YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.3.2019: Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas: ”Yhdistymisen vuosi 2018 oli YIT:lle monella tavoin menestys”

YIT OYJ Sijoittajauutinen 12.3.2019 klo 9.00 

YIT Oyj pitää tänään 12.3.2019 klo 10.00 varsinaisen yhtiökokouksen Helsingissä. Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esittää yhtiökokouksessa katsauksen, jossa esitellään YIT:n tilinpäätös vuodelta 2018 ja näkymiä kuluvalle vuodelle. Lisäksi toimitusjohtaja Kauniskangas kommentoi lyhyesti ensimmäisen vuosineljänneksen kehitystä.

”Vuosi 2018 oli YIT:lle monella tavoin menestys. YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät helmikuun alussa. Liiketoiminnan lisäksi käytimme voimavaroja merkittävästi yhtiöiden integroimiseen ja yhteisen yrityskulttuurin rakentamiseen. Yhdistymisestä saavutettuja synergiahyötyjä alkoi näkyä jo vuoden 2018 tuloksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkensimme tulosjulkistuksen yhteydessä kokonaissynergiaennustetta 40-50 miljoonasta eurosta 45-50 miljoonaan euroon vuoden 2020 loppuun mennessä.

Julkaisimme syyskuussa uuden strategian vuosille 2019-2021, jonka tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Strategian ydin on kaupunkikehitys ja sen perustana YIT:n vahvuus eli omaperusteisten hankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen. Tästä vuosi 2018 oli erinomainen esimerkki. Asuminen Suomi ja CEE-, Toimitilat- ja Kiinteistöt-segmenteissä omaperusteiset hankkeet, ja niiden menestyksekkäät myynnit, toivat suurimman osan segmenttien liikevaihdosta ja tuloksesta, ja samalla koko konsernin tuloksesta. Kauppakeskus Triplan rakentaminen ja vuokraus ovat edenneet erinomaisesti ja edellä tavoitteitamme.

Vuoden aikana Infraprojektit ja Asuminen Venäjä -segmenttien tulos oli heikko ja Päällystys-segmentin tulos vaatimaton. Viimeisen vuosineljänneksen tulosta painoivat etenkin projektialaskirjaukset ja riskivaraukset liittyen vanhoihin urakkaprojekteihin. Teimme vuoden aikana runsaasti toimenpiteitä tuloskyvyn parantamiseksi. Tehtyjen toimenpiteiden lisäksi vahva, terveempi tilauskanta ja hyvä taloudellinen asema antavat vakaan pohjan kuluvalle vuodelle.

Tänä vuonna, kuten vuonna 2018, vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin. Yhtiö arvioi vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton olevan vertailukauden (pro forma) tasolla. ”, toteaa toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

Yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella 1.2.2019. Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 27 senttiä (0,27 euroa) osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin.

Yhtiökokousasiakirjat sekä toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitys löytyvät yrityksen kotisivuilta osoitteesta www.yitgroup.com/yhtiokokous2019

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi
Ilkka Salonen,
talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi