Kestävä kaupunki yhdistää joukkoliikenteen ja monipuoliset palvelut

YIT OYJ Uutinen 24.2.2017 klo 10.00

Zhukovski YIT
Zhukovski YIT

YIT:n Venäjällä toteuttamissa asuinalueiden rakennusprojekteissa panostetaan palveluiden saavutettavuuteen, hyviin liikenneyhteyksiin ja viihtyvyyteen.

"Kestävä kaupunki on monimuotoinen käsite, jonka voi määritellä lukemattomin eri tavoin," kertoo YIT:n kestävä kaupunkikehitys -toiminnosta vastaava johtaja Juha Kostiainen.

"YIT:n näkemyksen mukaan keskeisimmät tekijät ovat kuitenkin alueen sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sekä hyvä palveluympäristö."

Kostiaisen mukaan toimiva joukkoliikenne sekä monipuolinen, julkisia palveluita ja yksityisiä toimijoita yhdistävä palveluympäristö vähentävät liikkumisen tarvetta ja erityisesti henkilöauton käyttötarvetta.

"Liikkuminen vaikuttaa aina hiilijalanjälkeen. Hyvin suunnitellulla yhdyskuntarakenteella voidaan vaikuttaa ihmisten liikkumistarpeeseen varmistamalla hyvät joukkoliikenne ja palveluiden läheisyys. Olennaista on, että alueella on monipuolisesti tarjolla erilaisia toimintoja." 

Kostiaisen mukaan YIT pyrkii kestävässä kaupunkikehittämisessä laajentamaan näkökulmaa yksittäisten kiinteistöjen energiatehokkuudesta laajemmin koko asuinympäristöön.

"Varsinkin Suomessa rakennusten energiatehokkuus on jo erittäin hyvä, ja lähitulevaisuudessa voimaan astuvien uusien normien myötä se paranee vielä entisestään. Tärkeämpää on katsoa aluetta kokonaisuutena."

Kestävän kaupungin perusajatus sisältää myös sosiaalisen näkökulman.

"Asukkaiden pitää kokea ympäristö arvokkaaksi ja esteettiseksi. Tällöin jokaisella on myös intressi pitää siitä huolta", Kostiainen sanoo.

Asuinympäristön viihtyvyyttä voidaan tukea myös esimerkiksi mahdollistamalla alueelle ympäristötaidetta, huolehtimalla luonnontilaisten alueiden biodiversiteetistä, tai järjestämällä erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi Helsingin Konepajan asuinalueella YIT on kahtena viime vuotena ollut mukana muun muassa asukkaiden siivouspäivässä sekä järjestämässä graffitimaalauksen suomenmestaruuskilpailuja.

YIT ylläpitää ja huoltaa Venäjällä yli 25 000 asuntoa ja niiden asuinympäristöjä. YIT:n huoltoyhtiö Venäjällä, YIT Service, järjestää vuoden mittaan useita erilaisia tapahtumia asiakkaillensa. Suuren suosion asukkaiden keskuudessa ovat saavuttaneet jos useana vuonna järjestetyt ”ekotalkoot” tai ”ekolauantait”. Niissä yhteistä pihapiiriä siistitään, kaunistetaan ja elävöitetään talkoohengessä talon asukkaiden ja YIT Servicen työntekijöiden toimesta.

Kestävää suunnittelua käytännössä

YIT on rakentanut Venäjälle useita kohteita, joissa toteutetaan kestävän kaupungin perusajatusta. Verhnaja Pyšman esikaupunkiin Jekaterinburgin pohjoispuolelle nousee yli 2 000 asunnon Rifei-niminen asuinalue. Rakentaminen alkoi vuonna 2011, ja tähän mennessä on valmistunut seitsemän kerrostaloa, joissa on yli 700 asuntoa. Alueella toimii myös päiväkoti.

"Rifei on erinomainen esimerkki kestävästä kaupunkisuunnittelusta käytännössä. Alueen vahvuuksina ovat lyhyt etäisyys 70 000 asukkaan Verhnaja Pyšmaan työpaikkoineen sekä liittyminen valmiiseen kaupunki-infrastruktuuriin", kertoo Kostiainen.

Kazanissa YIT rakentaa Sovremennik-nimistä asuinaluetta, johon kuuluu yhteensä 11 asuinkerrostaloa, 3 pysäköintihallia sekä päiväkoti. Sovremennik sijaitsee Novo-Savinovskin kaupunginosassa Koillis-Kazanissa monipuolisten palvelujen sekä kehittyneen julkisen liikenneverkon äärellä. Sovremennik on nimensä mukaisesti moderni asuinalue, jonka rakennuksissa on käytetty nykyaikaisia materiaaleja ja asumisen tekniikkaa ympäristönäkökulmat huomioiden.

Moskovan Zhukovskin esikaupunkiin YIT rakentaa puolestaan Mikrorajon 5A -nimistä asuinaluetta. Alueelle on rakennettu nyt 13 asuinkerrostaloa, joiden katutason tilat on suunniteltu toimitiloiksi paikallisia palveluita varten. Alueelle rakennetaan myös päiväkoti sekä kaksi pysäköintilaitosta. Zhukovskin palvelut ja liikenneverkko ovat hyvin kehittyneitä, ja kaupunki on nimetty yhdeksi Venäjän 12 tiedekaupungista.

Venäjällä toteutettavat rakennusprojektit poikkeavat esimerkiksi suomalaisista hankkeista siinä, että rakennuttaja osallistuu niissä myös alueen koulujen ja päiväkotien suunnitteluun sekä rakentamiseen.

"Puhumme tässä yhteydessä sosiaalisesta infrastruktuurista", Kostiainen sanoo. "Ajatuksena on toteuttaa sosiaalisesti järkeviä ympäristöjä, jotka kattavat asuntojen lisäksi myös tarvittavat lähipalvelut. Kävelyetäisyydellä olevat koulut, päiväkodit ja muut palvelut tekevät ympäristöstä viihtyisän ja toimivan, vaikka joukkoliikenteen tavoittavuus ei olisikaan joka alueella vielä huippuluokkaa."

Nykypäivä ja tulevaisuus rinnakkain

Kestävät kaupunkiympäristöt eivät aina ole uudisrakennuskohteita, vaan niitä voidaan toteuttaa myös vanhoihin kohteisiin. Pietarin Smolnyi prospektilla YIT remontoi kaupungin historiallisessa keskustassa kolme vanhaa rakennusta ja rakentaa kolme uutta taloa, joihin tulee lähes 400 huipputasoista asuntoa. Uudet rakennukset on suunnitellut espanjalainen arkkitehti Ricardo Bofill. Alueelle rakennetaan myös päiväkoti, kaksikerroksinen maanalainen parkkihalli ja viheralueita. Kohteen arkkitehtuuri on tarkoin suunniteltu sopeutumaan ympäröivään historialliseen kaupunkiympäristöön ja tuomaan asukkaille arvokkaan ja viihtyisän asuinympäristön tunnun merkityksellisellä paikalla.

"Olen työskennellyt ympäri maailmaa suurissa kaupunkiprojekteissa, ja oikeastaan muualla kuin Venäjällä ei ymmärretä aidosti visionääristä kaupunkikehitystä", kertoo Bofill.

"Viime vuosisadan alkupuolella alkunsa saanut arkkitehtuurin perinne on vaikuttanut voimakkaasti pääkaupungeissa ympäri maailmaa, aluksi muun muassa Pekingissä, mutta myöhemmin muuallakin. Smolny Prospektin suunnittelussa meitä puolestaan innoitti esimerkiksi Pietarin historiallisen keskustan Talvipalatsi, joka sijaitsee myös Neva-joen varrella."

"Euroopassa esimerkiksi vanhojen konepaja-alueiden muuttaminen asuin- ja kulttuurikäyttöön on ollut suosittua viime vuosina", Juha Kostiainen sanoo. "Tällaiset tiiviiseen kaupunkirakenteeseen toteutetut kohteet mahdollistavat kiinnostavia ja viihtyisiä ns. mixed use -ympäristöjä, joissa paljon erilaisia palveluita voidaan tuoda helposti asukkaiden saataville."

Lisätietoja:

Juha Kostiainen, Kestävän kaupunkikehityksen johtaja, YIT Oyj, puh. 040 072 1475, juha.kostiainen@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi