Mitä hyötyä tuulivoimasta on?

Neljä kysymystä tuulivoimasta. Tällaisia asioita mietitään sillon, kun kotikuntaan rakennetaan tuulivoimala.

​Mitä hyötyä tuulivoimasta on?
​Mitä hyötyä tuulivoimasta on?

Tuulivoima on puhdasta, uusiutuvaa, turvallista ja suomalaista energiaa. Silti tuulivoima mietityttää, erityisesti silloin, kun tuulivoimaa rakennetaan omaan kotikuntaan. Mitä muuta hyötyä puhtaan energian lisäksi tuulivoimasta on? Ja millaiset asiat tuulivoimasta pohdituttavat? YIT:n tuulivoima-asiantuntija Harri Orko vastaa.

Jos omaan kuntaani rakennetaan tuulivoimaloita, mitä hyötyä siitä on minulle?

Tuulivoiman hyödyt kunnalle voidaan mitata ihan rahassa. Tuulivoimapuistot tuovat kunnalle verotuloja, sillä voimalaitoksista maksetaan kiinteistöveroa. Voimaloiden kiinteistövero määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan. Mikäli tuulivoimapuistoa varten on perustettu kuntaan erillinen tuulivoimayhtiö, saa kunta oman osansa tämän maksamasta yhteisöverosta. Lisäksi kaikki ne kuntalaiset, jotka vuokraavat maitaan tuulivoimapuistolle, saavat maanvuokraamisesta tuloja. Rakentamisvaiheessa kunnan ruoka- ja majoituspalveluja käytetään paljon, joten myös sitä kautta kunta ja kuntalaiset hyötyvät. Rakennusvaiheessa myös alueelle vievät tiet kunnostetaan sellaisiksi, että ne kestävät raskaita ajoneuvoja. Tästä hyötyvät tietysti myös alueen asukkaat.

Pitävätkö tuulivoimalat melua?

Tuulivoimalan melupäästön suuruus riippuu tuulennopeudesta. Melun eteneminen taas riippuu tuulensuunnasta ja muiden sääolosuhteiden vaikutuksesta äänen etenemiseen. Tuulivoimalan aiheuttaman melun kokemiseen vaikuttavat myös taustaäänet, jotka useissa tapauksissa voivat peittää tuulivoimaloiden aiheuttamat äänet. Tuulivoimaloiden aiheuttamat melutasot ovat yleisesti selvästi pienempiä kuin melutasot esimerkiksi vilkkaiden teiden ja katujen läheisyydessä. Tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti tehdyillä melumallinnuksilla pyritään arvioimaan melutasoja, joita tuulivoimalat voivat aiheuttaa normaalissa leviämistilanteessa. Toki se, tuntuuko tuulivoimaloiden aiheuttama ääni melulta vai ei, on täysin jokaisen omasta tuntemuksesta kiinni. Tuulivoimaloiden äänestä ja melun peruskäsitteistä on julkaistu video. Videon löydät täältä. 

Näkyykö televisio? Olen kuullut, että tuulivoimalat aiheuttavat häiriöitä tv-signaaliin.

Hyvästä suunnittelusta huolimatta katvealueita saattaa jäädä ja voi olla, että tv-signaali saa voimalasta häiriötä. YIT:n tuulivoimapuistoissa nämä ongelmat selvitetään aina tapauskohtaisesti. Nykyisenä digi-aikana ongelma saadaan kyllä ratkaistua.

Entä luontoarvot? Kärsivätkö linnut? Entä kasvaako metsä?

Tuulivoimapuistojen ympäristövaikutukset arvioidaan hankkeen suunnitteluvaiheessa. Arvioon liittyvät konkreettiset maastokäynnit, joissa tarkastetaan esimerkiksi kasvillisuus, lintujen pesäpaikat ja muun muassa se onko alueella uhanalaisia eläimiä kuten vaikkapa liito-oravia. Maastotarkastukset tehdään myös lintujen kevät- ja syysmuuttojen aikaan, jotta tiedetään, miten lintujen muuttoreitit kulkevat. Metsän kasvua tuulivoimalat eivät häiritse. Myös marjastusmahdollisuudet ja metsän virkistyskäyttö säilyvät rakentamisvaiheen jälkeen lähes entisellään. 

Lisätietoja:  Harri Orko, Yksikön johtaja, 050 440 2322, harri.orko@yit.fi