Allianssiurakassa kaikki pelaavat samaan maaliin

YIT OYJ Uutinen 14.9.2016 klo 08.30

Ruohonleikkuri YIT
Ruohonleikkuri YIT

Pari vuotta pyörinyt Pakilan aluehanke on jo osoittanut allianssimallin edut: yhteistyö paranee, kun tilaaja ja tuottaja ovat samalla puolella.

Allianssimallilla toteutettava Pakilan alueurakka on puolivälissä. YIT Rakennus Oy, Viherpalvelut Hyvönen Oy ja Helsingin kaupunki muodostivat kaksi vuotta sitten yhteisen organisaation vastaamaan Pakilan ja sen lähiseudun yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Urakka sisältää katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoitoa, viheralueiden hoitoa ja rakenteellista kunnossapitoa.

Kyseessä on pilottihanke: aiemmin allianssimallia on käytetty lähinnä rakentamisessa. Kokemukset mallin soveltamisesta kunnossapitoon ovat positiivisia, kertoo tarjousvaiheesta asti mukana ollut työpäällikkö Juha Kivinen YIT:ltä.

“Allianssimalli toimii hyvin. Vastakkainasettelu vähenee, kun istumme tilaajan kanssa samalla puolella pöytää.”

Yhteisellä asialla

Allianssissa osapuolet sitoutuvat yhteisiin kustannus- ja laatutavoitteisiin hankkeen edun näkökulmasta. Keskeistä on toiminnan läpinäkyvyys, keskinäinen luottamus ja tiimityöskentely.

Työmaapäällikkö Johanna Häkkinen YIT:ltä on yllättynyt positiivisesti allianssimallin hyödyistä. Hän pitää sitä jopa perinteistä urakkamallia parempana.

“Yhteistyö tilaajan kanssa toimii paremmin kuin tilaaja-tuottajamallissa. Välikäsi puuttuu, kun kommunikoimme suoraan tilaajan edustajan kanssa urakan valvojan sijaan.”

Myös tilaajaa edustava ylläpitoinsinööri Aiju Heinonen Helsingin kaupungin rakennusvirastosta on tyytyväinen yhteistyöhön.

“Allianssin henki on sisäistetty hyvin. Käymme yhdessä asioita läpi ja etsimme parhaat ratkaisut”, Heinonen kiittää.

Asukkaat mukaan

Yksi allianssimallin tavoitteista on asukastyytyväisyyden parantaminen. Tiedotus on aktiivista ja osallistavaa. Hankkeen omilla verkkosivuilla kerrotaan tulevista töistä ja niiden aikatauluista. Tämän vuoden alussa viestintäkanavaksi valjastettiin myös Facebook. Lisäksi alueen asukkaita kannustetaan antamaan palautetta palvelun laadusta Palvelu Plus -asukaspaneelissa. Keväällä järjestettiin mielipidekysely talvikunnossapidon onnistumisesta.

Heinonen uskoo, että malli sopii erityisen hyvin Pakilaan, jossa asukkaat ovat hyvin aktiivisia.

“Asukkaat raportoivat ylläpitotöiden sujumisesta ja kertovat, missä on petrattavaa. Palaute huomioidaan ja siihen tartutaan aktiivisesti.”

Uutta oppimassa

Pakilan alueurakka on kokeilu, josta poimitaan kehittämisideoita tulevan varalle.

Sekä Kivinen että Häkkinen pitävät urakan kohteena olevaa aluetta hiukan liian pienenä allianssimallin sataprosenttiseen hyödyntämiseen. Resursseja olisi enempäänkin, jolloin myös tuottavuustavoitteet olisi helpompi saavuttaa.

“Pitäisi olla enemmän liikkuvia osia, joista hakea säästöjä. Tässä on paljon sellaisia kiinteitä kustannuksia, joista ei voi nipistää”, Kivinen sanoo.

Helsingin kaupungille hanke on ensimmäinen laatuaan. Vielä on Heinosen mukaan auki, saako se jatkoa.

“Päätökset tehdään vasta, kun koko urakka on valmis. Olemme kuitenkin

todella tyytyväisiä siihen, miten homma on pyörinyt. Henki on hyvä ja asioita on saatu eteenpäin”, Heinonen sanoo.

“Olemme mainostaneet tätä hyvänä mallina muuallakin”, toteaa puolestaan YIT:n Kivinen.

Mikä allianssi?

Allianssi on tilaajan ja tuottajien yhteenliittymä. Ero perinteiseen urakointiin on se, että osapuolilla on yhteiset tavoitteet hankkeen parhaaksi. Osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta, määrittävät hankkeen tavoitekustannuksen ja jakavat projektin riskit ja hyödyt yhdessä.

Allianssimalliin kuuluu oleellisena osana toiminnan läpinäkyvyys ns. ”open book”
-periaatteella: toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja raportointi tehdään avoimin kirjauksin. Tärkeimpiä periaatteita ovat osapuolten välinen luottamus ja syvällinen tiimityöskentely.

YIT:n asiantuntijat esittelevät erilaisia yhteistoimintamalleja, kuten allianssi- ja elinkaarimalleja, kuntapäättäjille 14.–15.9. järjestettävillä Kuntamarkkinoilla.

YIT:n asiantuntijat ovat tavattavissa Kuntatalon K-kerroksessa osastolla H3.

Lisätietoja Kuntamarkkinoista: http://kuntamarkkinat.fi/ 


Pakilan allianssiurakan Facebook-sivut: https://www.facebook.com/pakilaallianssiurakka/

Lisätietoja:

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

Juha Kivinen, työpäällikkö, YIT Rakennus Oy, puh. 040 357 0846, juha.kivinen@yit.fi

Timo Räikkönen, kehitysjohtaja, YIT Rakennus Oy, 040 515 2231, timo.raikkonen@yit.fi

YIT luo kestäviä kaupunkeja ja parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Panostamme ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuolisen osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi