Blogi: Yhteistyö tuo parhaan lopputuloksen

Timo Räikkönen
Timo Räikkönen

Mitä kadunmiehelle tulee mieleen rakentamisesta? Valitettavan usein muistetaan ongelmat laadussa, kuten julkisten tilojen kosteusongelmat, riidat kustannuksissa tai venyvät projektiaikataulut. Osa otsikoihin nostetuista ongelmista saattaa liittyä muuhun kuin itse rakentamiseen. Esimerkiksi kosteusongelmat liittyvät monesti kiinteistön käyttöön ja ongelmiin tai virheellisiin mitoituksiin siinä. Lisäksi todellisuus on monesti mainettaan parempi – kokemustemme mukaan valmistuneiden rakennushankkeiden asiakkaiden antaman nettosuositteluindeksin keskiarvo on vahvasti positiivinen ja näin ollen monien toimialojen vastaavia indeksejä korkeampi.

Haasteena kertaluonteisuus

Mutta ei savua ilman tulta. Paljon on parantamista niin rakentamisen laadussa, aikatauluissa kuin kustannuksissakin.  Rakennusalan vahva ominaispiirre on ainutlaatuisuus. Projektit eivät ole sarjatyötä. Asiakkaalla on tarvetta uudelle asunnolle, toimitilalle tai infrastruktuurille on suhteellisen harvoin. Korjaamistarpeita saattaa olla useamminkin – ja nykyisessä ympäristössä kasvavassa määrin – mutta korjaushankkeetkin ovat luonteeltaan hyvin ainutlaatuisia.  Myös rakentajalle projektit ovat käytännössä joka kerta erilaisia – vähintään jokainen kohde tai kiinteistö on erityinen ja ainutlaatuinen - mikä tuo omat haasteensa myös rakentamisen projektiammattilaisillekin.

Yhteiset tavoitteet ja vastuu ratkaisuna – we all win or we all lose

Ratkaisu useisiin rakentamisen haasteisiin on yksinkertainen. Se on yhteistyö. Hankkeen avaintoimijoiden tulee etsiä yhteiset tavoitteet ja puhaltaa tasavertaisesti yhteen hiileen. Asiakas ja rakentaja voivat vain yhdessä onnistuneesti optimoida lopputulosta eli laatua, aikataulua ja kustannuksia. Kokemus myös kertoo, että yhteistyömallissa on hyvä myös olla avainsuunnittelijat mukana. Kunkin toimijan taloudellinen tulos riippuu yhteisesti saavutetusta tuloksesta ja toisaalta yhteinen vastuu lopputuloksesta on onnistumisen keskeinen elementti. Yhteistyö vaatii asenteiden ja kulttuurin muutosta, luottamusta ja moderneja sopimusmalleja.

Yhteistyössäkin tarvitaan selkeää johtamista

Toisaalta yhteistyössä vaarana on asioiden puuroutuminen. Toimivassa yhteistyössä tarvitaan myös selkeää johtamista eli selkeät, projektin alussa määritetyt tavoitteet, vahvaa osaamista teknisesti, taloudellisesti ja projektinjohdossa sekä päätöksentekokykyä. Projektin osapuolten tulee yhdessä jatkuvasti pystyä optimoimaan laatua, aikataulua ja kustannuksia hankkeen parhaaksi.

Isoissa ja vaativissa projekteissa määrämuotoiset allianssimallit tuovat yhteistoiminnan sekä yhteiset tavoitteet kaiken keskiöön. Vastaavaa yhteistyön kulttuuria, yhteisiä tavoitteita ja periaatteita tarvitaan myös kaikkialla muualla rakentamisessa. Asioita tulee viedä eteenpäin entistä asiakaskeskeisemmin, koko ajan iso kuva ja tärkeimmät tavoitteet mielessä pitäen.

Timo Räikkönen
Kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT, Toimitilat ja infra -toimiala