Mikä on Ympäristöpositiivinen asuinalue?

Uudenlainen ajattelu asuinalueista ja niiden ympäristöpositiivisuudesta. Enää ei keskitytä vain yhden rakennuksen ympäristöpositiivisuuteen, vaan tehdään koko alueesta sellainen.

Mikä on Ympäristöpositiivinen asuinalue?
Mikä on Ympäristöpositiivinen asuinalue?

YIT on kehittänyt uuden Ympäristöpositiivisen asuinalueen konseptin. Ympäristöpositiivisuus tarkoittaa, että asuinalue paitsi toimii niin sanottuna plusenergia-alueena (eli tuottaa uusiutuvien energianlähteiden avulla enemmän energiaa kuin kuluttaa), se myös tuo hyvinvointia ympäristöönsä laajemmin. Uutta konseptissa on se, että yksittäisten kiinteistöjen sijasta ratkaisuja suunnitellaan asuinalueen tai kokonaisen kaupunginosan mittakaavassa.

Ympäristöpositiivisen asuinalueen konsepti on luotu YIT:n käynnistämässä projektissa, jossa on ollut mukana laaja joukko eri alojen asiantuntijoita arkkitehdeistä uusiutuvien energiaratkaisujen suunnittelijoihin. Lähtökohtana on, että ympäristöpositiivinen asuinalue on oltava toteutettavissa nykyisellä tekniikalla.

Työryhmä on listannut seitsemän ympäristöpositiivisen asuinalueen elementtiä:

1. Fiksut energiajärjestelmät. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantuessa alueelliset lämpöverkot voivat tulevaisuudessa nousta varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Aurinkovoima ja ilmalämpöpumput täydentävät kaukolämpöä. Uudet energian hallintatyökalut auttavat optimoimaan energian käytön.

2. Energia- ja resurssitehokas design. Energiatehokkuus otetaan huomioon suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnoissa. Uudet teknologiat kuten LED-valaistus pienentävät merkittävästi sähkönkulutusta.

3. Kestävät materiaalit. Rakennuskohteen mukaan valitaan paras rakennusmateriaali, lähtökohtana hiilidioksidineutraalius. Kestävät materiaalit ja ympäristön huomioiminen lisäävät alueen viihtyvyyttä.

4. Kestävä elämäntapa sekä jaetut tuotteet ja palvelut. Ympäristöpositiivisuus ei ole vain tekniikkaa, vaan myös elämäntavan muutos. Uudet jakamistalouden sovellukset esimerkiksi liikenteessä ja asumisessa voivat tarjota enemmän kaikille.

5. Fiksu jätehuolto. Automaattiset maanalaiset järjestelmät voivat vähentää jätehuollon hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella. Jätepuu ja muut rakennusmateriaalit kierrätetään entistä tehokkaammin.

6. Vesitehokkuus. Tehokkaat ja käyttäjäystävälliset vesikalusteet pienentävät vedenkulutusta puolella. Kierrätetty vesi joissakin toiminnoissa (esimerkiksi wc, autojen pesu, kastelu) sekä sadeveden talteenotto niin sanotun zero runoff -periaatteen mukaisesti vähentävät vedenkulutusta entisestään.

7. Fiksu liikkuvuus. Tehokkaalla joukkoliikenteellä, yksityisliikenteen älykkäällä optimoinnilla sekä autojen, pyörien ja kyytien jakamiseen tarkoitetuilla palveluilla voidaan pienentää merkittävästi asuinalueen ympäristökuormitusta sekä parantaa kokemusta asumisen laatua. 

Yhteystiedot: Juha Kostiainen, Senior Vice President, Urban Development, YIT Oyj, puh. 0400 721 475