Allianssimalli ei toimi ilman luottamusta

YIT Botnia High 5
YIT Botnia High 5

 Allianssissa tarvitaan luottamusta osapuolten välille, jotta monen eri tahon muodostama projektiorganisaatio toimii. Luottamus rakennetaan avoimuudella ja vuorovaikutuksella. 

 Allianssi on läpinäkyvään yhteistyöhön perustuva hankemalli, jossa osapuolten muodostama projektiorganisaatio vastaa yhteisesti projektin suunnittelusta ja rakentamisesta. Myös riskit ja hyödyt jaetaan, jolloin kaikki voittavat tai häviävät. Allianssia käytetään pääasiassa haastavissa hankkeissa, joissa on paljon epävarmuutta ja sidosryhmiä, kuten teollisuushankkeissa (Naantalin CHP), sairaalarakentamisessa (Lapin keskussairaalan laajennus, Vaasan keskussairaalan uudisrakennus) tai julkisissa liikennehankkeissa (Tampereen raitiotie, Raide-Jokeri, Kruunusillat-allianssi).

Allianssin valinta toteutusmuodoksi ei kuitenkaan tarkoita, että automaattisesti kaikki sujuu mutkattomasti. Kun allianssissa kaikki toimijat ovat saman sopimuksen alla, kirjat ovat avoimet ja kaikki tekeminen laskutuksesta kustannusseurantaan ja ennusteisiin on läpinäkyvää. Etenkin aluksi voi tulla törmäyksiä ja väärinymmärryksiä, kun ei olla varmoja, kuka osaa mitäkin.

Raide-Jokerissa tilaajan projektijohtajana työskentelevä Juha Saarikoski Helsingin Kaupungilta sanoo, että yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat erityisesti johto- ja päällikkötehtävissä sekä yhteisissä toiminnoissa big roomissa: pitää osata kuunnella muita ja arvostaa muiden mielipiteitä, olla korostetusti luottamuksen arvoinen.

Allianssihankkeen osapuolten lisäksi luottamusta pitää rakentaa myös ulkoisten sidosryhmien, kuten loppukäyttäjien ja veronmaksajien suuntaan. Myös siinä auttaa eri osapuolten toiveiden ja näkemysten kuunteleminen sekä avoin ja rehellinen viestintä hankkeen etenemisestä. 

Ongelmat ratkotaan hankkeen sisällä

Kun ongelmatilanteita tulee vastaan, ne selvitetään avoimesti ja ilman syyttelyä, toisiin luottaen. 

“Olemme tulostaneet big roomin seinälle hankkeen pelisäännöt, ja kaikki ovat allekirjoittaneet ne. Peilaamme tehtyjä töitä niihin ja mietimme, olemmeko toimineet sääntöjen mukaisesti”, kertoo Vaasan keskussairaalan Bothnia High 5 -allianssissa työskentelevä projektipäällikkö Markus Kaustinen YIT:ltä.

Mikäli asia ei ratkea projektiryhmän kesken, se viedään ratkaistavaksi allianssin johtoryhmään, joka keskustelee asiasta niin kauan, että kaikki osapuolet ovat samaa mieltä. 

Allianssihankkeista hyötyy koko rakennusala, kun allianssikokemuksesta saatuja oppeja voi hyödyntää jatkossa myös muissa hankkeissa.

“Allianssihankkeiden kautta on kasvamassa uusi tilaajien, rakentajien ja suunnittelijoiden sukupolvi, joka on tehnyt päivittäin yhteistyötä tilaaja-suunnittelija-rakentaja-rajapintojen yli”, Saarikoski sanoo.

Vaasan keskussairaalan Bothnia High 5 -allianssissa on mukana viisi osapuolta, joiden yhteisenä päämääränä on rakentaa 37 000 neliötä erilaisia sairaanhoidon tiloja, palveluja ja osastoja. 

Raide-Jokeri on monella tapaa poikkeuksellinen allianssihanke. Yhden tilaajan sijaan siinä on kaksi ja se on tilaajatahojen eli Helsingin ja Espoon ensimmäinen allianssihanke. Raide-Jokeri on myös iso: kahdeksan eri osapuolen myötä hankkeessa työskentelee jopa 900 ihmistä.

Lue laajempi juttu aiheesta.

Lisätietoja: 
Aleksi Laine, Liikenneinfra-divisioonan johtaja, YIT, puh. 040 745 6536, aleksi.laine@yit.fi 
Tom Ekman, Toimitilat-segmentin johtaja, YIT, puh. 040 771 2514, tom.ekman@yit.fi 
Pirita Tiusanen, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 240 9822, pirita.tiusanen@yit.fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.