YIT:n pääomamarkkinapäivä tänään Espoossa, Kiinteistöt-toimiala avaa uusia mahdollisuuksia

YIT OYJ Sijoittajauutinen 28.9.2017 klo 8.00

YIT:n rakentamassa luontokeskus Haltiassa, Espoossa järjestetään tänään 28.9.2017 sijoittajille ja analyytikoille suunnattu pääomamarkkinapäivä, jossa käsitellään konsernin ajankohtaisia aiheita, vuoden vaihteessa perustettavaa Kiinteistöt-toimialaa sekä päivitetään Lemminkäisen kanssa valmisteilla olevan yhdistymisen tilanne. Muutoksia strategiaan tai taloudellisiin tavoitteisiin ei julkisteta.

YIT julkisti 19.6. päätöksen uuden Kiinteistöt-toimialan perustamiseksi ensi vuoden alusta. Uusi toimiala keskittyy merkittävien hankekehityskohteiden alkuvaiheen rahoittamiseen sekä kehitettyjen kiinteistöjen omistamiseen ja edelleen realisointiin sopivalla hetkellä. Strategiansa mukaisesti YIT:n tavoitteena on tehdä merkittävä osa suurista ja pitkäaikaisista investoinneista kumppanien kanssa.

Nykyisten suunnitelmien mukaan raportoimme jatkossa uuden toimialan alla muun muassa Mall of Triplan, Tietotie 6:n ja E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritiehankkeen omistukset. Kaikkiaan toimialan alla raportoitavien omistusten investointiarvo on noin 1 000 miljoonaa euroa. Uusi toimintamalli muuttaa nykyisten suunnitelmien mukaan raportointikäytäntöä yhteisomistetuissa hankkeissa rakennusaikana ja valmistumishetkellä. Toimintamallilla mahdollistetaan myös omistamiseen perustuvan kassavirtaliiketoiminnan syntyminen. Pitkällä aikajänteellä YIT:n tavoitteena on jatkossakin myydä omistuksensa sopivaksi katsomallaan hetkellä loppusijoittajille. Investoinnit hankkeisiin tehdään konsernin määrittelemien taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Sulautumisen valmistelu Lemminkäisen kanssa on edennyt 19.6. kerrotun aikataulun mukaisesti. Syyskuussa molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät yhdistymissuunnitelmat. Suunniteltu yhdistymisen toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tällä hetkellä integraation suunnittelu on täydessä vauhdissa niiltä osin, kuin se on lain sallimissa rajoissa mahdollista.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin vauhti on pysynyt hyvänä ja näkymät ovat kaikilla markkina-alueilla valoisat. Arvioimme vuoden kolmannen neljänneksen kuluttaja-asuntomyynnin olevan Suomessa yli 450 kappaletta (Q3/2016: 291 kappaletta) ja CEE-maissa yli 200 (Q3/2016: 201) asuntoa. Avaamme pääomamarkkinapäivässä ensimmäistä kertaa CEE-maiden asumisen liikevaihdon kehityksen.

Venäjällä arvioimme taloussyklin pohjan ohitetun, mutta asuntokysynnän ennakoidaan paranevan vain hitaasti ja hintatason pysyvän edelleen alhaisena. Asuminen Venäjä -toimialalla keskitytään Venäjälle sijoitetun pääoman määrän vähentämiseen 6 miljardilla ruplalla asunto- ja tonttimyynneillä 2018 loppuun mennessä 6/2016 tasosta ja kannattavuuden parantamiseen. Arvioimme kolmannen vuosineljänneksen asuntomyynnin olevan yli 700 (Q3/2016: 880) asuntoa.

Toimitilat ja infra -toimialalla suuret hankkeet etenevät ennakoidusti ja tilauskanta on säilynyt vahvana. Toimialalla on runsaasti kiinnostavia hankkeita kilpailutuksessa. Toimitilavuokrauksessa on onnistuttu erinomaisesti kuluneen vuoden aikana.

Tulosohjeistusta vuodelle 2017 nostettiin heinäkuussa ja se pysyy ennallaan (toimialaraportointi, POC):

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.  

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa. 

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Pääomamarkkinapäivä

Tänään 28.9.2017 järjestettävän pääomamarkkinapäivän ohjelma alkaa kello 9.00 paikallista aikaa. Esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast.  Esityksien ajan sijoittajat ja analyytikot voivat myös lähettää kysymyksiään chat-toiminnon avulla.

Lisätietoja pääomamarkkinapäivästä löytyy YIT:n verkkosivuilta osoitteessa www.yitgroup.com/fi/cmd.

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi 

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Vastuunrajoituslauseke

Tietoja Lemminkäisen osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen yhteydessä annettavia YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä sijoittajauutisessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.