• Sijoittajauutiset
  • 04.10.2018 10.30 CET

YIT:n Trigoni-suunnitelmaa ehdotetaan Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajaksi

YIT OYJ Sijoittajauutinen 4.10.2018 klo 11:30

HHR Trigoni 04

HHR Trigoni 04

YIT:n Trigoni-suunnitelmaa ehdotetaan Pasilan tornialueen kehittämistä ja ensimmäisen vaiheen (ns. aloitusalue) toteutusta koskevan Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajaksi. Aloitusalueen toteuttamiseen sisältyy kahden tornin ja jalustan rakentaminen. Voittajan valinnasta ja aloitusalueen toteutussopimuksesta päätetään lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuustossa ja eduskunnassa. Aloitusalueen rakentaminen voi käynnistyä asemakaavoituksen vahvistuttua, arviolta 2020–2021, ja sen arvo on noin 500 miljoonaa euroa.

Kilpailuehdotuksen mukaan aloitusalueen ensimmäiseen, alueen korkeimpaan torniin tulee kaikkiaan 51 kerrosta ja sen korkeus on noin 180 metriä. Torniin on suunnitteilla hotelli, asuntoja sekä näköalaravintola. Toiseen, 40 kerrosta ja noin 140 metriä korkeaan torniin on suunnitteilla toimistoja ja asuntoja. Jalusta sisältää kaupallisia tiloja, kivijalkamyymälöitä ja pysäköintipaikkoja. Tornirakennusten ja jalustan katoille on suunniteltu oleskelu- ja kohtaamispaikkoja sekä asuntojen yhteiskäyttöpihoja. Aloitusalueelle arvioidaan syntyvän noin 500 asuntoa, 300 hotellihuonetta ja 1 000 työpaikkaa.

Trigoni-ehdotus sisältää kokonaisuudessaan yhdeksän tornitaloa kilpailun kolmella suunnittelualueella. Ehdotuksen ydin ovat länsialueelle suunnitellut jalusta sekä viisi tornirakennusta, joista kaksi sijaitsee aloitusalueella. Jalusta kytkee tornit sisäisellä yhteydellä parhaillaan rakenteilla olevaan kauppakeskus Mall of Triplaan ja luo samalla esteettömän jalankulkuyhteyden Veturitien ja Pasilansillan sekä Pasilankadun välille. Länsialue sisältää yhteensä noin 120 000 kerrosneliömetriä, ja sen kokonaisarvon arvioidaan olevan noin miljardi euroa.

Kilpailun voittajan kanssa tehdään sopimus aloitusalueen ostamisesta ja kilpailuehdotuksen mukaisen kokonaisuuden toteuttamisesta. Voittajatyön pohjalta laaditaan asemakaava, joka luo edellytykset aloitusalueen toteuttamiselle.

Aikaa kestävä maamerkki ihmisen mittakaavassa

Trigoni-ehdotuksen tasasivuisten kolmionmuotoisten tornien ryhmä muodostaa Pasilaan kansainvälistä tasoa olevan veistoksellisen kokonaisuuden ja kaupunkikuvallisesti tunnistettavan maamerkin.

”Skandinaavisen arkkitehtuuriperinnön jatkajana Trigoni on aikaa kestävä ratkaisu, joka sopii hyvin Suomeen ja Helsinkiin. Korkeudeltaan vaihtelevien tornien julkisivut perustuvat ruutu- ja raitapohjaisiin rastereihin poiketen näin perinteisistä lasitorneista”, kertoo YIT:n kokoaman suunnitteluryhmän*) vastuuhenkilö, professori Rainer Mahlamäki.

Trigonin kaupunkitilan laatu syntyy korkean ja matalan vaihtelusta. Tornialueen suunnittelussa on huomioitu ihmisen mittakaava, mikä näkyy viihtyisänä jalankulkuympäristönä. Korkean torniryhmän matala jalusta tuo kivijalkaliikkeet jalankulkijoiden ulottuville ja ulkotilojen suunnitteluratkaisut tarjoavat suojaavia, oleskeluun ja saapumiseen houkuttelevia reittejä. Torniaukion paviljonki ja sen ympärillä oleva toriaukio ovat luonnollisia kohtaamispaikkoja alueelle saapuville.

Trigoni sijaitsee usean risteävän liikkumismuodon polttopisteessä. Kattavat pyöräilyn ja kävelyn reitit yhdistyvät Pasilassa Suomen vilkkaimpaan julkisen liikenteen keskukseen. Liikenneyhteydet luovat Pasilaan edellytykset kellon ja vuoden ympäri elävälle, Helsingin toiselle kaupunkikeskustalle.

Pasilan aseman kautta arvioidaan kulkevan vuonna 2025 joka päivä 850 bussia, 900 junaa, 400 raitiovaunua ja 130 000 matkustajaa (47 miljoonaa matkustajaa vuodessa).

”Kaupunkikehittäminen on strategiamme ydintä. Trigonissa yhdistyvät kauppa, työskentely ja asuminen eri muodoissaan sekä liikkuminen. Yhdessä Mall of Triplan palveluiden kanssa ne muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden ja vahvistavat Pasilan vetovoimaa entisestään”, kuvailee YIT:n Asuminen Suomi ja CEE -segmentin vetäjä Antti Inkilä.

Kansainväliseen Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailuun jätettiin alun perin kymmenen anonyymia ehdotusta, joista Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt valitsivat lokakuussa 2017 jatkoon neljä ehdotusta.

”YIT:n kilpailutyö antaa erinomaiset lähtökohdat rakentaa monipuolista ja tiivistä kaupunkia. Tornialue täydentää hienosti uutta Pasilaa, josta on rakentumassa tärkeä liikenteen solmukohta sekä elävä työnteon, asumisen ja kaupunkielämän keskus. Vuoteen 2040 mennessä Pasila on noin 30 000 asukkaan kaupunginosa, joka tarjoaa työpaikan yli 50 000 ihmiselle”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

*) Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy, Caverion Suomi Oy, KONE Suomi Oy, Akukon Oy, Peri Suomi Ltd Oy, Marker Creative Oy, Brick Visual Solutions Zrt., Suunnittelutoimisto Amerikka Oy, L2 Paloturvallisuus Oy ja Rowan Williams Davies & Irwin Inc. 

LUE LISÄÄ:
www.yit.fi/trigoni
www.yit.fi/en/trigoni

 

Lisätietoja antavat:
Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi   
Jouni Forsman, johtaja, Asuminen, erikoisprojektit, YIT Rakennus Oy, puh. 040 519 0129, jouni.forsman@yit.fi
Antti Inkilä, johtaja, Asuminen Suomi ja CEE -segmentti, YIT Oyj, puh. 040 864 4358, antti.inkila@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi