Laatua, tarkkuutta ja tehokkuutta tietomallintamisella

Tietomallintamisesta on hyötyä infrarakentamisessa. Lue seitsemän hyödyn lista.

Laatua, tarkkuutta ja tehokkuutta tietomallintamisella
Laatua, tarkkuutta ja tehokkuutta tietomallintamisella

YIT on toteuttanut ensimmäisenä Suomessa täysin tietomallinnetun sillan. Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä Vantaalla sijaitseva uusi S7-silta on 328 metriä pitkä jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka jännemitat vaihtelevat 17 ja 31 metrin välillä.


Tietomallintamisen hyödyt infrarakentamisessa

  1. Laatu. Kun suunnitelmia voidaan tarkastella visuaalisena mallina, niistä saadaan laadukkaampia. Manuaalisesta tiedonsiirrosta johtuvat virheet vähenevät merkittävästi. Erilaiset mahdollisuudet ja vaihtoehdot on helpompi havaita. 
  2. Tarkkuus. Suunnittelun kustannusohjaus helpottuu, ja määrälaskennan prosessit parantuvat. Tarvittavien materiaalien ja kappalemäärien laskenta on tarkempaa, kun ne lasketaan suoraan mallista ja aina samalla tavalla. 
  3. Kommunikaatio. Saumaton tiedonsiirto ja helposti hahmotettavat aineistot edistävät yhteydenpitoa tilaajan, urakoitsijan, päättäjien, rahoittajien ja muiden osapuolten välillä. Kaavoitusprosessit helpottuvat. 
  4. Tehokkuus. Koneautomaatiota ja -ohjausta voidaan hyödyntää aiempaa laajemmin. Ohjeiden mukaan tuotettuja rakennussuunnitelmia voidaan suoraan hyödyntää koneautomaatiossa. Raportointi nopeutuu ja helpottuu. Koneresurssien sijaintia ja työsaavutusta voidaan seurata tosiaikaisesti. 
  5. Nopeus. Paremmilla suunnittelumenetelmillä päästään nopeammin varsinaiseen suunnittelutyöhön. Tietomallinnetussa hankkeessa kokonaisuuden hahmottaminen on merkittävästi vaivattomampaa kokeneelle ammattilaisellekin. Projektissa vaadittavien laatuaineistojen tuottaminen nopeutuu. 
  6. Tuottavuus. Työteho kohteessa nousee. Koko rakennusalan tuottavuus paranee, kun prosessit saadaan täysin implementoitua.
  7. Vastuullisuus. Kohteiden ylläpito tehostuu, kun tietomallin mukana asiakkaalle siirtyvät valmiin kohteen rakenne- ja materiaalitiedot huolto-ohjeineen. Asianmukainen ja ajantasainen ylläpito säästää resursseja, pidentää kohteen elinkaarta ja ylläpitää turvallisuutta. 

Lisätietoja:

Pekka Ruuti, YIT Rakennus Oy:n Pohja- ja vesirakennuksen yksikönjohtaja, 050 581 0339