Kohti älykkäämpiä rakennuksia – pilotit vievät rakennusalan innovaatiot käytäntöön

YIT Oyj Lehdistötiedote 18.8.2021 klo 09.00

Rakennusalan pilotit
Rakennusalan pilotit

Rakentaminen saattaa vaikuttaa perinteiseltä toimialalta, mutta monien rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa testataan jatkuvasti uusia innovaatioita ja alaa eteenpäin vieviä digitaalisia ratkaisuja. Suurena toimijana ja rakennuttajana YIT on usein pilottihankkeissa veturi, joka yhdistää ja integroi eri sidosryhmien tarpeita.

Satunnainen ohikulkija ei välttämättä huomaa, että tuiki tavallisen näköisellä rakennustyömaalla saatetaan tänäkin päivänä testata uusia innovaatioita ja toimintamalleja. YIT tarjoaa otolliset puitteet monille näistä piloteista. Sen luotsaamissa hankkeissa on jatkuvasti meneillään projekteja, joilla pyritään kehittämään rakentamisen prosesseja ja työtapoja paremmiksi niin alan yritysten, sidosryhmien kuin ympäristönkin kannalta.

Suureen osaan näistä kehityshankkeista liittyy olennaisena osana datan tehokkaampi kerääminen, jalostaminen ja hyödyntäminen eri osapuolten eduksi. Toukokuussa 2021 YIT esimerkiksi kertoi kumppanoituvansa turkulaisen projektiteollisuuden tuottavuusparannuksiin erikoistuneen Carinafourin kanssa rakennusteollisuuden tuottavuuden kehittämiseksi. Yritykset ovat yhdessä rakentamassa digitaalista toimitusketjumallia, josta hyötyvät sekä kiinteistöjen omistajat, asukkaat, urakoitsijat että työn ja materiaalien toimittajat.

”Tarkoituksena on luoda ekosysteemi, jossa kaikki hyötyvät. Käyttäjät ja kiinteistöjen omistajat pääsevät hyödyntämään laadukkaan rakennetun tilan mahdollisimman nopeasti ja elinkaaritehokkaasti. Urakoitsijat, aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat integroituvat projekteihin entistä tehokkaammin, jolloin aikataulut pitävät ja työ soljuu sujuvasti. Materiaalien käyttöä optimoimalla säästetään myös ympäristöä”, kehitysjohtaja Juhani Nummi sanoo YIT:n tiedotteessa.

Joulukuussa 2020 YIT aloitti yhteistyön myös Microsoftin, RealEstateCoren ja Idunin kanssa rakennusten digitalisoinnin nopeuttamiseksi. RealEstateCore-yhteenliittymä on luonut yhteisen kielen, jonka avulla rakennusten digitaalinen hallinta ja uusien palvelujen kehittäminen onnistuu ottamalla huomioon käyttäjien tarpeet rakennuksen koko elinkaaren ajan. Yhteistyö auttaa YIT:tä luomaan uusia digitaalisia, skaalautuvia palveluja esimerkiksi sijoittajille, kiinteistönhoitajille, vuokralaisille ja loppukäyttäjille

”Uskomme avoimiin standardeihin ja alustoihin, joissa sekä suuret että pienet toimijat eri aloilta voivat yhdessä innovoida ja jakaa uusia dataan perustuvia palveluita. Nykyisin lähes kaikki innovointi ja pilotointi on tavalla tai toisella tekemisissä analytiikan, datalla kehittämisen, reaaliaikaisten datavirtojen, datan talteenoton ja datasta johdettujen päätösten kanssa”, YIT:n Data ja analytiikka -yksikön johtaja Mikko Kuusakoski kertoo.

Yhteistyö tuo tehoa ja tuloksia

Datan ohella toinen tärkeä ainesosa kaikelle uusien ratkaisujen kehittämiselle on yhteistyö. YIT tekee jatkuvaa yhteistyötä niin muiden yritysten kuin eri tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

YIT oli kahdella työmaalla mukana esimerkiksi Aalto-yliopiston Intelligent Construction Site- eli ICONS-hankkeessa, jossa seurattiin muun muassa tavaravirtojen liikettä työmaalla IoT- ja paikannusteknologian avulla. Aalto-yhteistyötä edustaa myös Triplan työmaalla toteutettu Reality Capture -hanke. Siinä pilotoitiin muun muassa, miten nosturikameroihin sekä laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus ja koneoppiminen auttavat työmaan valmiusasteen seurannassa ja johtamisessa.

”Teemme paljon yksittäiseen haasteeseen kohdistuvia pilotteja, mutta haluamme myös koota niiden oppeja standarditoimintamalleiksi ja -alustoiksi. ICONS-hanke opetti muun muassa sen, miten saadaan yhdessä koordinoiden enemmän tehoa työmaalle. Se vei eteenpäin yhteisiä pelisääntöjä, avointa dialogia ja tekemisen tapaa. Reality Capturen isoin oppi taas oli, että tiedonkeruun prosessit täytyy standardoida. Joka työmaalla pitää kerätä tietoa samalla tavalla, jotta koneen voi opettaa ennakoimaan asioita myös uusista toimenpiteistä ja työmaista”, Kuusakoski sanoo.

Työmaan edustajat mukaan kehitystyöhön

Joissakin kehityshankkeissa yhteistyö ulottuu koko Euroopan laajuudelle. Sellainen on ollut esimerkiksi Nordic Token -hanke, jota koordinoi Euroopan digitaalista muutosta edistävä EIT Digital osana EU:n koronanvastaisia toimia. Hankkeessa on suunniteltu anonymiteetin takaava koronahälytin, joka ei edellytä käyttäjältä rekisteröitymistä eikä älypuhelinta. Pilotointikohteeksi valikoitui rakennustyömaa, ja laitetta onkin testattu YIT:n Otava-työmaalla Espoossa.

”Kun Nordic Tokenia esiteltiin työnjohdolle, asenne oli heti lähtökohtaisesti positiivinen. Sen jälkeen pilottia suunniteltiin eteenpäin yhdessä VTT:n sekä työmaan kanssa, ja mukaan otettiin ne tekijät, jotka pilotin käytännössä toteuttivat. Palaute on ollut hyvää, ratkaisu otettiin suopeasti vastaan läpi koko ketjun”, kehuu YIT:n kehityspäällikkö Arto Ylikangas, joka on toiminut monissa pilottihankkeissa linkkinä työmaan ja pilottiryhmän välillä.

”On tärkeää, että myös työmaan edustajat saavat vaikuttaa siihen, mitä pilotoidaan ja miten. Se auttaa löytämään toimivia parannuksia työmaan arkeen. Olennaista on myös kertoa kaikille osallistujille, mitä hyötyä pilotilla kenellekin haetaan. Pilotointi on paljon mielekkäämpää, kun siihen osallistuvat tietävät, mikä on se taustalla oleva kokonaisuus ja mitä hyvää se tuottaa”, Ylikangas muistuttaa.

Yhteinen alusta datalle avaa enemmän hyötyjä käyttäjille

Sekä Kuusakoski että Ylikangas korostavat, että onnistuakseen kehityshankkeet tarvitsevat monen eri sidosryhmän näkemyksiä. Tämä filosofia on korostunut KEKO-konsortion työssä. Business Finlandin tukemassa KEKO-hankkeessa KONE, Nokia, YIT, Caverion, Halton, Netox ja VTT pyrkivät yhdessä luomaan kiinteistödatalle maailmanlaajuisen ekosysteemin ja alustan, johon eri toimijat voivat liittyä. 

”Kun koko rakennetun ympäristön teknisten järjestelmien tuottama data saadaan sovitettua yhteiselle alustalle, on helpompi luoda älykkäitä rakennuksia, jotka palvelevat niiden käyttäjiä mahdollisimman kattavasti, ennustavasti ja turvallisesti. KEKOssa halutaan tuoda tiedon avulla hyötyä läpi koko kiinteistön elinkaaren, suunnittelusta rakentamisen, ylläpidon ja korjausten kautta loppukäyttäjille ja palveluiden tuottajille asti. Liikkeelle on lähdetty käyttäjät edellä, muun muassa haastattelemalla iso joukko eri sidosryhmien edustajia”, Kuusakoski kertoo.

Hankkeen pilotointi alkoi rakennusten elinkaaren alkupuolelta, työmaapiloteilla. Kuusakosken mukaan se on varma tapa saada kehityshankkeisiin lisää konkretiaa. Sen jälkeen on edetty toimitilapilotteihin. KEKO-hankkeen tulokset valmistuvat kokonaisuudessaan loppuvuonna 2021.

Kumppaneiden kanssa tehtyjen yhteistyöhankkeiden tuloksia on tuotu käytäntöön muun muassa YIT:n uusissa Workery+ toimitiloissa. Helsingin Vallilaan avatun Workery+:n konsepti onkin jo ehtinyt napata vuoden 2021 Smartest Building Award –palkinnon kansainvälisessä Real Estate and Building Futureproof –kiinteistötapahtumassa.
 

Lisätietoja:
Johanna Savolainen, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi