YIT vapauttaa pääomaa Venäjältä myymällä osan Novo Orlovskin tontista Pietarissa

YIT OYJ Sijoittajauutinen 28.12.2017 klo 11.00

YIT on allekirjoittanut tontinmyyntisopimuksen Oikumena Holdingin kanssa ja rekisteröinyt omistusoikeuden siirron Novo Orlovskin tontin osan osalta Pietarissa, Venäjällä. Myydyn osuuden pinta-ala on yhteensä noin 21 hehtaaria, joka on noin puolet tontin kokonaispinta-alasta. Kaupan kokonaisarvo on noin 2,5 miljardia ruplaa (noin 36 miljoonaa euroa). YIT on vastaanottanut kauppahinnasta lähes puolet vuoden 2017 puolella, mikä vahvistaa vuoden viimeisen neljänneksen kassavirtaa. Kauppahinta vastaa myytävän tontin tasearvoa ja alueelle kohdistettavien tulevien menoerien yhteenlaskettua arvoa. Kaupasta tuloutuu liikevaihtoa noin 16 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeiselle neljännekselle.

Sopimuksen mukaan ostaja maksaa maksuerinä yhteensä noin 1,8 miljardia ruplaa (noin 26 miljoonaa euroa) vuoden 2018 loppuun mennessä ja loput vuonna 2019. Tonttikauppa on osa YIT:n tavoitetta tehostaa pääoman käyttöä ja pienentää Venäjälle sitoutunutta pääomaa kaikkiaan 6 miljardia ruplaa 2018 loppuun mennessä verrattuna 2016 kesäkuun loppuun. Tonttien myyntien lisäksi yhtiö jatkaa aktiivista asuntomyyntiä pääoman vapauttamiseksi.

YIT käynnisti Novo Orlovski -aluekehityshankkeen Pohjois-Pietarissa vuonna 2013 ja on rakentanut alueelle yli 1 000 asuntoa. Kaupan jälkeen YIT:llä on rakennusoikeutta tontilla edelleen yli 120 000 kerrosneliömetriä, joka nykyarvion mukaan vastaa noin viiden vuoden asuntotuotantoa alueella.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi 

Teemu Helppolainen, Asuminen Venäjä -toimialan johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. +7 915 316 8216, teemu.helppolainen@yit.ru 

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi