Moottoritie Koskenkylästä Kotkaan valmistui etuajassa

Uusi moottoritie kulkee Koskenkylästä Kotkaan 1.9.2014, kun kaksi viimeistä tieosuutta avataan liikenteelle. Samalla otetaan käyttöön liikennetelematiikka Porvoon ja Kotkan välillä. Moottoritie valmistuu suunniteltua aikataulua nopeammin.

Moottoritie Koskenkylästä Kotkaan valmistui etuajassa
Moottoritie Koskenkylästä Kotkaan valmistui etuajassa

Uusi moottoritie kulkee Koskenkylästä Kotkaan tänään 1.9.2014, kun kaksi viimeistä tieosuutta avataan liikenteelle.
Samalla otetaan käyttöön liikennetelematiikka Porvoon ja Kotkan välillä.
Moottoritie valmistuu suunniteltua aikataulua nopeammin.

Yhteensä lähes 53 kilometriä pitkän moottoritien rakentaminen oli jaettu 6 tieosuuteen, joista Loviisan ja Ruotsinpyhtään sekä Ruotsinpyhtään ja Ahvenkosken väliset tieosuudet avataan liikenteelle tänään. Suunniteltu liikenteelle avaamisen ajankohta on klo 13.00. Tämän jälkeen moottoritie kulkee Koskenkylästä Kotkaan.

”Moottoritie lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kymmenessä vuodessa vältytään arviolta noin 110:ltä henkilövahinkoon johtavalta onnettomuudelta. Lisäksi ruuhkat poistuvat lähes kokonaan, ja matka-aika lyhenee Koskenkylän ja Kotkan välillä noin kahdeksan minuuttia. Tien varren olosuhteet paranevat liikenteen siirtyessä moottoritielle ja hanke luo edellytyksiä uusille teollisuus- ja työpaikka-alueille,” projektinjohtaja Jukka Hietaniemi Liikennevirastosta kertoo hankkeen vaikutuksista.

35 kilometrin matkalle rakennettujen meluesteiden ansiosta kukaan ei enää altistu haitalliselle yli 55 desibelin melulle väylän läheisyydessä.

”Maisemallisesti keskeisimmät kohteiden melusuojaukset, kuten vesistöylityksien sillat, tehtiin kokonaan läpinäkyviksi ensimmäistä kertaa Suomessa”, Hietaniemi kertoo.

Kaikille tienkäyttäjille näkyy myös se, että liikennetelematiikka otetaan tänään käyttöön Porvoon ja Kotkan välillä.
Telematiikan avulla seurataan liikenteen määrää, nopeutta ja paikallisia ympäristöolosuhteita. Tämän informaation avulla liikennettä ohjataan etäohjattavilla liikennemerkeillä ja infotauluilla.

Tie valmistuu suunniteltua aikataulua nopeammin

Rakentaminen alkoi marraskuussa 2011. Moottoritie avattiin liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokoisuudessaan tänään 1.9.2014.

”Saimme eniten liikennettä häiritsevät työt tehtyä jo viime vuoden puolella. Hanke on edennyt hyvin ja moottoritie saadaan avattua hieman suunniteltua aikataulua nopeammin”, kertoo Hietaniemi.

”Yhteistyö alueen asukkaiden, tielläliikkujien ja viranomaisten kanssa on sujunut hyvin ja haluan kiittää heitä tästä”, hän jatkaa.

E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritie toteutetaan elinkaarimallilla, jossa Liikennevirasto on tilaaja ja palveluntuottajana toimii Valtatie 7 Oy. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa moottoritien suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä vuoteen 2026 asti.

”Hankkeen toteutusmalli auttoi osaltaan siinä, että saimme rakennettua moottoritien nopeasti ja tehokkaasti”, kertoo Valtatie 7 Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen.

Kaiken kaikkiaan tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa. Tien rakentamisen, kunnossapidon ja rahoituksen sisältävä sopimuskausi ulottuu vuoteen 2026 saakka.

Ahvenkosken sillat ja Markkinamäen tunneli Koskenkylä–Kotka-välin näyttävimmät kohteet

Tänään autoilijat pääsevät myös ajamaan 470 metriä pitkää Markkinamäen tunnelia, joka itään päin ajettaessa johtaa näyttäville Ahvenkosken silloille. Hankkeessa rakennettiin kokonaisuudessaan 68 siltaa.

”Siltatöiden lisäksi myös maarakennustyöt olivat erittäin mittavat. Töiden aikana louhimme noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä eli 700 000 kuorma-autollista sekä siirrettävää maamassaa 4,4 miljoonaa kuutiometriä eli 590 000 kuorma-autollista. Työmaalle perehdytetty yli 3 700 henkilöä ja henkilöstön vahvuus on ollut parhaimmillaan 750 henkilöä.”, urakoitsijan projektinjohtaja Kari Alavillamo työyhteenliittymä Pulterista havainnollistaa töiden laajuutta.

E18 Koskenkylä–Kotka -hanke lukuina:

 • E18 Koskenkylä–Kotka-hankkeessa rakennettiin moottoriliikennetie moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 km) ja moottoritie Loviisasta Kotkaan (36 km).

 • Moottoritielle rakennettiin 6 uutta eritasoliittymää: Loviisan itäinen, Ruotsinpyhtää, Ahvenkoski, Pyhtää, Siltakylä ja Heinlahti. Lisäksi Loviisan läntistä ja Sutelan eritasoliittymää parannettiin.

 • Levähdysalueet 3 kpl

 • Kevyen liikenteen väylät 19 km

 • Muut tiejärjestelyt 52 km

 • Siltapaikat 56 kpl, uusia siltoja 68 kpl

  • 24 vesistösiltaa

  • 26 risteyssiltaa

  • 2 puusiltaa

  • 5 vihersiltaa.

  • 4 eläinten alikulkukäytäviä

  • 7 kevyen liikenteen alikulkukäytäviä

 • Meluntorjunta 35 km

 • Pohjavesisuojaus 4 km

 • Markkinamäen moottoritietunneli 470 m

 • Liikennetelematiikka Porvoo–Kotka 83 km

 • Hanke toteutetaan elinkaarimallilla, jossa palveluntuottaja vastaa moottoritien suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä vuoteen 2026 asti. Hankkeen rakennustöiden kustannusarvio on noin 340 M€.
  Palvelusopimuksen kokonaisarvo on noin 623 miljoonaa euroa.

 • Katso video http://urly.fi/gyh

Lisätietoja

projektinjohtaja Jukka Hietaniemi
Liikennevirasto
puh. 0400 422 251
jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

Tieyhtiö Valtatie 7 Oy
toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen
puh. 040 546 8073
jaakko.kouvalainen@vt7.fi

projektinjohtaja Kari Alavillamo
TYL Pulteri
puh. 040 5190059
kari.alavillamo@yit.f

E18 Koskenkylä–Kotka -hankkeessa valtatie 7 (E18) rakennetaan moottoritieksi Loviisan Koskenkylän ja Kotkan Kyminlinnan välillä. Tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Moottoritie on avattu liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja otetaan käyttöön kokonaisuudessaan vuonna 2014. Muut tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa. Vuoteen 2026 kestävällä elinkaarisopimuksella toteutettavan hankkeen palveluntuottaja on Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, ja urakoitsijana YIT Rakennuksen ja Destian muodostama työyhteenliittymä Pulteri. www.liikennevirasto.fi/e18