YIT perustaa tonttirahaston yhdessä sijoittajaryhmän kanssa

YIT OYJ Sijoittajauutinen 18.4.2018 klo 08.00

YIT on mukana perustamassa suljettua vaihtoehtoisrahastoa, joka sijoittaa asuntotontteihin Suomessa. YIT:n kumppaneita rahastossa ovat Ålandsbanken ja työeläkeyhtiö Varma.

Perustettavan tonttirahaston investointikapasiteetti on 100 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus on 50 miljoonaa euroa. Rahastossa oman pääoman ehtoisina sijoittajina ovat YIT (20 %), Varma (40 %) ja Ålandsbanken (40%); Ålandsbanken vastaa rahaston hallinnoinnista.

YIT vastaa sijoituskelpoisten tonttien etsinnästä rahastoon, ja Ålandsbanken hallinnoijana toteuttaa sijoitukset. YIT tulouttaa rahaston voittoa omistussuhteensa mukaisella osuudella. Lisäksi YIT rakentaa asuintaloja omaperusteisesti tonttirahaston omistamille tonteille. Asukkailla on mahdollisuus lunastaa tonttiosuutensa osittain tai kokonaan haluamallaan hetkellä ja näin pystytään tarjoamaan kuluttajalle lisää ajallista joustavuutta asuntoinvestointiin.

”Ålandsbankenin Rahastoyhtiön ja YIT:n välille on kuluneen viiden vuoden aikana muodustunut syvä yhteistyö. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että yhteistyötä tiivistetään entisestään uudella rahastolla. Otamme lisäksi merkittävän askeleen käynnistämällä yhteistyön Varman kanssa, joka on yksi Suomen suurimpia sijoittajia”, kertoo Tom Pettersson, Ålandsbanken Rahastoyhtiön toimitusjohtaja.

”Tonttirahasto sopii hyvin hajauttamaan Varman epäsuoria kiinteistösijoituksia ja tarjoaa meille mahdollisuuden vakaaseen ja ennakoitavaan tuottoon maltillisella riskillä. Kokeneiden kumppaniemme kanssa on hyvä toimia, kun sijoitamme ensi kertaa kotimaisiin asuntotontteihin rahaston kautta”, toteaa Ilkka Tomperi, Varman kiinteistösijoituksista vastaava sijoitusjohtaja.

Strategiansa mukaisesti YIT:n tavoitteena on tehdä merkittävä osa suurista ja pitkäaikaisista investoinneista yhdessä kumppanien kanssa. Tonttirahasto on osa vuoden vaihteessa perustettua Kiinteistöt-segmenttiä, joka keskittyy merkittävien hankekehityskohteiden kehitysvaiheen rahoittamiseen sekä tonttien ja kehitettyjen kiinteistöjen omistamiseen ja edelleen realisointiin sopivalla hetkellä.

”Tonttirahasto on johdonmukainen askel strategiassamme, jonka mukaisesti perustimme Kiinteistöt-segmentin vuoden alussa. Pystymme näin kasvattamaan investointikapasiteettiamme pääomatehokkaalla tavalla, yhdessä kumppaniemme kanssa”, sanoo Esa Neuvonen, YIT:n Kiinteistöt-segmentin johtaja.

Lisätietoja antavat: 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Pasi Huhtakangas, Johtaja, Asumisen sijoitushankkeet, YIT Oyj, puh. 040 565 3907, pasi.huhtakangas@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi