Järvenpään Perhelä-kortteli kehittyy

YIT Oyj Uutinen 12.5.2020 klo 13.30

Järvenpää
Järvenpää

YIT:n ja Järvenpään kaupungin Perhelä-hanke etenee suunnitellusti tammikuussa 2020 allekirjoitetun toteuttamissopimuksen ehtojen ja aikataulun mukaisesti.

Keväälle sovitut asukastilaisuudet on valitettavasti jouduttu perumaan koronaviruksen torjuntaan liittyvän poikkeustilanteen vuoksi, mutta asemakaavoitus on siitä huolimatta edennyt normaalisti ja hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Järvenpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.4.2020 § 148 hyväksynyt Perhelä-korttelia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asemakaavan selostuksen sekä asettanut asemakaavaehdotuksen ja rakentamistapaohjeet julkisesti nähtäväksi. Tavoitteena on, että asemakaava olisi lainvoimainen elokuussa 2020.

YIT on pyytänyt kaupunkia laittamaan vireille Perhelän maa-alueet omistavan yhtiön Liiketalo Koy:n kokonaisjakautumisen jo kaavamuutosaikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö ja sen maaomaisuus jaetaan tulevaa asemakaavaa ja tonttijakoa vastaavaksi. Toimenpide nopeuttaa tulevia lupakäsittelyitä sekä rakentamisen aloittamista.

”Perhelä-hankkeen valmistelu sekä suunnittelu etenee aikataulussaan poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Asumisen konseptikehitys on myös käynnistymässä toukokuussa 2020. Tavoiteltu ajankohta rakentamisen alkamiselle on vuoden 2021 alkupuolella”, kertoo yksikönjohtaja Sami Viitanen YIT:ltä.

”Hanke etenee poikkeustilanteesta huolimatta hienosti ja käynnistää pitkän ajan keskustan kehittämisen Järvenpäässä. Odotamme jo Perhelää tuomaan uutta ilmettä Järvenpään keskustaan”, iloitsee kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi.

Perhelän hybridikortteli yhdistää laadukkaan asumisen, palvelut ja työpaikat. Se sijaitsee Järvenpään ytimessä, juna-aseman vieressä ja lähellä rantaa. Kortteliin rakennetaan 20-kerroksinen tornitalo, kaksi matalampaa kerrostaloa sekä toimisto- ja liiketilaa. Asuntoja kortteliin tulee noin 300.

Lisätietoa hankkeesta verkkosivuilla:

www.yit.fi/perhela

www.jarvenpaa.fi/perhela

Lisätietoja:

Sami Viitanen, yksikönjohtaja, YIT, 0400 873 516, sami.viitanen@yit.fi
Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, Järvenpään kaupunki, 040 315 2282, martina.jerima@jarvenpaa.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi