YIT sijoittaa vuokra-asuntoihin keskittyvään uuteen yhteisyritykseen Suomessa

YIT OYJ Sijoittajauutinen 13.3.2019 klo 15.00

YIT on mukana perustamassa yhteisyritystä, joka sijoittaa YIT:n rakentamiin vuokrakäyttöön suunnattuihin asuntoihin Suomessa. Yhteisyrityksessä sijoittajina ovat YIT (49 %) sekä ryhmä suomalaisia yksityisiä sijoitusyhtiöitä mukaan lukien Oma Säästöpankki ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa. Samassa yhteydessä YIT myy muodostettavalle yhteisyritykselle lähes 600 valmista tai rakennusvaiheen loppuvaiheessa olevaa asuntoa, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Myytävien asuntojen arvo on yhteensä yli 100 miljoonaa euroa.

Perustettava yhteisyritys vuokraa omistamiaan asuntoja ja vuokranvälityksestä vastaa osittain YIT:n oma asuntovuokraustiimi. Asuntokannan hallinto sekä yhteisyrityksen raportointi on ulkoistettu FinCap-konsernille. Vahvistamalla vuokra-asuntotarjontaa YIT panostaa strategiansa mukaisesti suhdanteita kestäviin liiketoimintoihin, jotka perustuvat pitkäaikaisiin palvelu- tai vuokrasopimuksiin tai trendinomaisesti kasvavaan kysyntään. Vuokra-asuntoportfolion tavoitteena on tuottaa YIT:lle tasaista kassavirtaa ja luoda arvonnousupotentiaalia realisoimalla asunnot vaiheittain sopivalla hetkellä. Asuntokannan tehokas käyttö ja uudenlaiset omistusmallit kasvattavat myös yhtiön investointikapasiteettia ja lisäävät pääomankiertonopeutta.

”Haluamme tarjota jokaiselle asiakkaallemme sopivan asumismallin. Yhteisyrityksen perustaminen ja laajan vuokra-asuntoportfolion luominen ovat osa tätä strategista panostustamme asumisen palveluihin ja asiakkaisiimme. Yhteisyrityksen omistamat asunnot ovat myös kaupan sopivaksi katsottavalla hetkellä”, kertoo Pekka Helin, asumisen palveluista ja asiakkuuksista vastaava johtaja.

Yhteisyrityksen omistus, vuokratuotot ja mahdolliset myyntivoitot asuntojen jälleenmyynnin yhteydessä raportoidaan YIT:n Kiinteistöt-segmentissä. Nyt toteutetut asuntojen kappalemääräiset myynnit raportoidaan sijoittaja-asuntomyynteinä Asuminen Suomi ja CEE-segmentissä. Myytävät asunnot ovat pääosin valmiita. YIT kirjaa valmiiden myytävien asuntojen osalta 51 % syntyvästä liikevaihdosta ja tuloksesta ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. YIT:n oman omistusosuuden osalta (49 %) rakentamisen liikevaihto ja tulos tuloutetaan vasta asuntojen jälleenmyynnin yhteydessä.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Pasi Huhtakangas, Johtaja, Asumisen sijoitushankkeet, Kiinteistöt-segmentti, YIT Oyj, puh. 040 565 3907, pasi.huhtakangas@yit.fi  

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtajat

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi