Harjoittelijan polku johtaa ammattilaiseksi

YIT Oyj Uutinen 27.7.2016 klo 13.30

Tripla harjoittelijat
Tripla harjoittelijat

Harjoittelijat pääsevät oppimaan käytännön töitä, näyttämään taitonsa ja etenemään vastuullisiin tehtäviin YIT:n harjoittelijapolulla. Monet nuoret ovat mukana rakentamassa Helsingin Pasilan valtavaa Tripla-hanketta, joka muokkaa Pasilan moderniksi kaupunkikeskukseksi. Esittelemme nyt Triplan nuoria tekijöitä.

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen on osa YIT:n strategiaa ja vastuullista työnantajatoimintaa, jolla varmistetaan opiskelijoiden käytännön kokemus ja tuntuma alaan. Harjoittelijat saavat arvokasta työkokemusta ja hyvän pohjan työelämään.

”Harjoittelijoiden palkkaaminen on tärkein rekrytointikanavamme. Maa- ja vesirakentamisessa on paljon omaa erikoiskalustoamme, jonka käyttö vaatii erikoisosaamista. Lisäksi toteuttamamme kohteet ja rakenteet vaativat paljon teknistä tietotaitoa. Meidän täytyy kasvattaa osaajat, heitä ei löydy muualta”, kertoo YIT:n pohja- ja vesirakennusyksikön johtaja Pekka Ruuti.

”Harjoittelijat tutustuvat työtapoihin ja järjestelmiin ja kerryttävät ammatillista käytännön kokemusta.

Ensimmäiset kesät tutustutaan alaan ja työelämän arkeen. Taitojen ja itseluottamuksen kartuttua nuoret saavat entistä vaativampia tehtäviä. Heistä kasvaa ammattitaitoisia tekijöitä jo opiskeluaikana. Työmaan arki motivoi myös opinnoissa. Harjoittelijat osaavat ottaa tarkemman hyödyn opinnoista käytännön kokemuksen myötä”, Pekka sanoo. Hän on 39-vuotias ja on toiminut yksikönjohtajana kaksi vuotta.

Työ ja opinnot tukevat toisiaan

21-vuotias Oula Mikkola toimii haalariharjoittelijana YIT:n suuressa Tripla-hankkeessa Pasilassa. Hän on opiskellut vuoden Aalto-yliopiston energia- ja ympäristötekniikan linjalla. Oula innostui hakemaan töihin yliopiston ammattiainekerhon tapaamisen perusteella, jossa YIT:n edustajat esittäytyivät. Työmaalla Oula ankkuroi kaivannon tukiseinien paaluja kallioon kaivannon tukemiseksi.

”Työmaalla pääsee tekemään kropalla töitä. Se on mukavaa vaihtelua koulussa istumiseen. Työmaalla näkee, mitä konkreettisesti tehdään ja oppii ammattisanaston. Se että tietää, mitä työmaalla oikeasti tapahtuu, on kaiken lähtökohta”, Oula sanoo.

Henri Holmstén työskenteli neljä vuotta työntekijänä YIT:n maanrakennustyömailla ennen hakemista jatko-opintoihin. Hän puuhasi pienestä pitäen kesät maalla koneiden kanssa, mistä lähti kiinnostus infrarakentamiseen. Henrillä on nyt takana kaksi vuotta rakennusalan työnjohdon opintoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Kesällä hän toimii työnjohtoharjoittelijana Pasilan aseman perustuksilla.  

”Koulu muuttaa ajatusmaailmaa. Koulutus antaa pohjan etenemismahdollisuuksille. Työnjohtajana joutuu huomioimaan uusia asioita kuten muiden työvaiheiden vaikutusta omaan työhön ja työjärjestykseen”, Henri sanoo.

Henri osallistuu myös YIT Opinnot -ohjelmaan, joka on 5 opintopisteen kokonaisuus syventäviä rakennusalan opintoja. Kokonaisuus on tarjolla kuudessa ammattikorkeakoulussa sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa.

”YIT Opinnot tukee hyvin sekä amk-opintoja että käytännön töitä. Fokus on niissä asioissa, joita työmaalla tarvitaan. Ohjelmassa jaamme ajatuksia harjoittelijoiden, toimiston ja työnjohdon kesken, tutustumme työkohteisiin ja osallistumme luennoille esimerkiksi työturvallisuudesta. Käymme hyvää keskustelua ja saamme vuorovaikutusta. Työnjohtajana on helpompi toimia, kun on kontakteja ja voi kysyä apua. YIT:n työmailla on aina ollut positiivinen asenne. Työhyvinvointi, terveydenhuolto ja esimiehet ovat todella hyviä”, Henri kehuu.

”Molemmat puolet ovat mielenkiintoisia, sekä työnteko että työnjohto. Kokemus työntekijänä ei ole työnjohtajalle haitaksi. Kun ymmärtää miten koneet toimivat, voi helpommin suunnitella, miten työt kannattaa tehdä.”  

Harjoittelijapolku johti vastuullisiin tehtäviin

Mikko Möttönen aloitti harjoittelijana YIT:llä toisen opiskeluvuotensa jälkeen vuonna 2008 ja jatkoi töitä opintojen ohessa. Mikko opiskeli Aalto-yliopistossa rakennusmateriaali- ja rakennustuotantotekniikkaa.  Töiden myötä myös geotekniikka alkoi kiinnostaa ja vaihtui pääaineeksi. Mikko valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2013.

”Harjoittelu oli äärimmäisen tärkeää. Se ohjasi opiskelujen suuntaa ja toi opintoihin lisää ymmärrystä, kun töissä näki vastaavia asioita käytännössä”, Mikko sanoo.

Mikko on nyt 30-vuotias ja on edennyt Triplan porapaalutuksen aluevastaavaksi. Mikko vastaa Pasilan vanhan aseman perustusten vahvistamisesta uuden asemarakennuksen rakentamista varten.  

”Olen saanut työskennellä hyvässä porukassa, jossa on alusta asti saanut tukea ja on voinut kysyä neuvoa”, Mikko kehuu. Häntä kiinnostaa työmaatoiminta, mutta tulevaisuudessa myös työpäällikön tehtävät, jotka pitävät sisällään lisää projektinjohtamista, suunnittelunohjausta ja henkilöstöjohtamista.

Pekka Kivelä teki opintojen ohessa töitä kaivinkoneen kuljettajana, joten infrarakentaminen tuli tutuksi. Pekka valmistui amk-rakennusinsinööriksi vuonna 2012 ja on ollut siitä lähtien YIT:llä töissä. 28-vuotias Pekka on edennyt vastuulliseen tehtävään: kesällä hän toimii Triplan kaivannon työnumeron vastaavan työnjohtajan sijaisena ja jatkaa syksyllä vastaavana työnjohtajana. Triplan rakentaminen koostuu tällä hetkellä kahdeksasta työnumerosta, joista Pekan vastuulla on yksi: kaivannon ja sen tukiseinien rakentaminen. Työnumerolla työskentelee noin 250 työntekijää.

”Vastuu tuntuu hyvältä. Vastaavana työnjohtajana pääsee toteuttamaan visioitaan ja ajatuksiaan. Moni idea on saanut hyvän vastaanoton”, Pekka kertoo.

”Meillä on vanhempia työnjohtajia, jotka ovat todella hyviä työssään. Heidän kanssaan on hienoa jutella ja imeä tietoa. Tiedonkulku on todella tärkeää. Virallisten työnjohtopalaverien lisäksi pidämme epävirallisia palavereita, joissa jokainen 10-15 työnjohtajasta kertoo, mitä on työn alla. Se edistää työmaan sujuvuutta ja paljastaa mahdolliset ristiriidat. Voimme keskustella ja perustella, miksi ja miten asiat on tarkoitus tehdä”, Pekka painottaa.

”Tervetuloa taloon -tilaisuudessa toimitusjohtaja sanoi, että kaikki saavat kehittyä ja kasvaa niin paljon kuin haluavat, mutta saa myös jäädä tekemään sitä, missä on hyvä. Se on hyvä filosofia. Saamme valita oman polkumme”, Pekka toteaa tyytyväisenä.

Lisätietoja: 
Yksikönjohtaja Pekka Ruuti, YIT Rakennus Oy, p. 050 581 0339, pekka.ruuti@yit.fi