Katsaus suomalaisen työelämän tulevaisuuteen: etätyön lisääntyminen vaatii uudenlaista yrityskulttuuria ja työtilojen uudelleensuunnittelua

YIT OYJ Uutinen 15.9.2020 klo 07:00

Työn tulevaisuus YIT
Työn tulevaisuus YIT

Suomalainen työelämä on kevään jäljiltä murroksessa. Etätyö on tullut jäädäkseen, mikä vaatii yrityksiä ja organisaatioita sovittamaan työtilojaan uudenlaisiin yhteistyön tarpeisiin. Digitalisaatiossa moni yhteisö on tehnyt jättiharppauksen ja samalla ihmisyys ja luovuus nousevat uuteen arvoon tuottavuuden perustuksina. Paluuta vanhaan ei ole ja työnantajien sekä työntekijöiden on hyvä aika pohtia työntekemistä aivan uudesta näkökulmasta.

Nämä havainnot perustuvat Microsoftin ja YIT:n teettämään ”7 oppia työn tulevaisuudesta” -katsaukseen, johon on koottu 20 tutkijan ja yritysjohtajan näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia suomalaisella työelämällä on edessään ja miten rakennetaan turvallinen ja ihmisten tuottavuutta tukeva työympäristö koronan jälkeen.

Raportti tarkastelee työn muutosta seuraavista näkökulmista:

  1. Etätyö tuli jäädäkseen
  2. Toimistotiloilta vaaditaan enemmän
  3. Digitalisaatio sai koronasta lisävauhtia
  4. Hyvinvointi polarisoituu ja ihmisten tunteiden johtaminen korostuu
  5. Yhdeksästä viiteen -ajattelu jää historiaan
  6. Humanismi ja tunteet ovat edellytys tietotyön tuottavuudelle
  7. Luovuus ja uudet ideat vaativat inhimillistä vuorovaikutusta

Selvityksen mukaan työn muutoksen ytimessä on uusi suhtautuminen etätyöhön. Niissäkin organisaatioissa, joissa oli aiemmin suhtauduttu nihkeästi etätöiden tekemiseen, jouduttiin koronakevään aikana myöntämään, että pelot esimerkiksi tuottavuuden laskusta tai teknologian aiheuttamista haasteista etätöissä olivat katteettomia.

”Etätyö on tullut jäädäkseen. Koronakevät osoitti, että teknologia ei ole Suomessa etätyön este. Sen sijaan etätyö vaatii yrityksiä ja yhteisöjä rakentamaan määrätietoisesti kulttuuriaan, vahvistamaan empaattista johtamista ja määrittelemään yhteistyötavat, tavoitteet ja pelisäännöt yhdessä. Ilman tätä pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehitystyötä etätyön hyödyt jäävät saavuttamatta - sen tiedämme omasta usean vuoden kokemuksestamme Microsoftilla”, toteaa Microsoft Oy:n operatiivinen johtaja Mikko Pulkkinen.

Yksi suurimmista kärsijöistä etätyössä on ihmisen perustarve: inhimillinen vuorovaikutus. Siitä vain pieni osa on puhetta. Jotta ymmärrämme toisiamme paremmin, tarvitsemme kasvojen ilmeitä, kehonkieltä ja katsekontaktia. Myös luottamuksen rakentaminen, joka on hyvän johtamisen ja psykologisen turvallisuuden peruskallio, edellyttää kasvokkaista kohtaamista. Kaikki raporttia varten haastatelluista henkilöistä uskovatkin, että työn tulevaisuus ei tule olemaan vain etätöitä, vaan lähi- ja etätyön entistä luonnollisempi yhdistelmä.

Toimistojen laatuvaatimukset muuttuvat merkittävästi. Työpistemäärän sijasta satsataan luovuutta tukeviin ja työntekijöitä houkutteleviin tiloihin. Etätöiden lisääntyessä myös avokonttoreilla, neuvottelutiloilla ja tilojen käytöllä on edessään iso muutos. Microsoft Teams ja muut virtuaalipalaverialustat haastavat myös toimistojen arkkitehtuurin ja kalustuksen. Tulevaisuudessa avokonttoreista pitää löytyä esimerkiksi turvallisuutta ja yhteistyötä tukevia neuvottelu- ja kohtaamistiloja ja pieniä vetäytymishuoneita videoneuvotteluja ja keskittymistä vaativaa työtä varten.

”Työtilojen uudistusta pitää tarkastella pitkäjänteisesti – se vaatii aina katsetta yrityksen kulttuuriin ja työn tekemisen tapoihin. Yrityksen pitäisi miettiä uusiksi sekä hyviä että huonoja käytäntöjä. Mikä on se arjen polku, jota eri rooleissa olevat työntekijät päivittäin kulkevat ja mitä he tarvitsevat sen sujuvoittamiseksi?” sanoo YIT:n palveluiden kehittämisestä vastaava johtaja Anders Stenbäck. ”Kyse ei ole vain avokonttorien tulevaisuudesta, vaan työn järjestämisestä, johtamisesta ja niitä tukevista turvallisista, terveellisistä ja tiedostavista ratkaisuista. Työtilojen pitää tukea työn tekemisen tavoitteita ja olla niin inspiroivia, että ihmiset aidosti haluavat viettää niissä aikaansa.”

Digitalisaatio hyppäsi viisi vuotta kahdessa kuukaudessa

Kevään digiloikasta huolimatta suuri osa suomalaisorganisaatioista vasta harjoittelee moderneja työn tekemisen tapoja. Koronapandemia teki työpaikkojen kulttuurierot näkyviksi ja toisaalta vauhditti kehitystä niissä paikoissa, joissa suhtautuminen etätyöhön, omiin työhuoneisiin ja -välineisiin on ollut konservatiivisempaa.

”Ne organisaatiot, joissa tietotyön välineet oli otettu käyttöön hyvin pohditun strategian pohjalta jo ennen etätyösuositusta, siirtyivät ketterästi etätyöhön toteuttamaan strategiansa mukaisia toimintatapoja. Monissa organisaatioissa sen sijaan otettiin käyttöön erilaisia välineitä yhtä aikaa, mikä vaikeutti etätyöhön siirtymistä. Yhteistyö on muutakin kuin videopuheluita ja vaatii yhtä lailla johtamista kuin yksittäisen työntekijän työ”, Mikko Pulkkinen huomauttaa.

Tietoja raportista

7 Oppia työn tulevaisuudesta -selvitykseen haastateltiin huhti-toukokuussa 2020 yhteensä 20 Suomessa toimivaa yritysjohtajaa, tutkijaa ja asiantuntijaa. Selvitys kokoaa haastateltujen näkemyksiä työn muutoksesta kevään 2020 aikana ja ajatuksiaan työn muuttumisesta kevään perusteella. Selvitys on ladattavissa täältä.

Lisätietoja:
Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, Hanna.malmivaara@yit.fi
Anders Stenbäck, johtaja, palveluiden kehittäminen, YIT Oyj, puh. 050 548 2234, anders.stenback@yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Microsoft on digitaalisen muutoksen mahdollistaja älykkään pilven ja siihen yhteydessä olevien älykkäiden laitteiden aikakaudella. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän heille tärkeitä asioita. Lisätietoa osoitteessa: www.microsoft.fi ja news.microsoft.com/fi-fi/. Twitterissä @MicrosoftSuomi