YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2018: Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas kommentoi ensimmäisen vuosineljänneksen kehitystä

YIT OYJ Sijoittajauutinen 16.3.2018 klo 9.00 

YIT Oyj pitää tänään 16.3.2018 klo 10.00 varsinaisen yhtiökokouksen Helsingissä. Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esittää yhtiökokouksessa katsauksen, jossa esitellään YIT:n tilinpäätös vuodelta 2017 ja näkymiä kuluvalle vuodelle. Lisäksi toimitusjohtaja Kauniskangas kommentoi lyhyesti ensimmäisen vuosineljänneksen kehitystä.

Kuluva vuosi alkoi historiallisissa merkeissä, kun YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyminen toteutui helmikuun alussa kuukausien valmistelun jälkeen. Yhdistyminen on YIT:lle strategisesti tärkeä askel, jolla luodaan tasapainoinen ja vakaa pohja kasvaa yhdeksi johtavista kaupunkikehittäjistä Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinoilla. Aloitimme heti yhdistymisen jälkeen organisaatioiden integroimisen, ja tavoitteena on rakentaa YIT:lle yhtenäinen toimintamalli ja organisaatiorakenne mahdollisimman nopeasti. Yhdessä yhtenä YIT:nä tarjoamme yrityksille, julkishallinnolle sekä kuluttajille entistä monipuolisemmin kestäviä asumisen, elämisen, liikkumisen ja toimitilojen ratkaisuja. Näkemyksellinen kaupunkikehitys yhdistää liiketoiminta-alueemme ja luo kasvua. Jatkossa kehitämme kaupunkeja ja yhteiskuntaa myös omistamisen avulla, sillä perustimme hankkeiden omistamiseen keskittyvän Kiinteistöt-segmentin vuoden vaihteessa.

Vuosi 2017 oli YIT:lle menestyksekäs. Vuoden viimeinen vuosineljännes oli konsernin kannattavuudella mitattuna yksi koko YIT:n historian parhaimmista. Erityisen iloinen olen siitä, että kaikki yhtiön toimialat kehittyivät vuoden aikana positiivisesti. Osakekohtainen tulos moninkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Totesimme tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen yhteydessä, että näemme vuoden 2018 valoisana. Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton odotamme kuitenkin olevan alhainen johtuen yhdistyneiden yhtiöiden normaalista kausivaihtelusta ja vähäisestä valmistuvien kohteiden määrästä”, toteaa toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

Arvio vuoden ensimmäisen neljänneksen omaperusteisesta kuluttajamyynnistä on noin 650 asuntoa Suomessa (Q1/2017: 695), mukaan luettuna myös Lemminkäisen tammikuun kuluttaja-asuntomyynti, noin 700 asuntoa Venäjällä (Q1/2017: 546) ja noin 200 asuntoa CEE-maissa (Q1/2017: 250). Lisäksi aiemmin YCE Housing I rahastolle myydyistä hankkeista YIT arvioi myyvänsä edelleen kuluttajille noin 100 asuntoa (Q1/2017: 30).

Yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella 15.2.2018. Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 25 senttiä (0,25 euroa) osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin.

Yhtiökokousasiakirjat sekä toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitys löytyvät yrityksen kotisivuilta osoitteesta www.yitgroup.com/yhtiokokous2018

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi
Ilkka Salonen,
talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi