YIT:n, Ahlström Capitalin ja HGR Property Partnersin kiinteistöyhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Kasarmikatu 21 -toimistokiinteistön myymisestä

YIT OYJ Sijoittajauutinen 11.8.2017 klo 10:00

Kasarmikatu-21
Kasarmikatu-21

YIT:n, Ahlström Capitalin ja HGR Property Partnersin omistama kiinteistöyhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Kasarmikatu 21 -toimistokiinteistön myymisestä kansainväliselle sijoittajalle. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2017 loppuun mennessä, jolloin myös hanke valmistuu. YIT on hankkeessa vähemmistöosakkaana 40 % omistusosuudella. Kaupalla on positiivinen vaikutus YIT:n koko vuoden oikaistuun liikevoittoon, kuten YIT tiedotti pörssitiedotteella 13.7.2017.

Kasarmikatu 21 vuokrattiin täyteen poikkeuksellisen pitkillä vuokrasopimuksilla. Kiinteistön vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika on yli kymmenen vuotta. Talon toimistovuokralaiset ovat ankkurivuokralainen Roschier Asianajotoimisto, Danske Bank, finanssitalo Taaleri, pääomasijoitusyhtiö Sentica Partners ja energia-alan neuvonantopalveluita tarjoava Elron. Kiinteistön ravintola- ja tapahtumapalvelukokonaisuus on vuokrattu Juuri-ravintolan ravintoloitsijoille. Katutason liiketilassa toimii kalusteita maahantuova helsinkiläisyritys Nomart.

”Yhteistiimimme onnistui luomaan kaikki odotukset ylittäneen, ainutlaatuisen kiinteistösijoitustuotteen. Sijoittajat arvostivat kohteen erinomaista vuokralaiskokoonpanoa ja laadukasta rakentamista”, kertoo HGR Property Partnersin toimitusjohtaja Kari Helin.

Vilkkaassa kaupunkikeskustassa rakentaminen on ollut rakennusteknisesti erittävin vaativaa.

”Kaikki Kasarmikatu 21:n ratkaisut on valittu ja toteutettu tarkoin. Moderni, mutta silti historialliseen ympäristöönsä hyvin sopiva rakennus tarjoaa siellä työskenteleville viihtyisät, muuntojoustavat tilat ja kaupunkilaisille elinympäristöä, josta voimme kaikki olla ylpeitä”, sanoo YIT:n johtaja Timo Lehmus

Kasarmikatu 21 -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa Kaartinkaupungin profiilia ja elävöittää Kasarmitorin seutua.

”Olemme hyvällä yhteistyöllä kehittäneet keskusta-alueelle poikkeuksellisen uudiskohteen, joka nostaa toimistokiinteistöjen laatuvaatimukset uudelle tasolle. On ollut ilo havaita, että tämänkaltainen kokonaisuus Helsingin keskustassa kiinnostaa merkittäviä kansainvälisiä kiinteistösijoittajia”, kertoo Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Hans Sohlström.

HANKEINFO
Ahlström Capital
, YIT ja HGR Property Partners rakennuttavat Helsingin Kaartinkaupunkiin Kasarmitorin laidalle uuden kiinteistön, johon valmistuu työpiste noin 750 työntekijälle loppuvuodesta 2017. Kiinteistöön tulee seitsemän maanpäällistä kerrosta, kaksi kattoterassia ja kaksi kellarikerrosta, joista toinen toimii auto- ja pyöräpaikoitustilana ja toinen teknisenä tilana ja sosiaali- ja varastotiloina. Kiinteistön katutasokerrokseen tulee Juuri-ravintoloitsijoiden kaksi ravintolaa, lounasravintola ja bistro, jotka ovat avoinna myös yleisölle. Uudisrakennus valmistuu kaupungin entisen rakennusviraston kiinteistön tilalle ja siinä on yhteensä 16 000 kerrosneliömetriä toimitilaa. Kiinteistön on suunnitellut Arkkitehtitoimisto SARC, ja sen pääsuunnittelija on Antti-Matti Siikala. Kiinteistö sijoittuu kahdelle tontille ja se rakennetaan LEED Platinum -ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaisesti. Kiinteistön rakentaa YIT Rakennus.
www.kasarmikatu21.fi

Vastuunrajoituslauseke

Tietoja Lemminkäisen osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen yhteydessä annettavia YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä sijoittajauutisessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Timo Lehmus, Omaperusteinen liiketoiminta -liiketoimintaryhmän johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 409 181, timo.lehmus@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi