 014 266 7578, erkki.jaala@jkl.fi

Mika Natri, kuvataiteilija, p. 040 555 1551, info@mikanatri.com